Dochodzenie odszkodowania po wypadku na koloniiDochodzenie odszkodowania po wypadku na kolonii

O czym powinni pamiętać rodzice dziecka, które uległo wypadkowi podczas kolonii? Kiedy można domagać się wypłaty odszkodowania i do kogo wystąpić z odpowiednimi roszczeniami? Na te i wiele innych pytań odpowiemy w poniższym artykule. Pamiętajmy przy tym, że rodzaj świadczenia i podmiot, który je może wypłacić, zależy od okoliczności, w jakich dziecko uległo wypadkowi.

 

Nieszczęśliwy wypadek na kolonii

 

Często rodzicom sugeruje się, by na czas wyjazdu dziecka wykupili dla swoich pociech ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (NNW). Radzimy, by przed podjęciem decyzji o opłaceniu składki, zapoznać się z wysokością sumy ubezpieczenia, a także ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

 

Bardzo ważną informacją, o której zdaje się nie wszyscy wiedzą jest to, że ubezpieczenie NNW zwykle wiąże się z wypłatą świadczenia, które naprawi szkodę tylko w części. Jeśli zatem dziecko będzie miało wypadek, ubezpieczenie NNW może nie pokryć wszystkich strat, jakie powstały.

 

Polisa NNW jest dobrowolna. Wysokość odszkodowania będzie zależna od tego, na jaką sumę zdecydowaliśmy się podczas podpisywania umowy. Sprowadza się to do prostego rachunku, zgodnie z którym im niższa suma ubezpieczenia, tym mniej otrzymamy w przypadku zajścia nieszczęśliwego wypadku. Odszkodowanie z NNW jest zależne od stopnia uszczerbku na zdrowiu i nie wymaga wykazania odpowiedzialności np. po stronie organizatora kolonii.

 

Odszkodowanie wypłacane z OC organizatora

 

Inaczej postępujemy, jeśli do wypadku doszło na skutek zawinionego zachowania wychowawcy na kolonii lub obozie. Zwłaszcza, że dopilnowanie wszystkich uczestników kolonii oraz zapewnienie im bezpiecznego wypoczynku, to główne obowiązki organizatora i wychowawcy kolonii / obozu.

 

Przykładowo – może się okazać, że osoba, która powinna dopilnować przebiegu zabaw albo je nadzorować, w ogóle nie brała w nich udziału. Jeśli w konsekwencji takiego zaniedbania dojdzie do obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia u dziecka, istnieje podstawa do wykazywania odpowiedzialności po stronie organizatora kolonii. W takiej sytuacji, należy wystąpić do niego z roszczeniami, wskazując stan faktyczny sprawy.

 

Zadośćuczynienie w pełnej kwocie

 

Jeśli organizator zawarł umowę ubezpieczenia i posiada OC, swoje żądania możemy zgłosić bezpośrednio do wskazanego zakładu ubezpieczeń. Świadczenie wypłacone przez organizatora lub jego ubezpieczyciela powinno w tym przypadku odpowiadać rzeczywistej szkodzie, jaka wynikła z zawinionego zachowania organizatora wycieczki. W sytuacji, kiedy umowa OC nie jest wystarczająca, by całkowicie pokryć odniesione strat, pozostałą część powinien wypłacić organizator z własnych środków.

 

Niezbędne dokumenty przy dochodzeniu odszkodowania od organizatora

 

Występując z roszczeniami przeciwko organizatorowi kolonii, powinniśmy wykazać jego odpowiedzialność, a także udowodnić rozmiar doznanej przez naszą pociechę szkody i związek przyczynowy między nimi. Przydadzą się zeznania świadków, a także wszystkie dokumenty potwierdzające podjęte leczenie i zastosowane procedury medyczne.

 

Wymaga to nieco czasu oraz skrupulatności. Jeśli nie potrafimy sobie samodzielnie poradzić z ogromem formalności, warto poprosić o pomoc pełnomocnika. Przeanalizuje on sprawę, a następnie wskaże, czy w opisanym stanie faktycznym istnieje możliwość na dochodzenie odszkodowania. Przejmie on również na siebie ciężar kontaktu z organizatorem kolonii oraz jego ubezpieczycielem.

Czytaj również


Wypadek w pracy – odszkodowanie od pracodawcy

Wypadki w pracy – są zawody, które są szczególnie narażone na tego rodzaju ryzyka, a

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny

Nagła śmierć bliskiej osoby na skutek wypadku to wielki wstrząs, który może mieć wpływ nie

Odszkodowanie za śmierć dziadka – komu się należy?

W wielu rodzinach dziadkowie odgrywają znaczącą rolę w życiu i wychowaniu wnuków. Wpływa to miedzy

Na co warto zwrócić uwagę w kosztorysie?

Samochód to jeden z najpopularniejszych środków transportu, a jego zastosowanie jest wszechstronne. Służy nam zarówno