Na czym polega Bezpośrednia Likwidacja Szkód?Na czym polega Bezpośrednia Likwidacja Szkód?

Zgodnie ze standardową procedurą postępowania (w przypadku szkody komunikacyjnej) osoba poszkodowana najpierw samodzielnie kompletuje odpowiednią dokumentację, po czym zgłasza swoje roszczenia do ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku i od niego żąda wypłaty odszkodowania.

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Natomiast Bezpośrednia Likwidacja Szkody (BLS) to system, w którym wypłatą należnych świadczeń zajmuje się zakład ubezpieczeń osoby poszkodowanej. Po likwidacji szkody, ubezpieczyciele rozliczają się między sobą.

Z założenia BLS miał przede wszystkim uprościć i przyspieszyć uzyskanie odszkodowania po wystąpieniu szkody komunikacyjnej. Dodatkowo poszkodowany zyskiwał możliwość wyboru ubezpieczyciela, z którym chce się kontaktować w sprawie likwidacji szkody.

 

BLS w praktyce

 

Cele, które przyświecały twórcom tego systemu, szybko zweryfikowała rzeczywistość. Oferowana przez ubezpieczyciela osoby poszkodowanej pomoc w uzyskaniu odszkodowania czasami okazuje się kłopotliwa.

 

Okazuje się, że aby móc skorzystać z tego „ułatwienia” spełnionych musi być kilka warunków. Oczywiście przede wszystkim należy być ubezpieczonym w zakładzie, który daje możliwość takiego rozliczenia. Jednak nawet wtedy nie mamy gwarancji, że uzyskamy pomoc w uzyskaniu odszkodowania w ramach BLS. W wielu przypadkach niestety system ten nie ma zastosowania.

 

Kiedy BLS nie będzie miała zastosowania?

 

Jeśli w wypadku zostaniemy ranni (tzw. szkoda osobowa) roszczenia z tego tytułu będziemy musieli zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Nie zostaną one rozliczone w systemie BLS. Wyłączenie dotyczy również zdarzeń, w których uczestniczyły więcej niż dwa pojazdy.

 

Częstym ograniczeniem jest również wartość szkody. Jeśli straty poszkodowanego przekraczają ustaloną wartość (np. 30 000 złotych) roszczenia również należy zgłaszać nie do swojego, lecz do ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

 

BLS nie ma również zastosowania w przypadku szkód z „elementem zagranicznym”, czyli np. wówczas, gdy do wypadku dojdzie poza granicami Polski lub gdy sprawca wykupił ubezpieczenie OC w zagranicznym zakładzie ubezpieczeń.

 

Zdarza się również, że warunkiem rozliczenia w systemie BLS jest to, by sprawca wypadku posiadał ubezpieczenie OC w zakładzie ubezpieczeń, który również oferuje taki model. Niektórzy ubezpieczyciele pomoc w uzyskaniu odszkodowania w ramach BLS wiążą z koniecznością zawarcia u nich również ubezpieczenia AC.

 

Z rozliczenia w tym systemie wyłączone są często także tzw. szkody bezkolizyjne, czyli takie które nie kończą się zderzeniem pojazdów, lecz tylko uszkodzeniem jednego.

 

Co z reklamacjami?

 

Jak każda likwidacja szkody, również ta bezpośrednia – może rodzić zastrzeżenia, a ostatecznie niezadowolenie ze sposobu rozliczenia. O ile w przypadku standardowego postępowania, wskazanie strony w ewentualnym sporze sądowym nie budzi żadnych wątpliwości, to w przypadku BLS poszkodowany może mieć już pewien problem.

 

Rozsądne wydawałoby się zgłaszanie reklamacji na sposób prowadzonego postępowania likwidacyjnego do ubezpieczyciela, który wypłaca nam odszkodowanie – czyli w przypadku BLS – do zakładu ubezpieczeń, w którym posiadamy swoje ubezpieczenie OC. Co jednak, gdy spór przeniesiemy na drogę sądową? Tu właściwe byłoby już pozwanie ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

 

Potrzebna pomoc w uzyskaniu odszkodowania?

 

Pamiętajmy, że wybór sposobu likwidacji szkody należy do poszkodowanego. Możliwość skorzystania z systemu BLS z założenia ułatwia przebrnięcie przez procedury i przyspiesza uzyskanie odszkodowania. Jak widać – nie jest to jednak system doskonały i nie sprawdzi się on w każdej trudnej sytuacji, z którą możemy się spotkać na drodze.

 

Nie mamy również gwarancji satysfakcji z wysokości uzyskanego odszkodowania. W takich sytuacjach, poszkodowany może liczyć na wsparcie np. Rzecznika Finansowego. Pomoc w uzyskaniu odszkodowania można znaleźć także u profesjonalnego pełnomocnika, który w razie konieczności o należne poszkodowanemu świadczenia będzie walczył na drodze postępowania sądowego.

 

Zachęcamy także do zapoznania się z artykułem: Na czym polega pomoc w uzyskaniu odszkodowania?

Czytaj również


Sposób na wyższe odszkodowanie – dopłaty do odszkodowań

Czy poszkodowany musi zgadzać się z każdą decyzją ubezpieczyciela — nawet gdy ta jest dla

Szkoda oc – jak i gdzie ją zgłosić? Co to jest BLS?

Wypadek, a nawet niewielka kolizja to dla uczestników tych zdarzeń wiele stresu i nerwów. Jeśli

Odkup odszkodowań — co to jest i jakie niesie korzyści?

Nie wszyscy poszkodowani chcą odwoływać się od decyzji ubezpieczyciela lub skierować sprawę do sądu. Wiąże

Kiedy przedawni się Twoja sprawa?

W dniu 9 lipca 2018 r. zmianie uległy przepisy regulujące kwestię przedawnienia roszczeń cywilnych. Wprowadzono