Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

ważne informacje z zakresu dochodzenia odszkodowań, sposobu działania ubezpieczycieli oraz kancelarii odszkodowawczych.

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Odszkodowanie za wypadek na oblodzonym chodniku

VOTUM /

Wiedza / Ekspert radzi / Odszkodowanie za wypadek na oblodzonym chodniku

Odszkodowanie za wypadek na oblodzonym chodniku

wypadek na oblodzonym chodniku

Potknięcie się na nierównym, śliskim chodniku może się przydarzyć każdemu. W najlepszym razie skończy się bolesnymi siniakami, ale co w sytuacji, gdy na skutek upadku dojdzie do znacznie poważniejszych obrażeń – złamania ręki bądź nogi –  albo do poważniejszych urazów skutkujących śmiercią? Co zrobić w przypadku, gdy był to wypadek w drodze do pracy?

 

Poszkodowani lub członkowie rodziny mogą domagać się należnego odszkodowania. Od kogo możemy uzyskać odszkodowanie za wypadek na chodniku? Powinno się dochodzić go od osób bądź podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w należytym stanie miejsca, gdzie doszło do wypadku, jednak ich ustalenie może nastręczyć wielu kłopotów.

 

 

Jakie roszczenia przysługują za wypadek na chodniku?

 

Roszczenia przysługujące poszkodowanemu w przypadku doznania obrażeń ciała na skutek upadku:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  • zwrot kosztów leczenia (koszt zakupu lekarstw, dojazdów do placówek medycznych, opieki osób trzecich),
  • zwrot utraconego dochodu,
  • renta z tytułu niezdolności do pracy,
  • renta na zwiększone potrzeby,
  • renta z tytułu zmniejszenia się widoków na przyszłość.

 

Odszkodowania przysługujące najbliższym członkom rodziny w razie śmierci osoby najbliższej:

  • zadośćuczynienie,
  • stosowne odszkodowanie za znacznie pogorszenie sytuacji życiowej,
  • renta alimentacyjna,
  • zwrot kosztów pogrzebu.

 

Jeśli doznałeś uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku na nierównym czy oblodzonym chodniku lub najbliższy członek twojej rodziny zmarł na skutek obrażeń doznanych w wyniku upadku i nie wiesz, w jaki sposób i od kogo możesz uzyskać odpowiednie świadczenia odszkodowawcze. Skontaktuj się z nami. Nasi eksperci dokonają bezpłatnej analizy roszczeń i pomogą Ci w uzyskaniu niezbędnej dokumentacji, ustalą odpowiedzialny podmiot i wyegzekwują należne odszkodowanie. Jeśli podmiot odpowiedzialny ma ubezpieczenie OC, podejmiemy działania w celu uzyskania należnego świadczenia od ubezpieczyciela.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 18:00

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

NAJNOWSZE INFORMACJE

szkody wyrządzone przez wichurę

Przez Polskę przetaczają się wichury. Czy osoba, której mienie zostało zniszczone przez złamane wiatrem drzewo, może ubiegać się o odszkodowanie? Jak to zrobić? Odpowiadamy.

wypadek w rolnictwie

Wypadki w rolnictwie nie są, niestety, rzadkością. O jakie odszkodowanie może starać się właściciel gospodarstwa rolnego? Przeczytaj i dowiedz się na ten temat więcej!

kancelaria odszkodowawcza

Kancelaria odszkodowawcza specjalizuje się w uzyskiwaniu świadczeń, takich jak odszkodowania, dla osób, które poniosły szkodę. W jakich jednak konkretnych wypadkach możemy zwrócić się do niej o pomoc? Odpowiadamy.

uszkodzony budynek gospodarczy

Budynki gospodarcze to bardzo ważna część gospodarstwa rolnego. Co zrobić w sytuacji, gdy w wyniku nieprzewidzianych okoliczności zostanie uszkodzony? Czy można ubiegać się o odszkodowanie za uszkodzony budynek gospodarczy?

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie