Rekordowy kwartał w Grupie Kapitałowej Votum

Rekordowy kwartał w Grupie Kapitałowej Votum

Kolejne korzystne dla Frankowiczów wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadły w czerwcu b.r.: TSUE C-520/21 – tzw. bezumowne korzystanie z kapitału. TSUE C-287/22 – możliwość zawieszenia płatności rat CHF. Wyroki TSUE zmobilizowały...
Ile pieniędzy mogą zyskać Frankowicze?

Ile pieniędzy mogą zyskać Frankowicze?

Najnowsze wyroki TSUE dotyczące Frankowiczów są korzystne dla kredytobiorców. Jednak co dla osoby posiadającej kredyt CHF dokładnie oznacza decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że bank nie może pobierać od Frankowiczów żadnych innych opłat niż zwrot...