Wyszukiwarka:

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

ważne informacje z zakresu dochodzenia odszkodowań, sposobu działania ubezpieczycieli oraz kancelarii odszkodowawczych.

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Odszkodowanie za szkody w pensjonacie

VOTUM /

Wiedza / Ekspert radzi / Odszkodowanie za szkody w pensjonacie

Odszkodowanie za szkody w pensjonacie

W styczniu i lutym, kiedy w całym kraju trwają ferie zimowe, pensjonaty i schroniska przeżywają oblężenie. Nic dziwnego, że właśnie wtedy ich właściciele najbardziej obawiają się szeroko pojętych szkód i usterek w budynkach.

 

Ubezpieczenia dla właścicieli pensjonatów 

 

Właściciele pensjonatów nie mają obowiązku ich ubezpieczać, jednak wielu z nich decyduje się objęcie nieruchomości ubezpieczeniem OC lub od pożaru czy innych zdarzeń losowych.

 

Niezależnie od typu ubezpieczenia warto jednak pamiętać, że w umowie powinien znaleźć się dokładny wykaz sytuacji, w których ubezpieczyciel powinien wypłacić uprawnionemu odszkodowanie. Świadczenie powinno również być wypłacane w wysokości odpowiedniej do poniesionej szkody.

 

Najczęściej zakres umowy ubezpieczenia obejmuje uszkodzenia nieruchomości spowodowane zdarzeniem losowym, takim jak na przykład:

 

 • ogień,
 • huragan,
 • powódź,
 • podtopienie,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • opady śniegu,
 • uderzenie pioruna,
 • eksplozja,
 • obsunięcie się ziemi,
 • tąpnięcie,
 • lawina,
 • upadek statku powietrznego.

 

Wypłata odszkodowania za szkody w pensjonacie 

 

Jeśli właściciel ubezpieczonego pensjonatu poniósł szkodę z powodu zdarzenia wymienionego w umowie, powinien jak najszybciej zgłosić ją u ubezpieczyciela. Ma on obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od zgłoszenia. Jeśli przypadek jest szczególnie skomplikowany, czyli zachodzi konieczność wyjaśnienia okoliczności mających wpływ na odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń lub wysokość szkody, okres ten może się ulec wydłużeniu. Wówczas jednak zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić uprawnionemu świadczenia najpóźniej 14 dnia od dnia, w którym możliwe było wykrycie tych okoliczności.

Czas likwidacji szkody nie powinien jednak przekroczyć 90 dni. Jeśli termin ten już minął, a właściciel pensjonatu wciąż nie otrzymał należnych świadczeń, może domagać się od ubezpieczyciela odsetek.

 

Jak uzyskać odszkodowanie za zniszczony budynek pensjonatu? 

 

Jeżeli w wyniku wymienionych wyżej okoliczności ulegną uszkodzeniu budynki pensjonatu, należy:

 • niezwłocznie zawiadomić ubezpieczyciela o zaistnieniu szkody,
 • zabezpieczyć zniszczone mienie, by nie dopuścić do powiększenia szkody.

Właściciel pensjonatu powinien przede wszystkim zabezpieczyć uszkodzone fragmenty nieruchomości na przykład plandeką lub folią. Zapobieganie powstawaniu większej szkody jest niezmiernie istotne – jeśli właściciel nie podejmie żadnych zmierzających do tego czynności, ubezpieczyciel może nie pokryć kosztów związanych z usunięciem szkód.

Rzeczoznawca powinien przeprowadzić oględziny w ciągu kilku dni od złożenia zawiadomienia o powstaniu szkody. Jeśli właściciel pensjonatu chce do tego czasu dokonać jakichś prac porządkowych, powinien się z nim skontaktować i ustalić, jakie czynności nie utrudnią mu dokonanie właściwej oceny szkód. W niektórych przypadkach dobrze jest też wykonać dokumentację fotograficzną szkody przed uporządkowaniem miejsca szkody.

 

Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez pożar 

 

Szczególnie duże szkody w pensjonacie może wyrządzić pożar. Dlatego też w przypadku likwidacji szkody powstałej w jego wyniku ubezpieczyciel podejmuje specjalne środki, takie jak powołanie biegłego z zakresu pożarnictwa w celu ustalenia przyczyny pożaru.

Warto więc pamiętać, że jeżeli szkody w pensjonacie spowodował właśnie ogień, nie wolno porządkować ani naprawiać niczego na miejscu zdarzenia. W takiej sytuacji istotne jest ustalenie przyczyn pożaru, więc tego typu ingerencje mogą utrudnić lub nawet uniemożliwić biegłemu pracę. Może to mieć dla właściciela pensjonatu poważne skutki – jeśli nie będzie możliwe wskazanie powodu pożaru, kwota świadczeń może zostać znacznie obniżona, a w niektórych przypadkach ubezpieczyciel może odmówić wypłaty roszczeń.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 18:00

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

NAJNOWSZE INFORMACJE

motocyklisci wypadek drogowy

Na naszych drogach nadal ginie wielu motocyklistów. Wiedzą o tym, jak można te przerażające dane zmienić, podzielił się z nami policyjny ekspert. Wymienia on 5 głównych grzechów kierowców i motocyklistów.

odszkodowanie oc rolnika

Czy każdy, kto prowadzi gospodarstwo rolne, musi wykupić ubezpieczenie OC? Jakie są konsekwencje zaniedbania tego obowiązku? Odpowiadamy w naszym artykule.

karambol

Choć pojęcie karambolu nie zostało uregulowane w polskich przepisach prawnych, często spotykamy się z nim w codziennym życiu. Kiedy mamy z nim do czynienia? Czy można ubiegać się o odszkodowanie za karambol?

szkody wyrządzone przez wichurę

Przez Polskę przetaczają się wichury. Czy osoba, której mienie zostało zniszczone przez złamane wiatrem drzewo, może ubiegać się o odszkodowanie? Jak to zrobić? Odpowiadamy.

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie