Wyszukiwarka:

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

ważne informacje z zakresu dochodzenia odszkodowań, sposobu działania ubezpieczycieli oraz kancelarii odszkodowawczych.

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Odszkodowanie za wypadek w szkole

VOTUM /

Wiedza / Ekspert radzi / Odszkodowanie za wypadek w szkole

Odszkodowanie za wypadek w szkole

Niemal każdego dnia w szkołach zdarzają się mniej lub bardziej poważne wypadki z udziałem uczniów. Mało kto ma jednak świadomość, że poza roszczeniem z polisy następstw nieszczęśliwych wypadków (popularnie zwanej NNW), uczniowi może przysługiwać również prawo do roszczeń cywilnych w stosunku do dyrekcji szkoły w przypadku spełnienia określonych przesłanek.

 

Co zatem warto wiedzieć i jakie dokumenty zebrać w przypadku zaistnienia takiego wypadku?

 

Podstawowym obowiązkiem dyrekcji placówki, poza oczywistym zapewnieniem poszkodowanemu pomocy po wypadku, jest sporządzenie protokołu powypadkowego. Taki dokument musi powstać w każdym przypadku, gdy podopieczny danej placówki ulegnie wypadkowi w czasie pozostawania pod jej pieczą. Powinien w nim zostać opisany przebieg wypadku, a także ustalenia w zakresie przyczyn, z powodu których doszło do zdarzenia. Protokół powinien też jasno wskazywać, czy w chwili wypadku był obecny na miejscu zdarzenia jakikolwiek nauczyciel.

 

Kiedy będzie należeć się odszkodowanie za szkolny wypadek?

 

Jednak nie każdy przypadek zdarzenia na terenie szkoły, w czasie którego ucierpiało dziecko, podlega odpowiedzialności cywilnej danej placówki. W celu udowodnienia, że szkoła ponosi odpowiedzialność niezbędne jest wykazanie konkretnych uchybień obciążających. Może to być źle zorganizowany dozór nauczycielski albo zaniedbanie w zakresie utrzymania prawidłowego stanu technicznego boiska, chodnika na terenie szkoły lub schodów, które w konsekwencji doprowadziły do powstania zdarzenia.

 

odszkodowanie od szkoły

 

Przykładowo jako okoliczności pozwalające na wykazanie odpowiedzialności cywilnej szkoły wskazać można tolerowanie przez dyrekcję braku nadzoru nauczycielskiego w czasie przerw. Uchybieniem po stronie szkoły mogą być także ukruszenia schodów lub brak prawidłowych balustrad zabezpieczających przed upadkiem. Może to być także sytuacja kiedy nauczyciel wychowania fizycznego, mimo wiedzy o złym stanie technicznym boiska i występujących dziurach lub brakujących klepakach na parkiecie, zleca uczniom rozgrywanie meczu.

 

O co warto zadbać po wypadku w szkole?

 

Jeśli Twoje dziecko ucierpiało w wypadku w szkole pamiętaj o tym, by uzyskać protokół wypadku. Najlepiej wraz załącznikami. Jeśli nie zgadzasz się z ustaleniami zawartymi w protokole, złóż zastrzeżenia do niego. Masz na to 7 dni od dnia doręczenia protokołu. Złożone zastrzeżenia rozpatrywane są prze organ prowadzący daną placówkę (gminę lub powiat). Istnieje zatem spora szansa na weryfikację ustaleń poczynionych przez daną placówkę, która szkołę prowadzi.

 

Jeśli natomiast nie jesteś pewien, czy w danej sytuacji należeć się może odszkodowanie cywilne – warto przekazać pełnomocnikowi protokół powypadkowy i załączniki, a także pełną dokumentację medyczną z przebiegu leczenia poszkodowanego oraz wszelkie wydane w sprawie decyzje ubezpieczyciela w zakresie NNW. Przeanalizuje on przesłaną dokumentację i oceni, jakie świadczenia będą przysługiwać w Twoim przypadku.

 

Zobacz, jak wygląda dochodzenie odszkodowań z VOTUM S.A.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 18:00

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

NAJNOWSZE INFORMACJE

wypadek w rolnictwie

Wypadki w rolnictwie nie są, niestety, rzadkością. O jakie odszkodowanie może starać się właściciel gospodarstwa rolnego? Przeczytaj i dowiedz się na ten temat więcej!

kancelaria odszkodowawcza

Kancelaria odszkodowawcza specjalizuje się w uzyskiwaniu świadczeń, takich jak odszkodowania, dla osób, które poniosły szkodę. W jakich jednak konkretnych wypadkach możemy zwrócić się do niej o pomoc? Odpowiadamy.

uszkodzony budynek gospodarczy

Budynki gospodarcze to bardzo ważna część gospodarstwa rolnego. Co zrobić w sytuacji, gdy w wyniku nieprzewidzianych okoliczności zostanie uszkodzony? Czy można ubiegać się o odszkodowanie za uszkodzony budynek gospodarczy?

ręce

Niedawny wyrok sądu w sprawie zadośćuczynienia dla starszego mężczyzny wzbudził wiele kontrowersji. Czy było faktycznie to tak zaskakujące orzeczenie? Zobacz, od czego zależy wysokość tego świadczenia.

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie