Odkup odszkodowań — co to jest i jakie niesie korzyści?Odkup odszkodowań — co to jest i jakie niesie korzyści?

Nie wszyscy poszkodowani chcą odwoływać się od decyzji ubezpieczyciela lub skierować sprawę do sądu. Wiąże się to bowiem z dodatkowymi kosztami i skomplikowanymi procedurami. Może to również spowodować wydłużenie czasu oczekiwania na wypłatę odszkodowania. Rozwiązaniem może być odkup roszczeń odszkodowawczych, co umożliwia artykuł 511 Kodeksu Cywilnego.

Odkup odszkodowań opiera się na cesji wierzytelności. Co to oznacza? Tutaj roszczenie poszkodowanego, czyli prawo do wyższego odszkodowania z tytułu szkody w majątku, należy traktować jako własność. W świetle prawa każdy ma swobodę do zbycia swojej własności, w tym także prawa do odszkodowania.

 

odkup szkody

 

Aby poszkodowany mógł sprzedać swoją szkodę, konieczna jest cesja wierzytelności. Polega ona na przekazaniu roszczenia (czyli w świetle prawa wierzytelności) osobie trzeciej — w tym przypadku kancelarii odszkodowawczej. W ramach umowy kancelaria nabywa prawo do roszczenia, a poszkodowany uzyskuje wynagrodzenie za sprzedaż szkody.

W ten sposób sprawa dochodzenia dopłaty do odszkodowania jest dla poszkodowanego zakończona. Nie może on dalej ubiegać się o odszkodowanie lub inne świadczenia od ubezpieczyciela. Prawo do roszczenia przejmuje bowiem kancelaria odszkodowawcza, która jako nowy wierzyciel może starać się o odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń.

Jak poszkodowany może sprzedać szkodę?

Uzyskiwanie odszkodowania za pomocą odkupu roszczeń jest prostsze niż przy standardowej procedurze likwidacji szkody lub odwołania.

Aby poszkodowany mógł uzyskać odszkodowanie musi jedynie:

  • skontaktować się z kancelarią i przedstawić swój problem

Możliwy jest kontakt telefoniczny lub przez formularz internetowy. Wystarczy opisać problem związany z likwidacją szkody, np.: zaniżone odszkodowanie, zaniżony kosztorys naprawy czy zaniżona wartość pojazdu. Należy także podać swój numer kontaktowy.

  • przesłać dokumenty

Poszkodowany powinien także przesłać dokumentację związaną z likwidacją szkody. Wystarczą tylko kosztorys naprawy i decyzja ubezpieczyciela.

To wszystkie formalności, jakich musi dokonać poszkodowany. Następnie specjaliści sprawdzają, jaka powinna być prawidłowa wysokość odszkodowania. Po tym poszkodowany otrzymuje wypłatę odpowiedniej sumy bezpośrednio od kancelarii odszkodowawczej.

 

jak walczyc o wyzsze odszkodowanie

 

Jakie roszczenie może być odkupione? Kiedy przysługuje dopłata do odszkodowania?

Cesja dotyczy tylko szkody rzeczowej. Oznacza to, że na odkup odszkodowania może zdecydować się poszkodowany, który miał szkodę w samochodzie lub innym majątku. Szkody osobowe objęte są inną procedurą odszkodowawczą.

Odkup szkody jest możliwy również w przypadku, gdy poszkodowany nie jest już właścicielem samochodu. W takim przypadku konieczne jest jednak dostarczenie umowy sprzedaży pojazdu.

Ponadto zawarcie umowy cesji możliwe jest nawet w przypadku, gdy poszkodowany nie naprawił jeszcze samochodu.

Jeżeli poszkodowany stara się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu i inne świadczenia z tym związane, np.: zadośćuczynienie lub rentę, nie może sprzedać takich roszczeń. Może jednak nadal przekazać swoją sprawę kancelarii, która w jego imieniu jako pełnomocnik będzie dochodzić należnych mu świadczeń.

