Co grozi rolnikowi za brak OC?Co grozi rolnikowi za brak OC?

Osoby prowadzące działalność rolniczą z reguły muszą się liczyć z corocznymi wydatkami z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń. Ich rodzaj zależy od wielkości areału użytków rolnych, posiadanego sprzętu, budynków oraz rodzaju upraw.
Rodzaje obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych:

 

 

Dla części rolników to spory wydatek. Dodatkowo dochodzi kwestia wykupienia ubezpieczenia dobrowolnego, które da ochronę większą oraz bardziej dostosowaną do potrzeb danego gospodarstwa rolnego. Wydatek w chwili podpisywania polisy jest jak najbardziej realny, a szkoda jedynie hipotetyczna. Niektórych może zatem kusić zrezygnowanie z wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia. Z jakimi konsekwencjami się to wiąże?

Brak ubezpieczenia – zadłużenie na całe życie

 

Oczywiście podstawowym utrudnieniem związanym z brakiem ubezpieczenia będzie brak możliwości ubiegania się o odszkodowanie, gdy dojdzie do szkody. Rolnik będzie musiał z własnej kieszeni pokryć wszelkie koszty naprawy uszkodzonych budynków lub maszyn, czy też strat w uprawach bądź inwentarzu. Czy będzie mógł liczyć na państwo w przypadku klęski żywiołowej?

 

Dużo bardziej dotkliwe może być tak zwane roszczenie regresowe. Jeśli na terenie gospodarstwa rolnego, którego właściciel nie wykupił ubezpieczenia OC rolników, dojdzie do wypadku – poszkodowana osoba będzie mogła ubiegać się o odszkodowanie wypłacane z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Po wypłacie takiego świadczenia UFG domaga się zwrotu wypłaconego odszkodowania od osoby, która nie dochowała obowiązku wykupienia polisy OC. W skrajnych przypadkach roszczenie regresowe Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego może wynosić aż 5 000 000 euro. Właśnie tyle wynosi suma gwarancyjna polisy ubezpieczeniowej. Oznacza to, że jeden wypadek może zadłużyć rolnika do końca życia. Zwłaszcza, jeśli będzie on zobowiązany wypłacać comiesięczną rentę.

Kary za brak ubezpieczenia

 

Jednak nawet jeśli nie dojdzie do żadnego wypadku ani szkody – rolnik, który nie ubezpieczył się zgodnie z nakładanym na niego obowiązkiem, musi się liczyć z sankcjami materialnymi.

 

Rodzaj ubezpieczeniaWysokość grzywny
OC rolnikówrównowartość
jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę
budynków
rolniczych
równowartość
jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę
dotowane
ubezpieczenie upraw
2 euro
za każdy nieubezpieczony hektar
samochodu
osobowego
równowartość
dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
samochodu
ciężarowego i ciągnika samochodowego
równowartość
trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
pozostałych
pojazdów (np. przyczepy rolniczej)
równowartość
jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę

 

Kara za brak ubezpieczenia waha się zatem od 190 zł do 5550 zł. Najwyższe stawki dotyczą braku ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych. W tabeli podane są maksymalne kwoty, jakie może zapłacić rolnik za brak ubezpieczenia pojazdów.
Wielkość grzywny uzależniona jest od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym, i tak wynosi ona:

  • 20% pełnej opłaty karnej za pozostawanie do 3 dni bez ochrony ubezpieczeniowej,
  • 50% pełnej opłaty karnej za od 4 do 14 dni pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej,
  • pełną opłatę karną, jeżeli nie było ochrony ubezpieczeniowej dłużej niż 14 dni od daty powstania obowiązku.

Nieopłacenie grzywny może doprowadzić do ściągnięcia jej przez urząd skarbowy na drodze postępowania egzekucyjnego.

Czytaj również


Zadośćuczynienie czy odszkodowanie?

Osoba poszkodowana w wypadku może otrzymać kilka różnych świadczeń. Należą do nich renta, a także

O ile wzrosną ceny prądu w 2021 roku?

Podwyżka cen prądu była zapowiadana już pod koniec ubiegłego roku. Wiązało się to przede wszystkim

Frankowicze w sądzie – kredyt denominowany

W ciągu minionego roku można było zaobserwować wyraźny trend dotyczący spraw frankowych. Kolejne miesiące pokazały,

Szkoda całkowita – krok po kroku

Następstwem wypadku drogowego lub kolizji może być szkoda całkowita lub częściowa. Określenie rodzaju szkody zależy