Śmierć dziecka to tragiczne zdarzenie, które na zawsze odmienia życie jego bliskich, zwłaszcza rodziców. Klient Votum S.A. stracił syna w wypadku samochodowym, a droga do uzyskania należnego mu odszkodowania wymagała cierpliwości i wytrwałości, ale eksperci Votum S.A. nie poddali się, dzięki czemu mężczyzna uzyskał 97 tys. zł

Wypadek

Do tragicznego wypadku doszło we wrześniu 1997 r., kiedy to kierujący pojazdem osobowym nie zachował należytej ostrożności, w tym nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. W efekcie czego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Pasażer pojazdu – syn Klienta Votum S.A. – zmarł na miejscu na skutek odniesionych obrażeń.

Postępowanie przedsądowe

Na skutek działań podjętych przez ekspertów Votum S.A. na etapie przedsądowym, udało się uzyskać zadośćuczynienie w wysokości zaledwie 10.000,00 zł. Była to kwota rażąco zaniżona i nie rekompensowała doznanej przez ojca straty najbliższego członka rodziny – syna, w związku z czym zdecydowano się na skierowanie sprawy do Sądu.

Skierowanie sprawy do Sądu

Wytoczenie powództwa nie wpłynęło na stanowisko ubezpieczyciela, który nie chciał zwiększyć wcześniej przyznanej kwoty. Ponadto Sąd pierwszej instancji przychylił się do jego stanowiska uznając, że od tragicznego wypadku minęło ponad 20 lat, a jego negatywne oddziaływanie na życie ojca w trakcie wydawania wyroku było stosunkowo niewielkie.

Zdaniem Sądu głównym celem zadośćuczynienia było umożliwienie ojcu dostosowania się do nowej sytuacji życiowej po nagłej śmierci syna. Skoro mężczyzna wraz z upływem czasu wrócił do poprzedniego stylu życia, wykonywał swoje obowiązki zawodowe oraz rodzinne i nie doznał uszczerbku na zdrowiu psychicznym, ani nie podejmował leczenia psychiatrycznego w jego przypadku wystarczająca kwota zadośćuczynienia to 10.000,00 zł.

Odwołanie od decyzji Sądu

Ze stanowiskiem Sądu nie zgodzili się zarówno eksperci spółki, jak i poszkodowany mężczyzna. Dlatego też wyrok Sądu pierwszej instancji został zaskarżony w całości i zdecydowano się na wniesienie apelacji do Sądu wyższej instancji.

Wydanemu wyrokowi zarzucono przede wszystkim naruszenie szeregu przepisów prawa materialnego i procesowego oraz domagano się jego zmiany. Podkreślono, że wnosząc o zasądzenie dodatkowej kwoty tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez ojca uwzględniono okoliczności takie, jak upływ czasu od dnia zdarzenia oraz brak konieczności podejmowania leczenia psychiatrycznego. Na skutek śmierci syna zerwaniu uległa więź łącząca rodzinę, a jego tragiczna śmierć spowodowała ból, cierpienie, poczucie krzywdy, osamotnienia, opuszczenia i złości. Ojciec na zawsze stracił niezwykle bliską mu osobę – swojego syna, a strata ta powinna być odpowiednio zrekompensowana przez ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia.

Szczęśliwy finał

Na skutek działań podjętych przez ekspertów spółki Sąd drugiej instancji zmienił zaskarżony wyrok i uwzględnił w całości roszczenie ojca. Mężczyzna otrzymał zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę w kwocie 80.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, które wyniosły blisko 17.000,00 zł. Po ponad 20 latach od śmierci syna udało się uzyskać na rzecz jego ojca łączną kwotę 97.000,00 zł.

Sprawdź, jak wysokie powinno być Twoje odszkodowanie !

Przypadek mężczyzny, który stracił syna w tragicznym wypadku pokazuje, że w warto próbować podjąć walkę również w sprawach, które początkowo kończą się niepowodzeniem, a kwota wypłacona przez ubezpieczyciela jest rażąco zaniżona.. Zarówno wytrwałość poszkodowanego, jak i doświadczenie oraz wiedza ekspertów Votum S.A. przyczyniły się do wypłaty należnych mu świadczeń pomimo tego, że od wypadku minęło wiele lat.