Raport półroczny 2020

W dniu 8 września 2020 r. opublikowany został raport Grupy Kapitałowej VOTUM za I półrocze 2020 r. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. zysk netto wyniósł ponad 4 mln złotych, tym samym w odniesieniu do analogicznego okresu w roku 2019 odnotowano...

Skonsolidowany raport półroczny – Grupa Kapitałowa VOTUM

W dniu dzisiejszym opublikowano wyniki finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM w skonsolidowanym raporcie półrocznym. Dywersyfikacja działalności spółki, która obecnie opiera się na trzech głównych segmentach, tj. szkodach osobowych, cesjach wierzytelności oraz segmencie...

Raport półroczny 2015 Grupy kapitałowej VOTUM

Dziś został opublikowany Raport półroczny 2015 Grupy kapitałowej VOTUM.   „Rosnące wyniki są efektem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju” – pisze Dariusz Czyż w Liście do akcjonariuszy.   Dalej czytamy: „Pierwsze półrocze 2015 roku to także...