Jak się bronić przed zaniżaniem odszkodowania w przypadku szkody całkowitej?Jak się bronić przed zaniżaniem odszkodowania w przypadku szkody całkowitej?

Najprościej rzecz ujmując, ze szkodą całkowitą mamy do czynienia wówczas, gdy pojazd ulegnie zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy albo gdy koszty naprawy przekroczyłyby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody.

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Więcej o tym, czym jest szkoda całkowita pisaliśmy już wcześniej (artykuł tutaj).

 

Problem z ustaleniem wartości odszkodowania

 

Teoretycznie sprawa wydaje się prosta. Wszak kalkulacje wartości opierają się o szczegółowe kosztorysy. W przypadku szkody rzeczowej nie ma dodatkowych czynników, które mogą mieć subiektywny wpływ na wysokość wypłacanego odszkodowania.

 

Tak jest m.in. przy szkodzie osobowej – na wysokość zadośćuczynienia wpływa chociażby stopień poczucia krzywdy. Szkoda całkowita teoretycznie powinna być zatem łatwa do rozliczenia. Skąd zatem niezadowolenie poszkodowanych i zastrzeżenia co do wysokości wypłacanych świadczeń?

 

Problem bierze się najogólniej mówiąc z zaniżania wartości pojazdu sprzed wypadku oraz z jednoczesnego zawyżania kosztów naprawy i wartości wraku. Ostatecznie poszkodowany otrzymuje różnicę – kwotę, która w żadnej mierze nie rekompensuje poniesionej przez niego szkody.

 

Sposoby na zaniżenie odszkodowania w przypadku szkody całkowitej

 

W kosztorysach tworzonych na zlecenie zakładów ubezpieczeń można zaobserwować stosowanie bardzo wysokich stawek za godzinę robocizny, jak również wykorzystanie do naprawy jedynie oryginalnych części (tzw. części O) oraz unikanie stosowania amortyzacji wymienionych części, które były zużyte.

 

Tymczasem zgodnie z zaleceniami KNF ubezpieczyciel powinien stosować identyczne kryteria ustalania kosztu naprawy pojazdu oraz jego wartości bez względu na to czy określa wysokość odszkodowania w przypadku szkody częściowej, czy też w razie badania ewentualnej zasadności uznania szkody za całkowitą.

 

Ubezpieczyciel nie powinien zatem, w przypadku uznania szkody za całkowitą, stosować najwyższej stawki za roboczogodzinę obowiązującej na rynku lokalnym (lecz stawkę uśrednioną) i przy użyciu części O, jeśli w odniesieniu do tego pojazdu i szkody nie zastosowałby takich samych zasad w przypadku likwidacji szkody jako częściowej. Takie same zalecenie dotyczy szacowania wartości pojazdu przed i po szkodzie.

 

W toku likwidacji dochodzi jednak jednocześnie do zaniżania wartości pojazdu w przekazywanym protokole wyceny w stanie nieuszkodzonym. Ostatecznie zatem, w przypadku zastosowania wyżej opisanych praktyk przy likwidacji szkody całkowitej, poszkodowany otrzymuje zaniżone świadczenie.

 

Co zrobić, jeśli podejrzewamy zaniżone odszkodowanie?

 

Poszkodowanemu przysługuje prawo zapoznania się z dokumentami, które zgromadził ubezpieczyciel, i które miały wpływ na wysokość przyznanego odszkodowania. Warto z tej możliwości skorzystać, by zapoznać się ze szczegółowym kosztorysem. Jeśli zauważysz jedną z wyżej opisanych rozbieżności, powinieneś złożyć reklamację na sposób działania ubezpieczyciela. Można również zawiadomić o stwierdzonych nieprawidłowościach Rzecznika Finansowego.

 

Co jednak, jeśli analiza kosztorysów i kalkulacji okazuje się zbyt skomplikowana lub wymaga weryfikacji przez biegłego rzeczoznawcę? W takiej sytuacji, zawsze dobrze jest zwrócić się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika. Wyręczy Cię on w skomplikowanej analizie, oszacuje wartość należnego nam odszkodowania, a o jego wypłatę będzie walczył nawet na drodze postępowania sądowego.

 

Zespół rzeczoznawców VOTUM S.A. bezpłatnie analizuje zgłoszone do nas kosztorysy. Jeśli nie jesteś pewien, czy otrzymałeś odpowiednio wysokie odszkodowanie – wystarczy, że do nas napiszesz. Sprawdzimy to za darmo.

Czytaj również


Sposób na wyższe odszkodowanie – dopłaty do odszkodowań

Czy poszkodowany musi zgadzać się z każdą decyzją ubezpieczyciela — nawet gdy ta jest dla

Szkoda oc – jak i gdzie ją zgłosić? Co to jest BLS?

Wypadek, a nawet niewielka kolizja to dla uczestników tych zdarzeń wiele stresu i nerwów. Jeśli

Odkup odszkodowań — co to jest i jakie niesie korzyści?

Nie wszyscy poszkodowani chcą odwoływać się od decyzji ubezpieczyciela lub skierować sprawę do sądu. Wiąże

Kiedy przedawni się Twoja sprawa?

W dniu 9 lipca 2018 r. zmianie uległy przepisy regulujące kwestię przedawnienia roszczeń cywilnych. Wprowadzono