Kto może otrzymać zwrot prowizji

W dniu 2 marca 2020 r. Prezes UOKiK po raz kolejny zabrał głos w sprawie wcześniejszej spłaty kredytów konsumenckich oraz powiązanym z tym proporcjonalnym zwrotem opłat poniesionych przez kredytobiorcę. W uzupełniającym stanowisku do tzw. „małego TSUE”...

Zwrot prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu

Większość doniesień prasowych dotyczących orzeczeń wydanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ubiegłym roku koncentruje się przede wszystkim wyroku w sprawie frankowiczów. Warto jednak pamiętać o tzw. małym TSUE, które jest niezwykle istotne z punktu...

Proporcjonalny zwrot prowizji a wcześniejsza spłata kredytu

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego zgodnie z ostatnim wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej kredytobiorca powinien otrzymać zwrot części kosztów początkowych, takich jak prowizja. Co zrobić w sytuacji, gdy bank nie chce zwrócić...

Kredyt konsumencki – jak odzyskać prowizję od banku?

W dniu 11 września 2019 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów konsumenckich. Zgodnie z treścią wyroku klienci, którzy spłacili kredyt przed terminem wynikającym z umowy powinni otrzymać proporcjonalny kosztów początkowych np....

Wyrok TSUE w sprawie kredytów konsumenckich

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważny wyrok dotyczący kredytów konsumenckich – w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania przez kredytobiorcę, należy się mu proporcjonalny zwrot wszystkich poniesionych przez niego kosztów, do których zalicza...