Od momentu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczenia w sprawie państwa Dziubak w październiku ubiegłego roku wyczekiwano jak do sprawy odniesie się Sąd Okręgowy w Warszawie. Podczas rozprawy 3 stycznia 2020 r. zapadł wyrok mówiący o unieważnieniu kredytu hipotecznego, jest to stanowisko zgodne z wcześniej opublikowanym przez Trybunał. Głos w tej sprawie zabrali eksperci GK VOTUM.

Masz kredyt we frankach? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Wyrok w sprawie państwa Dziubak

W opinii Kacpra Jankowskiego, Prezesa VOTUM Robin Lawyers, spółki wchodzącej w skład GK VOTUM wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie jest kolejnym instrumentem, który można wykorzystać w walce z bankiem obok między innymi stanowiska Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym Urząd jednoznacznie wskazał, że banki nie mogą żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy.

Oczywiście, ze względu na całokształt przedmiotowej sprawy wyrok ten jest bardzo ważny, albowiem to właśnie dzięki niej w kwestii kredytów frankowych funkcjonujących w polskim obrocie finansowo-prawnym po raz pierwszy wypowiedział się Rzecznik Generalny TSUE, następnie sam Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a niedawno do tego grona dołączył także Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Finansowy. Co więcej do prowadzonego postępowania przyłączyli się Prokurator oraz Miejski Rzecznik Praw Konsumenta, którzy w swoich wystąpieniach wsparli kredytobiorców, stając po stronie konsumentów. Ważne jest również stanowisko UOKiKu w zakresie wykładni wyroku TSUE. Dzisiejszy wyrok zarówno dla sądów rozpoznających te sprawy, jak i dla tych wszystkich kredytobiorców, którzy jeszcze zastanawiają się nad powierzeniem swojej sprawy profesjonalistom stanie się z jednej strony potwierdzeniem słuszności tego o co walczy tysiące 'frankowiczów’, a z drugiej motywatorem do podjęcia właściwych działań – dodał Jankowski.

Ponadto mecenas Wojciech Bochenek z Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych, będącej częścią GK VOTUM piątkowy wyrok widzi jako podsumowanie październikowego orzeczenia TSUE.

Dzisiejszy wyrok unieważniający umowę kredytu hipotecznego z mechanizmem indeksacji do waluty CHF, jest zgodny z zapadłym wyrokiem TSUE, który rozstrzygnięcie o skutku uznania warunku umownego za nieuczciwe postanowienie umowne pozostawił, każdorazowo do indywidualnej decyzji sądu krajowego – podkreślił Bochenek.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu dostępnego na portalu wyborcza.biz