Dopłata do odszkodowania nie jest możliwy także w przypadku, gdy od wydania decyzji ubezpieczyciela minęło więcej niż 3 lata. Oznacza to bowiem, że roszczenie się przedawniło. Dopłata do odszkodowania nie jest możliwe także, gdy poszkodowany zawarł ugodę z ubezpieczycielem. Wyklucza to bowiem co do zasady, możliwość uzyskania jakichkolwiek dodatkowych świadczeń.

kiedy mozemy pomoc

 

Odkup odszkodowania a odszkodowanie od ubezpieczyciela

Czy poszkodowany może sprzedać szkodę, nawet jeśli uzyskał już odszkodowanie od ubezpieczyciela? Jak najbardziej jest to możliwe. W ten sposób poszkodowany może uzyskać brakującą kwotę odszkodowania, w sytuacji, gdy ubezpieczyciel wypłacił zaniżone odszkodowanie w mniejszej wysokości.

Poszkodowani najczęściej decydują się na współpracę z kancelarią odszkodowawczą właśnie w przypadku zaniżonego odszkodowania. Odkup szkody to sposób na szybkie uzyskanie dopłaty do odszkodowań, podczas gdy w momencie złożenia odwołania czas oczekiwania na odpowiedź i pieniądze wynosi nawet 30 dni. Co ważne, ubezpieczyciel nie ma obowiązku przychylić się do reklamacji poszkodowanego — nawet w przypadku, gdy zaniżenie faktycznie występuje. Może on uznać, że opinia niezależnego rzeczoznawcy lub wycena warsztatu jest niemiarodajna.

W takiej sytuacji poszkodowany chcąc uzyskać dopłatę do odszkodowania musi wystąpić na drogę postępowania sądowego. Oznacza to złożenie pozwu, gdzie należy wskazać kwotę roszczenia, a także uzasadnić swoje stanowisko. Zawarcie umowy cesji i zbycie roszczenia pozwala więc:

  • na uzyskanie większego odszkodowania — kancelaria po weryfikacji dokumentów sama wypłaca wykazaną kwotę
  • uzyskanie świadczeń w krótszym czasie — Pieniądze już w 72 godziny
  • na pominięcie dodatkowych formalności i opłat np.: za kosztorys niezależnego rzeczoznawcy

Co się dzieje po wypłacie pieniędzy?

Poszkodowany po otrzymaniu pieniędzy od kancelarii odszkodowawczej musi jeszcze rozliczyć się z urzędem skarbowym. Kancelaria płaci zaliczkę na podatek, a w następnym roku do końca lutego przesyła klientowi PIT-11. Poszkodowany musi więc w swoim zeznaniu rocznym uwzględnić dane zawarte w nadesłanym formularzu.

Niekiedy zdarza się również, że poszkodowany może otrzymać wezwanie do sądu w roli świadka. Kancelaria odszkodowawcza po wypłaceniu pieniędzy często przekazuje sprawę do sądu, jeżeli negocjacje z ubezpieczycielem zawodzą. Sąd może wezwać kierowcę na rozprawę, aby uzyskać więcej informacji na temat wypadku i likwidacji szkody. Poszkodowany kierowca powinien stawić się na rozprawę i wyjaśnić wątpliwości sędziego.

Podsumowując — odkup roszczeń odszkodowawczych to dość proste rozwiązanie opierające się na cesji wierzytelności szkód komunikacyjnych. Dzięki temu poszkodowany sam nie musi wchodzić w spór z ubezpieczycielem. Uzyskuje on należne świadczenia szybciej i nie musi spełniać żadnych formalności związanych z odwołaniem od decyzji ubezpieczyciela i wstępowaniem na drogę sądową. Dopłaty do odszkodowań możliwe są tylko do 3 lat wstecz od ostatniej decyzji ubezpieczyciela. Szkody osobowe likwidowane są w ramach innej procedury i nie podlegają cesji.

 

Czytaj również


Wypadek w pracy – odszkodowanie od pracodawcy

Wypadki w pracy – są zawody, które są szczególnie narażone na tego rodzaju ryzyka, a

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny

Nagła śmierć bliskiej osoby na skutek wypadku to wielki wstrząs, który może mieć wpływ nie

Odszkodowanie za śmierć dziadka – komu się należy?

W wielu rodzinach dziadkowie odgrywają znaczącą rolę w życiu i wychowaniu wnuków. Wpływa to miedzy

Na co warto zwrócić uwagę w kosztorysie?

Samochód to jeden z najpopularniejszych środków transportu, a jego zastosowanie jest wszechstronne. Służy nam zarówno