Odszkodowanie od przewoźnika – czy przysługuje?

Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

ważne informacje z zakresu dochodzenia odszkodowań, sposobu działania ubezpieczycieli oraz kancelarii odszkodowawczych.

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Odszkodowanie od przewoźnika – na co możesz liczyć?

VOTUM /

Wiedza / Ekspert radzi / Odszkodowanie od przewoźnika – na co możesz liczyć?

Odszkodowanie od przewoźnika – na co możesz liczyć?

Odszkodowanie od przewoźnika

Coraz więcej mówi się w mediach o prawach pasażerów do dochodzenia odszkodowań od przewoźnika za poniesione straty. Przeważnie poruszana jest kwestia szkód związanych z opóźnieniem środka transportu.

 

Warto jednak zaznaczyć, że stosowne świadczenia mogą należeć się również tym podróżnym, którzy zostali ranni podczas korzystania z przejazdu oferowanego przez przewoźnika.

Poniżej kompleksowo omawiamy oba przypadki.

 

Spóźniony autobus? Sprawdź swoje prawo do odszkodowania

 

Zgodnie z polskim prawem przewoźnik odpowiada za:

  1. szkodę spowodowaną przedwczesnym odjazdem transportu;
  2. straty wynikające z opóźnienia przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportu, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
  3. rzeczy, które podróżny przewozi ze sobą pod własnym nadzorem, jeżeli szkoda powstała z winy przewoźnika.

 

Tylko w pierwszej sytuacji przewoźnik odpowiada niezależnie od tego, czy ponosi winę lub czy doszło do rażącego niedbalstwa. Zatem gdy pasażer poniesie szkodę, to wystarczy jedynie ustalić jej wartość. W pozostałych sytuacjach pasażer będzie musiał wykazać zaistnienie po stronie przewoźnika winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

 

Odszkodowanie, gdy przewrócisz się w autobusie

 

Warto zaznaczyć, iż według przepisów Kodeksu cywilnego przewoźnik odpowiada wobec pasażera zarówno za doznane przez niego urazy fizyczne, jak i za szkody w mieniu. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy taka szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego pasażera lub innej osoby, za którą przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności. W każdej innej sytuacji, zgodnie z tzw. zasadą ryzyka, poszkodowany może dochodzić należnego odszkodowania i nie musi przy tym wykazywać winy kierowcy za to zdarzenie.

 

przewrócić autobusie
 

Aby móc ubiegać się o odszkodowanie należy udowodnić, że szkoda powstała w określonych okolicznościach oraz że doznane przez nas urazy lub straty są tego następstwem. Przyznane świadczenia będą obejmować przede wszystkim zwrot wszelkich poniesionych przez poszkodowanego kosztów leczenia np. wizyt i badań lekarskich czy rehabilitacji. Pasażer, który doznał urazu może żądać od przewoźnika także wyrównania strat za utracone korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznany uraz, np. zwrot utraconego zarobku w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim.

 

Istnieje także możliwość uzyskania rekompensaty za doznaną na skutek wypadku krzywdę o charakterze moralnym. Takie zadośćuczynienie ma na celu wynagrodzić poszkodowanemu odczuwany przez niego ból fizyczny lub cierpienia psychiczne.

 

Nie ulega zatem wątpliwości, że prawo daje poszkodowanemu szereg podstaw do skutecznego dochodzenia roszczeń za doznaną na skutek wypadku szkodę. Należy jednak mieć świadomość, że odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkodę nie jest nieograniczona. Istnieją sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić nam wypłaty świadczeń, o jakie się ubiegamy. Jeśli tak się stanie, warto jest skorzystać z darmowej analizy roszczeń oferowanej przez VOTUM, by sprawdzić, czy taka odmowa była faktycznie zasadna. Dowiedz się, jak wygląda dochodzenie odszkodowań z VOTUM S.A.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 16:00

zostalem-ranny-w-wypadku

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

moj-bliski-ucierpial-w-wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

mam-szkode-rzeczowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

NAJNOWSZE INFORMACJE

szkody spowodowane przez pożar

Wbrew pozorom, zimą pożary zdarzają się równie często, jak latem. Z czego to wynika i czy za szkody, które powstały w wyniku pożaru, przysługuje odszkodowanie? Odpowiada nasz ekspert. strzałka

votum sa opony zimowe

Jazda na oponach letnich zimą nie może mieć wpływu na dochodzenie odszkodowań z ubezpieczenia OC. Inaczej sprawa ma się w przypadku odszkodowania z AC. Przeczytaj i dowiedz się więcej! strzałka

szkoda majątkowa

Dokumentowanie szkody majątkowej jest kluczową czynnością, jeśli chodzi o likwidację szkody i wypłatę odpowiednich świadczeń. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak powinno wyglądać! strzałka

bezpieczeństwo na drodze

Bądź widoczny na drodze! Od tego, czy kierowca zauważy Cię odpowiednio wcześnie, może zależeć Twoje zdrowie, a nawet życie. Przeczytaj i dowiedz się, dlaczego odblaski mogą ratować życie! strzałka

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie