Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

ważne informacje z zakresu dochodzenia odszkodowań, sposobu działania ubezpieczycieli oraz kancelarii odszkodowawczych.

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Odszkodowanie za wypadek autokarowy

VOTUM /

Wiedza / Ekspert radzi / Odszkodowanie za wypadek autokarowy

Odszkodowanie za wypadek autokarowy

wypadek autokaru za granica

Od czasu wejścia Polski do strefy Schengen w 2007 r. odnotowuje się wzrost popularności zagranicznych wycieczek autokarowych. Skutkiem spopularyzowania takiej formy zwiedzania Europy jest wzrost liczby wypadków, w których obrażenia odnoszą biorący udział w zwiedzaniu Europy autokarem. Warto wiedzieć, że poszkodowanym w takich kolizjach przysługuje odszkodowanie. Wypłacane jest ono najczęściej z obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej autokaru.

 

Kto wypłaca odszkodowanie za wypadek autokaru?

 

Prawo przewozowe ustala, iż odpowiedzialnością za szkody na osobie pasażerów obciążony jest na zasadzie ryzyka przewoźnik, z którym umowę zawarło biuro podróży. Oznacza to, iż ze względu na świadczenie określonego rodzaju usług, przyjmuje on odpowiedzialność za ewentualne szkody pasażerów wynikłe w czasie świadczenia owej usługi, a zatem zobowiązany jest on do wypłaty odszkodowania.

 

Co do zasady odszkodowanie przysługuje, jeżeli pasażer zawarł umowę przewozu. Dzieje się to w momencie kupna biletu na przewóz lub, w przypadku wycieczek o charakterze objazdowym, gdy zostanie podpisana z biurem podróży umowa na świadczenie usług turystycznych. O dziwo również pasażer, który nie ma biletu ani podpisanej ww. umowy, uzyskuje prawo do odszkodowania powypadkowego, gdy wsiadł do autokaru i wziął udział w wycieczce. W takiej sytuacji uważa się, że umowa została zawarta w momencie wejścia do autobusu.

 

odszkodowani wypadek autokarem

 

Dodatkowo odpowiedzialność odszkodowawcza przewoźnika zachodzi w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu. Prawo przewozowe mówi również o odpowiedzialności za mienie pasażerów. Jednak występuje ona jedynie w przypadku zawinienia przewoźnika przy wystąpieniu wypadku. Jeśli natomiast wypadek był winą innego kierowcy lub tzw. siły wyższej – przewoźnik nie ma obowiązku wypłacić odszkodowanie za zniszczony bagaż.

 

Istnieją również inne sytuacje, w których odpowiedzialność przewoźnika będzie wyłączona. Dotyczy to sytuacji, kiedy do wypadku doszło za sprawą działania siły wyższej, wyłącznej winy osoby trzeciej lub wyłącznej winy poszkodowanego. Jednak choćby minimalne przyczynienie się przewoźnika do zdarzenia drogowego, będzie prowadzić do obciążenia odpowiedzialnością przewoźnika.

 

Wypadek autokaru za granicą

 

Interesującym zagadnieniem jest kwestia wypadku autokarowego mającego miejsce za granicą. W takim przypadku pasażerowie również mają prawo do uzyskania odszkodowania. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi System Zielonej Karty. Rządy państw, których Biura Narodowe należą do systemu, uznają Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy za dowód istnienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na zasadach prawa ubezpieczeniowego państwa, w którym wystąpiło zdarzenie. Postępowanie likwidacyjne przeprowadzane jest w Polsce i to bez konieczności kontaktowania się albo uzyskiwania tłumaczeń od zagranicznego ubezpieczyciela. W zakresie prowadzenia postępowania tego typu pomóc może profesjonalny Pełnomocnik, który zapewni właściwy poziom obsługi.

 

Więcej na ten temat w artykule „Odszkodowanie po wypadku na wakacjach”.

 

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 16:00

zostalem-ranny-w-wypadku

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

moj-bliski-ucierpial-w-wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

mam-szkode-rzeczowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

NAJNOWSZE INFORMACJE

tabela zadośćuczynień

Przez jaki czas poszkodowany może starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie? Jakie działania można podjąć, aby przerwać bieg przedawnienia? Czy nawet po dwudziestu latach od wypadku można starać się o należne świadczenia? Zapraszamy do lektury artykułu, w którym ekspert odpowiada na te i inne pytania.strzałka

szkody spowodowane przez pożar

Wbrew pozorom, zimą pożary zdarzają się równie często, jak latem. Z czego to wynika i czy za szkody, które powstały w wyniku pożaru, przysługuje odszkodowanie? Odpowiada nasz ekspert. strzałka

votum sa opony zimowe

Jazda na oponach letnich zimą nie może mieć wpływu na dochodzenie odszkodowań z ubezpieczenia OC. Inaczej sprawa ma się w przypadku odszkodowania z AC. Przeczytaj i dowiedz się więcej! strzałka

szkoda majątkowa

Dokumentowanie szkody majątkowej jest kluczową czynnością, jeśli chodzi o likwidację szkody i wypłatę odpowiednich świadczeń. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak powinno wyglądać! strzałka

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie