Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

ważne informacje z zakresu dochodzenia odszkodowań, sposobu działania ubezpieczycieli oraz kancelarii odszkodowawczych.

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Czy warto iść na ugodę z ubezpieczycielem?

VOTUM /

Wiedza / Ekspert radzi / Czy warto iść na ugodę z ubezpieczycielem?

Czy warto iść na ugodę z ubezpieczycielem?

Pan przy labiryncie_72 dpi_RGB

Zakłady ubezpieczeń często dążą do tego, by jak najszybciej zawrzeć z poszkodowanym tzw. ugodę. Jest ona umową, na mocy której ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu określoną kwotę, natomiast ten ostatni przyjmuje ją jako pełne zaspokojenie swoich roszczeń i zrzeka się przy tym dochodzenia w przyszłości jakichkolwiek dalszych świadczeń.

 

Takie rozwiązanie często wydaje się bardzo korzystne. Zazwyczaj poszkodowany w ramach ugody otrzymuje propozycję wypłaty wyższej kwoty niż ta, jaką otrzymałby od ubezpieczyciela w „normalnej” drodze, czyli w tzw. uznaniu.

 

Zaniżone odszkodowanie w ramach ugody

 

Warto jednak wiedzieć, że zakłady ubezpieczeń nagminnie oferują w ramach ugody zaniżone kwoty świadczeń, które nijak mają się do tego, co poszkodowany faktycznie powinien otrzymać, mając na względzie rozmiar poniesionej krzywdy.

 

Pamiętaj, że nie masz żadnego obowiązku zawarcia z ubezpieczycielem ugody ani tym bardziej zadowalać się minimalną kwotą wypłaconą dobrowolnie przez ubezpieczyciela. Jeśli po przeanalizowaniu zaproponowanych warunków ugody okazuje się, że zaproponowane kwoty są zbyt niskie – warto skorzystać z możliwości wystąpienia do sądu.

 

Dochodzenie odszkodowania na drodze sądowej jest korzystne, ponieważ sąd (w przeciwieństwie do zakładów ubezpieczeń) nie osiąga żadnej korzyści z zaniżenia należnej kwoty. Głównym celem postępowania jest wydanie sprawiedliwego rozstrzygnięcia, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw osób poszkodowanych.

 

dochodzenie odszkodowania ugoda

Jak to wygląda w praktyce?

 

O tym, jak rażąco różne mogą być kwoty zaproponowane przez ubezpieczyciela w ugodzie lub uznaniu, od tych zasądzonych przez Sąd, możesz przeczytać między innymi w naszym dziale opisującym historie klientów VOTUM.

 

Także niezależne badania wskazują na to, że po swojej stronie, w walce o należne odszkodowanie, warto jest mieć pomoc doświadczonego doradcy. Z raportu „„Działalność kancelarii odszkodowawczych na rynku ubezpieczeń OC. Diagnoza i propozycje działań.” wynika, że osoby, które skorzystały z pomocy kancelarii odszkodowawczej uzyskiwały nawet 2-krotnie wyższe świadczenia niż osoby, które samodzielnie dochodziły odszkodowania[1]. Natomiast wielu naszych klientów otrzymało wielokrotnie wyższe świadczenia[2].

 

Czy zatem warto iść na ugodę? Czasami tak, ale tylko wtedy, gdy zaproponowane przez ubezpieczyciela kwoty faktycznie oddają zakres doznanej przez Ciebie krzywdy. Aby ocenić, czy propozycja zakładu ubezpieczeń jest dla Ciebie korzystna i czy uwzględnia wszystkie należne Ci świadczenia odszkodowawcze, najlepiej jest oddać sprawę VOTUM do bezpłatnej analizy.

 

Jeśli okaże się, że proponowane kwoty są zbyt niskie, warto podjąć negocjacje z ubezpieczycielem wskazując na właściwą argumentację oraz orzecznictwo, a ostatecznie – skierować sprawę na drogę sądową.

 

 

 

[1] raport „Działalność kancelarii odszkodowawczych na rynku ubezpieczeń OC. Diagnoza i propozycje działań.” opracowany przez zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Monkiewicza pokazuje, że wartość średniej szkody na osobie, w  której podmiotem zobowiązanym był Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wynosiła 6.473,91 zł. W przypadku, gdy w tego typu szkodzie poszkodowanego reprezentowała przed UFG kancelaria odszkodowawcza, wartość średniej szkody osobowej wynosiła 13.731,57 zł.

[2] https://votum-sa.pl/aktualnosci/wygralismy/

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 18:00

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

NAJNOWSZE INFORMACJE

szkody burza

Gwałtowne burze mogą spowodować wiele szkód. Czy można ubiegać się o odszkodowanie z tego tytułu? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się na ten temat więcej!

szkody wyrządzone przez wichurę

Przez Polskę przetaczają się wichury. Czy osoba, której mienie zostało zniszczone przez złamane wiatrem drzewo, może ubiegać się o odszkodowanie? Jak to zrobić? Odpowiadamy.

wypadek w rolnictwie

Wypadki w rolnictwie nie są, niestety, rzadkością. O jakie odszkodowanie może starać się właściciel gospodarstwa rolnego? Przeczytaj i dowiedz się na ten temat więcej!

kancelaria odszkodowawcza

Kancelaria odszkodowawcza specjalizuje się w uzyskiwaniu świadczeń, takich jak odszkodowania, dla osób, które poniosły szkodę. W jakich jednak konkretnych wypadkach możemy zwrócić się do niej o pomoc? Odpowiadamy.

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie