Odszkodowanie dla pieszego po wypadkuOdszkodowanie dla pieszego po wypadku

Wypadki z udziałem pieszych niestety nadal są bardzo częste. „Niechronieni” uczestnicy ruchu drogowego, czyli bez asekuracji karoserii samochodu, poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa mają niewielkie szanse na wyjście z wypadku bez uszczerbku na zdrowiu, a ich obrażenia są zwykle bardzo poważne.

 

Płynące od nich lub ich rodzin wnioski o odszkodowanie z OC posiadacza pojazdu opiewają najczęściej na wysokie sumy. Ale czy zawsze je otrzymają? Kiedy pieszy może starać się o świadczenie i czy musi udowodnić winę kierowcy?

 

Winny pieszy, niewinny kierowca – niełatwo to udowodnić!

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego: posiadacz pojazdu odpowiada za szkodę wyrządzoną pieszemu na zasadzie ryzyka. To znaczy, że kierowca będzie w większości wypadków odpowiedzialny za zdarzenie. Zwolnienie posiadacza pojazdu z obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody jest możliwe w przypadku wystąpienia jednej z przesłanek: wystąpienia szkody na skutek siły wyższej, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą posiadacz pojazdu nie ponosi odpowiedzialności.

 

Pamiętajmy, że pokrzywdzony pieszy nie ma obowiązku udowadniania winy kierującego pojazdem. Przedstawienie dowodu swojej niewinności spoczywa bowiem na kierowcy.

 

Odszkodowanie dla pieszego po wypadku – o co można się ubiegać?

 

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę to nie jedyne świadczenie, o jakie może starać się pieszy, który ucierpiał w wypadku drogowym. W katalogu świadczeń znajduje się także m.in. zwrot kosztów za: rehabilitację, leczenie i opiekę medyczną, przystosowanie domu lub mieszkania do potrzeb osoby chorej lub niepełnosprawnej po wypadku, przygotowanie do zawodu czy nawet zmianę diety. Poszkodowany pieszy może także wnieść o przyznanie renty wyrównującej oraz zwrot utraconych dochodów, wynikłych z niesprawności uniemożliwiającej wykonywanie pracy zarobkowej.

 

Nieznany sprawca wypadku – kto wypłaci odszkodowanie

 

  • Jeżeli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i nie został ustalony, a do wypadku doszło na terytorium Polski, odszkodowanie zostanie wypłacone przez UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny);
  • Gdyby w późniejszym terminie udało się ustalić winnego, UFG zwróci się do niego o zwrot wszystkich poniesionych kosztów;
  • Podobnie będzie w przypadku właściciela pojazdu, który nie zadbał o ważność polisy OC – poszkodowany pieszy otrzyma należne świadczenie, ale wszystkie koszty pokryje później winny spowodowania wypadku (nawet jeśli nie był nim właściciel auta – ponosi on winę solidarnie ze sprawcą zdarzenia).

 

Zarówno jeden, jak i drugi przykład to najlepszy dowód na to, jak ważna jest dbałość o zakup polisy OC. Pomijając karę UFG (obecnie wynosi ona 3500 złotych dla samochodów osobowych za brak OC powyżej 14 dni!), warto zastanowić się nad realnymi kosztami – zwrotem wszystkich świadczeń czy nawet koniecznością spłaty renty dożywotniej, jakie mogą nas czekać, gdyby do wypadku doszło z naszej winy. Roczna składka za ubezpieczenie OC to średni koszt rzędu 360 zł  . Czy przy tak niewielkim wydatku warto ryzykować?

 

Wypadek z udziałem pieszego – gdy kierowca był pijany

 

Zakład ubezpieczeniowy nie odpowiada za szkody, które zostały spowodowane przez nietrzeźwego kierowcę. Poszkodowany pieszy nie będzie jednak musiał czekać na wypłatę niezbędnych środków, potrzebnych na leczenie i rehabilitację. Ubezpieczyciel pokryje je, a następnie zwróci się o ich zwrot (z tzw. regresem) do sprawcy zdarzenia.

 

Pieszy pod wpływem alkoholu

 

Ubezpieczyciel może odmówić lub zmniejszyć kwotę odszkodowania z OC pojazdu tylko wtedy, gdy nietrzeźwy pieszy sam spowodował wypadek, a kierowca nie naruszył przepisów drogowych. Wina kierowcy będzie ewidentna, gdy np. pieszy był pod wpływem alkoholu, ale przechodził prawidłowo przez jezdnię na oznakowanym przejściu dla pieszych.

 

Zwolnij o 5%! Unikniesz wypadku!

 

Z pewnością każdy kierowca wolałby, aby do wypadku nigdy nie doszło i co za tym idzie – polisa OC nigdy nie okazała się pomocna. A często… wystarczyłoby „zdjęcie nogi z gazu”. Poniżej kilka faktów:

 

Im większa prędkość pojazdu, tym dłuższa droga hamowania. Wydłuża się ona jeszcze przy mokrej i śliskiej nawierzchni. Reakcja kierowcy jadącego z prędkością 75 km/h zajmuje około 1 sekundy, co odpowiada przebyciu odcinka drogi o długości ok. 21 metrów! W obszarze zabudowanym wzrasta ryzyko potrącenia pieszego – kierowca zauważa pieszego na jezdni najczęściej 36 metrów przed pojazdem1.

 

Mniejsza prędkość to mniej wypadków – na podstawie modelu wykładniczego (Power Model) opracowanego przez Nilssona szacuje się, że ogólna liczba wypadków spada o 10%, gdy zmniejsza się średnia prędkość pojazdu o 5%. W przypadku wypadków ze skutkiem śmiertelnym – byłoby ich mniej aż o 20%!

 

Dane statystyczne dotyczące wypadków z udziałem pieszych powinny zmuszają do podejmowania działań poprawiających bezpieczeństwo na drodze. W ubiegłym – 2014 roku odnotowano 8 940 (25,6% ogółu) takich zdarzeń, w ich wyniku zginęły 1 104 osoby (34,5% wszystkich zabitych), a 8 339 zostało rannych (19,6% ogółu rannych)2.

 

Temat bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym wraca najczęściej jesienią. Nadmierna prędkość, wcześnie zapadający zmrok i niekorzystne warunki atmosferyczne to nie jedyne przyczyny wypadków. Niestety problem leży także w samej infrastrukturze drogowej, np. w niewidocznych, źle oświetlonych pasach, braku wysepek czy niewłaściwie przygotowanych poboczach.
Więcej na temat ubezpieczeń komunikacyjnych online można przeczytać na stronie
https://www.helpfind.pl/blog/potracenie-pieszego,482.

 

 

1 – źródło: raport Fundacji Kierowca Bezpieczny „Ograniczenia prędkości ratują życie”

2– źródło: Raport Komendy Głównej Policji „Wypadki drogowe w Polsce w 2014 roku”

Czytaj również


Wypadek w pracy – odszkodowanie od pracodawcy

Wypadki w pracy – są zawody, które są szczególnie narażone na tego rodzaju ryzyka, a

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny

Nagła śmierć bliskiej osoby na skutek wypadku to wielki wstrząs, który może mieć wpływ nie

Odszkodowanie za śmierć dziadka – komu się należy?

W wielu rodzinach dziadkowie odgrywają znaczącą rolę w życiu i wychowaniu wnuków. Wpływa to miedzy

Na co warto zwrócić uwagę w kosztorysie?

Samochód to jeden z najpopularniejszych środków transportu, a jego zastosowanie jest wszechstronne. Służy nam zarówno