Wczorajszy dzień na zawsze zapisze się w historii frankowiczów. 7 grudnia 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej udzielił odpowiedzi na dwa spośród czterech pytań skierowanych przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w ramach sprawy C-140/22. Zgodnie z decyzją TSUE:

  1. Nie jest konieczne, aby frankowicze składali oświadczenie dotyczące skutków i konsekwencji nieważności umowy, ponieważ taka praktyka jest sprzeczna z postanowieniami Dyrektywy 93/13.
  2. Konsument ma prawo do zwrotu pełnej wartości roszczeń bez potrącania odsetek na rzecz banku. To potwierdza wcześniejszą decyzję TSUE z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie C-520/21.

Jakie jest tło tej sprawy C-140/22, w której orzeczenie wydał TSUE? Przed sądem toczy się postępowanie, w ramach którego frankowicze mBank żądają od banku zwrotu sum pieniężnych zapłaconych na mocy umowy kredytu hipotecznego. Twierdzą, że umowę tę należy uznać za nieważną z powodu zawartych w niej nieuczciwych warunków umownych dotyczących kursu sprzedaży franka szwajcarskiego.

Frankowicze zyskają po wyroku TSUE C-140/22

7 grudnia 2023 r, w pamiętnym dniu dla frankowiczów, TSUE przypomniał, że sądy krajowe są zobowiązane do samodzielnego badania, czy postanowienia umowy kredytu frankowego posiadają nieuczciwy charakter. Ponadto sądy powinny zapobiegać stosowaniu nieuczciwych warunków umownych w taki sposób, aby nie wywierały one skutków wobec kredytobiorców. Wielką wagę orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pokreślił w wypowiedzi dla portalu Stockwatch Kacper Jankowski, Wiceprezes Zarządu Votum S.A.


Kacper Jankowski Votum S.A.

TSUE potwierdził, że konieczność składania przez konsumentów dodatkowego oświadczenia w trakcie procesu jest zbyt daleko idące i nie wynika z treści Dyrektywy. Oznacza to, po pierwsze, że obowiązkiem sądu jest zweryfikowanie podważonej przez konsumenta umowy i z urzędu ocenienie jej ważności w świetle przepisów prawa. Po drugie, ogłoszony wyrok powinien ujednolicić orzecznictwo w zakresie zasądzania odsetek – tu bowiem część sądów zasądzała je dopiero od momentu złożenia spornego oświadczenia.”

Kacper Jankowski, Wiceprezes Zarządu Votum S.A.

Frankowicze skorzystają na decyzji TSUE C-140/22

Wyrok TSUE z 7 grudnia 2023 roku ma zdecydowanie prokonsumencki charakter, podobnie jaki inne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które zapadały w sprawach frankowych. Jak wczorajsza decyzja Trybunału wpłynie na sytuację frankowiczów? Wyjaśnia Wiceprezes Zarządu Votum S.A., Kacper Jankowski.


Kacper Jankowski Votum S.A.

Konsekwencją odpowiedzi na pierwsze pytanie jest fakt, że termin przedawnienia roszczeń banków nie powinien być liczony od daty złożenia oświadczenia przez konsumenta w trakcie procesu. Dzięki takiemu rozwiązaniu konsumenci będą w szerszym zakresie mogli powoływać się na zarzut przedawnienia roszczeń banków o zwrot udostępnionego kapitału, co ma niebagatelne znaczenie dla spraw, w których to banki pozywają konsumentów o zwrot kapitału.

Kacper Jankowski, Wiceprezes Zarządu Votum S.A.

Jeśli posiadasz aktywny lub spłacony kredyt indeksowany / denominowany do waluty obcej – franka szwajcarskiego – skontaktuj się z nami. Eksperci z Grupy Kapitałowej Votum zajmują się profesjonalną i kompleksową pomocą frankowiczom. Działamy z ogromną skutecznością na poziomie 98% wygranych spraw (opracowanie własne Kancelarii należących do Grupy Kapitałowej Votum). Analiza sprawy jest bezpłatna.

Komentarze zostały udzielone dla portalu Stockwatch.