Kredyty frankowe – podobieństwa i różniceKredyty frankowe – podobieństwa i różnice

W okresie największej popularności kredytów frankowych przypadającym na lata 2006 -2008 banki udzieliły blisko 500 tysięcy tego rodzaju zobowiązań. Przyczynił się do tego między innymi atrakcyjny kurs franka szwajcarskiego oraz niskie oprocentowanie kredytów. Wielu kredytobiorców nie zwróciło uwagi na fakt, iż są to kredyty objęte ryzykiem walutowym, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku kredytów hipotecznych, których spłata rozłożona jest na wiele lat, a w tak długim okresie czasu może dojść do zmian niekorzystnych dla kredytobiorcy.

 

Masz kredyt we frankach? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

 

Rodzaje kredytów frankowych

 

Kredyty frankowe to potoczna nazwa kredytów powiązanych z walutą franka szwajcarskiego. Wyróżnia się trzy rodzaje kredytów frankowych:

  • kredyt walutowy,
  • kredyt indeksowany do waluty obcej,
  • kredyt denominowany do waluty obcej.

tabelka

Kredyt walutowy

 

Jest to kredyt, w którym kwota zadłużenia i kredytu jest wyrażona we franku szwajcarskim – oznacza to, że zarówno wypłata kredytu, jak i jego późniejsza spłata odbywa się w walucie obcej.

 

Kredytobiorca podpisując umowę dotyczącą kredytu we frankach liczył na niższe oprocentowanie, niż w przypadku zobowiązania zaciąganego w złotówkach. Obecnie bardzo trudno otrzymać kredyt walutowy, jest to rozwiązanie dostępne tylko dla osób, które zarabiają w danej walucie.

 

Kredyt indeksowany do waluty obcej

 

W umowie kredytu zarówno wartość zobowiązania, jak i jego wypłata są wyrażone w złotówkach. Jednak w dniu poprzedzającym wypłatę kredytu bank przelicza zobowiązanie na walutę, do której kredyt jest indeksowany po jej bieżącym kursie – kwota ta stanowi podstawę do wyliczenia rat kapitałowo-odsetkowych.

 

Kredytobiorca zobowiązany jest więc spłacić kredyt we frankach i jest wystawiony na związane z tym ryzyko wzrostu kursu waluty obcej, co z kolei wiąże się ze spłatą większej kwoty. Zaciągnięcie tego typu kredytu było opłacalne przy założeniu, że cena obcej waluty będzie spadać.

 

Decydując się na zawarcie umowy o kredyt indeksowany lub waloryzowany do franka szwajcarskiego kredytobiorca miał pewność, że otrzyma kwotę o jaką wnosił (w złotówkach), ale nie znał do końca dokładnej kwoty zadłużenia (we franku szwajcarskim).

 

Kredyt denominowany do waluty obcej

 

Zobowiązania określone w umowie kredytu frankowego są wyrażone w walucie obcej, natomiast wypłata następuje w złotówkach po przeliczeniu po kursie wymiany z dnia wypłaty. Wadą tego typu rozwiązania jest niepewność dotycząca kwoty, jaką ostatecznie otrzyma kredytobiorca, ponieważ gdy po podpisaniu umowy spadnie wartość waluty krajowej otrzyma on mniej pieniędzy niż pierwotnie zakładał. Jednak w odwrotnej sytuacji, gdy kurs waluty krajowej wzrośnie, kredytobiorca otrzyma kwotę większą niż zakładał.

 

Różnice między kredytami frankowymi

 

Różnice między kredytami frankowymi nie są znaczne – w praktyce różni je jedynie waluta, w jakiej wyrażona jest kwota zobowiązania w umowie kredytowej lub w jakiej następuje wypłata. Rodzaj kredytu ma jednak wpływ na dochodzenie roszczeń od banku – w zależności od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy powinny zostać podjęte inne działania.

 

Natomiast zarówno w przypadku kredytu denominowanego, jak i indeksowanego ustalenie wysokości rat kredytu zgodnie z harmonogramem spłaty powoduje, że wysokość bieżącej spłacanej raty uzależniona jest od kursu waluty w danym dniu. Oznacza to, że kredytobiorca nie może przewidzieć jaka kwota będzie pobrana z jego rachunku bankowego.

 

W momencie podpisywania umowy kredytowej frankowicz nie miał świadomości jakie konsekwencje niesie za sobą wahanie kursu waluty. Dodatkowo brak transparentności w przedstawieniu stosowanego przez bank mechanizmu przeliczeniowego przyczynił się do tego, że może mieć on poczucie, że został wprowadzony w błąd. Ekspert może pomóc nie tylko w zrozumieniu zawiłych zapisów zawartych w umowie kredytowej, ale również wskazać czy w danym przypadku bank zastosował w niej niedozwolone zapisy prawne.

Czytaj również


Kredyty frankowe – podobieństwa i różnice

W okresie największej popularności kredytów frankowych przypadającym na lata 2006 -2008 banki udzieliły blisko 500

Czym różni się przewalutowanie od odfrankowienia umowy?

W przypadku osób, które posiadają kredyt denominowany lub indeksowany do franka szwajcarskiego możliwych jest kilka

Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń – W jaki sposób to zrobić?

Przedawnienie roszczeń dotyczy nie tylko szkód osobowych czy majątkowych, ale również spraw bankowych - z

Kredyt we frankach pozew do sądu i koszty sądowe

Wciąż znaczna grupa frankowiczów obawia się złożenia pozwu i tym samym skierowania swojej sprawy na