Kredytobiorcy, którzy zmagają się z konsekwencjami zaciągnięcia kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty franka szwajcarskiego często czują się oszukani prze bank, który przemilczał część informacji dotyczących istotnych postanowień umowy. Czy banki wywiązywały się z ciążącego na nich obowiązku informacyjnego? Jakie prawa przysługują kredytobiorcy?

Czy kredytobiorcy znają przysługujące im prawa?

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Urzęd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, poziom znajomości praw i obowiązków konsumenckich na rynku usług finansowych kształtuje się na niskim poziomie. Oznacza to, że stosunkowo niewielka ilość konsumentów potrafi w praktyce zastosować posiadaną wiedzę o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Masz kredyt we frankach? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Według Kacpra Jankowskiego, Dyrektora Departamentu Spraw Bankowych VOTUM S.A. współpraca z profesjonalnym podmiotem posiadającym wiedzę pozwoli umiejętnie osiągnąć korzyść dla konsumenta i ochronić go w sytuacji, w której jest całkowicie bezbronny.

Obowiązki informacyjne banku wobec kredytobiorcy/konsumenta

Mianem konsumenta określa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Tym samym konsumentem nie może być osoba prawna – np. spółka z o.o. czy tak zwana ułomna osoba prawna – spółka jawna.

Na pozór sprzeczne role, które wykluczają możliwość występowania osoby fizycznej jako konsumenta i przedsiębiorcę da się bardzo łatwo rozróżnić. Należy oddzielić sferę prywatną od zawodowej, tzn., jeśli dana osoba kupuje, np. samochód, aby używać go do celów prywatnych to jest konsumentem, ale jeśli ta sama osoba kupuje samochód, który zamierza wykorzystać w firmie (np. auto dostawcze) to w ramach zakupu tej konkretnej rzeczy, nabywca nie jest objęty reżimem prawa konsumenckiego. Jednak najważniejszym elementem jest to, aby czynności prawnej, w tym przypadku dokonywać z przedsiębiorcą, czyli profesjonalistą. Osoba fizyczna nie będzie posiadała statusu konsumenta podczas dokonywania czynności z inną osobą fizyczną, np. zakup samochodu od znajomego – dodaje specjalnie dla portalu BiznesTuba Kacper Jankowski.

Tym samym do obowiązków banku należy poinformowanie konsumenta o szczegółach oferty, między innymi o wysokości oprocentowania kredytu czy rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania (RRSO). Ponadto informacje te muszą zostać przedstawione w sposób jasny i klarowny.

Kolejnym etapem powinno być przedstawienie kredytobiorcy projektu umowy – zgodnie z przepisami konsument ma prawo porównywać oferty różnych kredytodawców, dlatego muszą one zostać przedstawione w czytelny sposób. Żeby to ułatwić, stworzono ujednolicony wzór takiego formularza. Muszą się w nim znaleźć między innymi takie informacje, jak: czas obowiązywania kredytu, stopa oprocentowania kredytu, całkowita kwota kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania, zasady i terminy spłaty kredytu oraz skutki braku płatności.

Ponadto obowiązkiem banku jest umożliwienie kredytobiorcy odstąpienie od umowy i zwrócenie wszystkich poniesionych przez niego kosztów w terminie do 14 dni od zawarcia umowy – z wyjątkiem odsetek za ten okres. Dzięki temu istnieje możliwość wycofania się z pożyczki. W przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania bank musi zwrócić kredytobiorcy część opłat, które dotyczą okresu, o jaki został skrócony czas obowiązywania umowy. Ponadto biorąc kredyt konsumencki, warto zajrzeć na stronę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i zapoznać się z prawami, które chronią konsumenta.

Część frankowiczów wciąż nie zna przysługujących im praw oraz działań, jakie mogą podjąć, aby wyegzekwować od banku należne im świadczenia. Dlatego warto zdecydować się na skorzystanie z pomocy eksperta, który nie tylko dobierze strategię działania do indywidualnej sytuacji kredytobiorcy, ale przede wszystkim zapewni wsparcie na wszystkich etapach postępowania.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu dostępnego na portalu BiznesTuba.