VOTUM S.A. wypłaci dywidendę

26 czerwca 2012 VOTUM S.A. wypłaci akcjonariuszom dywidendę w wysokości 36 groszy na akcję. Zgodnie z uchwałą podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 maja 2012 VOTUM S.A. przeznaczy 4 320 000 PLN z zysku za rok 2011 na wypłatę dywidendy dla...