Odszkodowanie za wypadek autokarowyOdszkodowanie za wypadek autokarowy

Od czasu wejścia Polski do strefy Schengen w 2007 r. odnotowuje się wzrost popularności zagranicznych wycieczek autokarowych. Skutkiem spopularyzowania takiej formy zwiedzania Europy jest wzrost liczby wypadków, w których obrażenia odnoszą biorący udział w zwiedzaniu Europy autokarem. Warto wiedzieć, że poszkodowanym w takich kolizjach przysługuje odszkodowanie. Wypłacane jest ono najczęściej z obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej autokaru.

Kto wypłaca odszkodowanie za wypadek autokaru?

 

Prawo przewozowe ustala, iż odpowiedzialnością za szkody na osobie pasażerów obciążony jest na zasadzie ryzyka przewoźnik, z którym umowę zawarło biuro podróży. Oznacza to, iż ze względu na świadczenie określonego rodzaju usług, przyjmuje on odpowiedzialność za ewentualne szkody pasażerów wynikłe w czasie świadczenia owej usługi, a zatem zobowiązany jest on do wypłaty odszkodowania.

 

Co do zasady odszkodowanie przysługuje, jeżeli pasażer zawarł umowę przewozu. Dzieje się to w momencie kupna biletu na przewóz lub, w przypadku wycieczek o charakterze objazdowym, gdy zostanie podpisana z biurem podróży umowa na świadczenie usług turystycznych. O dziwo również pasażer, który nie ma biletu ani podpisanej ww. umowy, uzyskuje prawo do odszkodowania powypadkowego, gdy wsiadł do autokaru i wziął udział w wycieczce. W takiej sytuacji uważa się, że umowa została zawarta w momencie wejścia do autobusu.

 

odszkodowani wypadek autokarem

 

Dodatkowo odpowiedzialność odszkodowawcza przewoźnika zachodzi w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu. Prawo przewozowe mówi również o odpowiedzialności za mienie pasażerów. Jednak występuje ona jedynie w przypadku zawinienia przewoźnika przy wystąpieniu wypadku. Jeśli natomiast wypadek był winą innego kierowcy lub tzw. siły wyższej – przewoźnik nie ma obowiązku wypłacić odszkodowanie za zniszczony bagaż.

 

Istnieją również inne sytuacje, w których odpowiedzialność przewoźnika będzie wyłączona. Dotyczy to sytuacji, kiedy do wypadku doszło za sprawą działania siły wyższej, wyłącznej winy osoby trzeciej lub wyłącznej winy poszkodowanego. Jednak choćby minimalne przyczynienie się przewoźnika do zdarzenia drogowego, będzie prowadzić do obciążenia odpowiedzialnością przewoźnika.

 

Wypadek autokaru za granicą

 

Interesującym zagadnieniem jest kwestia wypadku autokarowego mającego miejsce za granicą. W takim przypadku pasażerowie również mają prawo do uzyskania odszkodowania. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi System Zielonej Karty. Rządy państw, których Biura Narodowe należą do systemu, uznają Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy za dowód istnienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na zasadach prawa ubezpieczeniowego państwa, w którym wystąpiło zdarzenie. Postępowanie likwidacyjne przeprowadzane jest w Polsce i to bez konieczności kontaktowania się albo uzyskiwania tłumaczeń od zagranicznego ubezpieczyciela. W zakresie prowadzenia postępowania tego typu pomóc może profesjonalny Pełnomocnik, który zapewni właściwy poziom obsługi.

 

Więcej na ten temat w artykule „Odszkodowanie po wypadku na wakacjach”.

 

Czytaj również


Kredyty frankowe – podobieństwa i różnice

W okresie największej popularności kredytów frankowych przypadającym na lata 2006 -2008 banki udzieliły blisko 500

Czym różni się przewalutowanie od odfrankowienia umowy?

W przypadku osób, które posiadają kredyt denominowany lub indeksowany do franka szwajcarskiego możliwych jest kilka

Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń – W jaki sposób to zrobić?

Przedawnienie roszczeń dotyczy nie tylko szkód osobowych czy majątkowych, ale również spraw bankowych - z

Kredyt we frankach pozew do sądu i koszty sądowe

Wciąż znaczna grupa frankowiczów obawia się złożenia pozwu i tym samym skierowania swojej sprawy na