Frankowicze i najnowsze informacje z rynku finansowegoFrankowicze i najnowsze informacje z rynku finansowego

W ostatnim czasie w mediach pojawiło się wiele informacji dotyczących aktualnej sytuacji frankowiczów. Przyczyniły się do tego między innymi wydane w maju orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, kolejne przychylne frankowiczom wyroki sądów krajowych a także debata w sprawie prezydenckiej ustawy frankowej.

Masz kredyt we frankach? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE

Opinia wydana przez Rzecznika Generalnego TSUE daje nadzieję tysiącom frankowiczów, dla których kredyt we frankach miał być korzystnym rozwiązaniem problemu mieszkaniowego – dostępnym i nisko oprocentowanym, tymczasem okazał się być głównie przyczyną kłopotów wielu rodzin, które pomimo spłacania kolejnych rat zmagają się z rosnącym zadłużeniem uzależnionym od kursu waluty.

TSUE zajmuje się kredytami frankowymi po tym, jak rok temu warszawski Sąd Okręgowy skierował do niego tak zwane pytania prejudycjalne i choć opinia to jeszcze nie wyrok eksperci przekonują, że biorąc pod uwagę dorobek orzeczniczy TSUE można się spodziewać powielenia tez i argumentów zawartych w opinii w późniejszym wyroku.

Opinia Rzecznika Generalnego pozwoli rozwiać wiele wątpliwości z jakimi zmagają się polskie sądy – w szczególności te dotyczące możliwości uzupełnienia luki po usunięciu klauzuli waloryzacyjnej z treści umowy innym miernikiem wartości w oparciu o przepisy ogólne. W tym zakresie TSUE jest konsekwentny i wprost wskazuje, że konsekwencją uznania klauzuli umownej za niedozwoloną jest bezskuteczność tego postanowienia umownego przy jednoczesnym pozostawieniu umowy w mocy w pozostałym zakresie (tak pkt. 49 opinii). Powyższa teza powoduje usunięcie z umowy klauzuli indeksacyjnej, co potocznie określa się mianem „odfrankowienia” umowy. Taki zabieg spowoduje, iż będziemy mieć do czynienia z umową w złotych polskich oprocentowaną stawką LIBOR.

Argumenty zawarte w opinii Rzecznika Generalnego TSUE napawają optymizmem nie tylko frankowiczów, którzy już skierowali swoje sprawy na drogę postępowania sądowego, ale również osoby, które w najbliższym czasie rozważały podjęcie stosownych kroków prawnych w związku z kredytem we frankach. Można przypuszczać, że jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podzieli argumenty i tezy wyrażone w opinii Rzecznika Generalnego z dnia 14.05.2019 r. i wyda korzystny wyrok, wówczas kredytobiorcy będą mieli potężny oręż w walce z bankami, który może spowodować znaczny wzrost ilości pozwów w sprawie kredytów frankowych, jakie wpłyną do sądów.

Ustawa frankowa

Wciąż trwają prace nad ustawą frankową, która miała przede wszystkim rozwiązać problem kredytobiorców poprzez udzielenie im wsparcia w spłacie zaciągniętych zobowiązań. Środkiem do tego miało być między innymi wprowadzenie funduszu konwersji, który miał doprowadzić do przewalutowania kredytów frankowych na złoty polski oraz ustalenie dalszych warunków spłaty zobowiązania na nowych zasadach. Ustawa została przyjęta przez sejm, ale ustawodawca zdecydował wykreślić z jej treści zapisy odnoszące się do funduszu konwersji, co oznacza, że problem kredytów we franku nie zostanie rozwiązany.

W ostatnim czasie ma miejsce wiele wydarzeń dotyczących frankowiczów, które niekiedy mogą zostać przyćmione przez najnowsze informacje. Ważnym jest, aby spośród tych wszystkich informacji dotrzeć do tych, które zbliżają do rozstrzygnięcia istotnego problemu wielu polskich rodzin. Bez wątpienia takim wydarzeniem będzie wydanie wyroku przez TSUE w polskiej sprawie, gdyż z pewnością jego treść wpłynie na linię orzeczniczą sądów krajowych.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Spłacony kredyt frankowy a dochodzenie roszczeń od banku

Wielu frankowiczów, którzy już spłacili swoje zobowiązania wobec banków chce jak najszybciej zapomnieć o kredycie

Frankowicze 2022 – co przyniesie nowy rok?

Ostatnie dwa lata wiele zmieniły w sytuacji frankowiczów. Od czasu wydania wyroku w sprawie kredytów

Ugoda z bankiem – czy to możliwe?

Problem kredytów frankowych znany jest bankom co najmniej od 10 lat, kiedy to pierwsi frankowicze

Zwolnienie z podatku od nieruchomości a fotowoltaika

Konieczność płacenia podatków to dla zdecydowanej większości ludzi przykry i uciążliwy obowiązek. W przypadku przedsiębiorców