Wyczerpanie sumy gwarancyjnej – o co w tym chodzi?

Wyczerpanie sumy gwarancyjnej oznacza, że poszkodowanemu w wypadku przestają być wypłacane świadczenia odszkodowawcze. Jeśli zatem po wypadku pobierasz rentę – w momencie wyczerpania sumy gwarancyjnej, przestanie ona być wypłacana. Wyczerpaniem sumy gwarancyjnej są...

Do 5 mln euro za szkody na osobie

Od dzisiaj (11 czerwca 2012 r.) wzrastają sumy gwarancyjne w obowiązkowych ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – odpowiednio do 5 mln euro za szkody na osobie w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na...