Wypłata zaliczki na dywidendę

Zarząd VOTUM S.A. podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy z zysku za rok 2015.   Dzień ustalenia prawa do zaliczki (dzień dywidendy) ustalono na dzień 15 października 2015 roku. Natomiast wypłata nastąpi 22 października 2015 w wysokości 32 groszy...