Czym różni się przewalutowanie od odfrankowienia umowy?Czym różni się przewalutowanie od odfrankowienia umowy?

W przypadku osób, które posiadają kredyt denominowany lub indeksowany do franka szwajcarskiego możliwych jest kilka scenariuszy, między innymi unieważnienie umowy kredytowej lub przewalutowanie kredytu we frankach.

Masz kredyt we frankach? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Przewalutowanie kredytu

Przewalutowanie kredytu we frankach polega na przeliczeniu kwoty pozostałej do spłaty z franków szwajcarskich na złotówki. Przeliczenie odbywa się po określonym kursie walutowym, ustalonym w chwili przewalutowania, które jest opłacalne dla kredytobiorcy wówczas, gdy spada wartość franka szwajcarskiego w stosunku do złotówki przy jednoczesnej prognozie wzrostu kursu tej waluty.

Obecnie przewalutowanie kredytu powoduje wzrost płaconej przez kredytobiorcę raty – rata kredytu zaciągniętego w złotówkach naliczana jest według stopy referencyjnej WIBOR, natomiast rata kredytu zaciągniętego we frankach szwajcarskich jest naliczana według stopy LIBOR, której zastosowanie jest korzystniejsze z punktu widzenia kredytobiorcy. Ponadto przewalutowanie kredytu we frankach nie odbywa się po kursie z dnia podpisania umowy, a po aktualnym kursie.

Alternatywa dla przewalutowania kredytu

Pojęcie „przewalutowanie” i „odfrankowienie” kredytów często pojawiają się w dyskusji dotyczącej kredytów frankowych. W wielu przypadkach są one używane zamiennie tymczasem działania te mają odmienne konsekwencje prawne i ekonomiczne.

Odfrankowienie dotyczy spraw bankowych, w których sąd uznał zawarte w umowie zasady przeliczania wartości zobowiązania i rat za niedozwolone, przez co postanowienia umowne są bezskuteczne, przez co nie wiążą prawnie kredytobiorców.

Oznacza to, że kredyt został udzielony w złotówkach, a rozliczenie umowy kredytowej odbywa się w oparciu o parametry ustalone w pierwotnie zawartej umowie kredytowej. Ponadto w podobnych sprawach zasądza się zwrot nienależnie uiszczonych świadczeń – często określanych mianem nadpłaconych rat. Kredytobiorca spłaca dalej kredyt jako złotowy, który jest oprocentowany tak jak kredyt zaciągnięty w walucie franka szwajcarskiego (wg LIBOR).

Unieważnienie umowy kredytowej

W zależności od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy alternatywą dla przewalutowania kredytu we frankach może być również unieważnienie umowy. W przypadku, gdy sąd orzeknie nieważność umowy kredytowej kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty otrzymanej na podstawie zawartej umowy kredytowej, jednak bez odsetek, opłat oraz podwyżek wynikających z indeksacji.

Wybierając pomiędzy przewalutowaniem kredytu a jego ofrankowaniem lub unieważnieniem umowy należy przeanalizować obecną sytuację ekonomiczną, kurs waluty oraz aktualne orzecznictwo sądowe, co pozwoli wybrać strategię korzystną dla kredytobiorcy. Warto w tym względzie skorzystać z pomocy eksperta.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


O ile wzrosną ceny prądu?

Do końca roku pozostało kilka miesięcy jednak już teraz wiele osób już teraz zastanawia się

Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej.

Polski system prawny nie przewiduje wprost prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób, które stały

Wysokie napięcie w sieci – czy instalacja będzie działać?

Przy okazji dyskusji na temat fotowoltaiki jaka toczy się w mediach dużo mówi się również

Czym kierować się wybierając panele fotowoltaiczne?

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii może nieść ze sobą wiele korzyści. Dlatego co raz więcej