Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

ważne informacje z zakresu dochodzenia odszkodowań, sposobu działania ubezpieczycieli oraz kancelarii odszkodowawczych.

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Dochodzenie odszkodowania po wypadku na kolonii

VOTUM /

Wiedza / Ekspert radzi / Dochodzenie odszkodowania po wypadku na kolonii

Dochodzenie odszkodowania po wypadku na kolonii

żaglówka na morzu

O czym powinni pamiętać rodzice dziecka, które uległo wypadkowi podczas kolonii? Kiedy można domagać się wypłaty odszkodowania i do kogo wystąpić z odpowiednimi roszczeniami? Na te i wiele innych pytań odpowiemy w poniższym artykule. Pamiętajmy przy tym, że rodzaj świadczenia i podmiot, który je może wypłacić, zależy od okoliczności, w jakich dziecko uległo wypadkowi.

 

Nieszczęśliwy wypadek na kolonii

 

Często rodzicom sugeruje się, by na czas wyjazdu dziecka wykupili dla swoich pociech ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (NNW). Radzimy, by przed podjęciem decyzji o opłaceniu składki, zapoznać się z wysokością sumy ubezpieczenia, a także ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

 

Bardzo ważną informacją, o której zdaje się nie wszyscy wiedzą jest to, że ubezpieczenie NNW zwykle wiąże się z wypłatą świadczenia, które naprawi szkodę tylko w części. Jeśli zatem dziecko będzie miało wypadek, ubezpieczenie NNW może nie pokryć wszystkich strat, jakie powstały.

 

Polisa NNW jest dobrowolna. Wysokość odszkodowania będzie zależna od tego, na jaką sumę zdecydowaliśmy się podczas podpisywania umowy. Sprowadza się to do prostego rachunku, zgodnie z którym im niższa suma ubezpieczenia, tym mniej otrzymamy w przypadku zajścia nieszczęśliwego wypadku. Odszkodowanie z NNW jest zależne od stopnia uszczerbku na zdrowiu i nie wymaga wykazania odpowiedzialności np. po stronie organizatora kolonii.

 

Odszkodowanie wypłacane z OC organizatora

 

Inaczej postępujemy, jeśli do wypadku doszło na skutek zawinionego zachowania wychowawcy na kolonii lub obozie. Zwłaszcza, że dopilnowanie wszystkich uczestników kolonii oraz zapewnienie im bezpiecznego wypoczynku, to główne obowiązki organizatora i wychowawcy kolonii / obozu.

 

Przykładowo – może się okazać, że osoba, która powinna dopilnować przebiegu zabaw albo je nadzorować, w ogóle nie brała w nich udziału. Jeśli w konsekwencji takiego zaniedbania dojdzie do obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia u dziecka, istnieje podstawa do wykazywania odpowiedzialności po stronie organizatora kolonii. W takiej sytuacji, należy wystąpić do niego z roszczeniami, wskazując stan faktyczny sprawy.

 

Zadośćuczynienie w pełnej kwocie

 

Jeśli organizator zawarł umowę ubezpieczenia i posiada OC, swoje żądania możemy zgłosić bezpośrednio do wskazanego zakładu ubezpieczeń. Świadczenie wypłacone przez organizatora lub jego ubezpieczyciela powinno w tym przypadku odpowiadać rzeczywistej szkodzie, jaka wynikła z zawinionego zachowania organizatora wycieczki. W sytuacji, kiedy umowa OC nie jest wystarczająca, by całkowicie pokryć odniesione strat, pozostałą część powinien wypłacić organizator z własnych środków.

 

Niezbędne dokumenty przy dochodzeniu odszkodowania od organizatora

 

Występując z roszczeniami przeciwko organizatorowi kolonii, powinniśmy wykazać jego odpowiedzialność, a także udowodnić rozmiar doznanej przez naszą pociechę szkody i związek przyczynowy między nimi. Przydadzą się zeznania świadków, a także wszystkie dokumenty potwierdzające podjęte leczenie i zastosowane procedury medyczne.

 

Wymaga to nieco czasu oraz skrupulatności. Jeśli nie potrafimy sobie samodzielnie poradzić z ogromem formalności, warto poprosić o pomoc pełnomocnika. Przeanalizuje on sprawę, a następnie wskaże, czy w opisanym stanie faktycznym istnieje możliwość na dochodzenie odszkodowania. Przejmie on również na siebie ciężar kontaktu z organizatorem kolonii oraz jego ubezpieczycielem.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 16:00

zostalem-ranny-w-wypadku

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

moj-bliski-ucierpial-w-wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

mam-szkode-rzeczowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

NAJNOWSZE INFORMACJE

tabela zadośćuczynień

Przez jaki czas poszkodowany może starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie? Jakie działania można podjąć, aby przerwać bieg przedawnienia? Czy nawet po dwudziestu latach od wypadku można starać się o należne świadczenia? Zapraszamy do lektury artykułu, w którym ekspert odpowiada na te i inne pytania.strzałka

szkody spowodowane przez pożar

Wbrew pozorom, zimą pożary zdarzają się równie często, jak latem. Z czego to wynika i czy za szkody, które powstały w wyniku pożaru, przysługuje odszkodowanie? Odpowiada nasz ekspert. strzałka

votum sa opony zimowe

Jazda na oponach letnich zimą nie może mieć wpływu na dochodzenie odszkodowań z ubezpieczenia OC. Inaczej sprawa ma się w przypadku odszkodowania z AC. Przeczytaj i dowiedz się więcej! strzałka

szkoda majątkowa

Dokumentowanie szkody majątkowej jest kluczową czynnością, jeśli chodzi o likwidację szkody i wypłatę odpowiednich świadczeń. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak powinno wyglądać! strzałka

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie