Wyniki Grupy Kapitałowej VOTUM w I półroczu 2015 roku

3 września 2015 roku, Wrocław   W dniu 3 września 2015 roku zarząd VOTUM S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu przygotowań do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy z zysku za rok 2015. Jak podała Spółka w komunikacie, podstawą decyzji o wypłacie zaliczki na poczet...