Połamane przez wiatr drzewa i wyrządzone przez nie szkodyPołamane przez wiatr drzewa i wyrządzone przez nie szkody

Przechodzące co jakiś czas nad krajem wichury i huragany mogą mieć rozmaite konsekwencje. Do stosunkowo najczęstszych należy zaliczyć połamane drzewa, które mogą uszkodzić zaparkowane w pobliżu samochody. W takiej sytuacji można oczywiście dochodzić odszkodowania od ubezpieczyciela, jeżeli wykupione zostało ubezpieczenie auto-casco. Co jednak w sytuacji, gdy poszkodowany nie wykupił takiego ubezpieczenia? Czy ma prawo do jakiejkolwiek rekompensaty?

 

Odpowiedź na to pytanie nie zawsze będzie taka sama. Analiza możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od podmiotu odpowiadającego za dane drzewo wymaga możliwie najszybszego zgromadzenia dokumentacji na potwierdzenie okoliczności i przyczyn zdarzenia.

 

W pierwszej kolejności warto zatroszczyć się o dokładne sfotografowanie zarówno uszkodzeń pojazdu, jak i miejsca zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem samego drzewa, które zostało złamane. To ewentualne zaniedbania zarządcy miejsca wypadku w postaci niewłaściwej konserwacji drzewa mogą powodować jego odpowiedzialność cywilną za uszkodzenie samochodu. Zdjęcia powinny umożliwiać stwierdzenie, czy drzewo mogło być spróchniałe i czy nie było w środku wysuszone.

 

Kolejnym krokiem jest powiadomienie o zdarzeniu policji lub straży miejskiej, które dokonają oględzin i sporządzą stosowną notatkę urzędową potwierdzającą czas, miejsce, a także okoliczności i przyczyny zdarzenia. Następnie należy zebrać dokumenty potwierdzające wysokość szkody, na przykład kosztorysy oraz rachunki i faktury za poniesione koszty związane z naprawą.

 

Nie każdy przypadek złamanego drzewa będzie automatycznie przesądzać o odpowiedzialności jego właściciela. Może okazać się, że ten ostatni właściwie wypełniał swoje obowiązki i kontrolował stan roślin lub nie dawały widocznych oznak usychania. Mogło również dojść do sytuacji, w której złamanie drzewa zostało spowodowane działaniem siły wyższej, na przykład huraganu. W takich przypadkach wykazanie winy zobowiązanego może być utrudnione. Zawsze warto jednak skorzystać z pomocy i analizy prawnej oferowanej przez profesjonalistów w dziedzinie dochodzenia odszkodowań.

Czytaj również


W jaki sposób odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Urazy doznane na skutek wypadku komunikacyjnego mogą być bardzo różne, od drobnych stłuczeń po urazy

Odsetki od zadośćuczynienia – najczęściej zadawane pytania

Zadośćuczynienie to świadczenie przysługujące w przypadku szkód na osobie o charakterze niemajątkowym. Ma szczególne znaczenie,

Kredyty frankowe – podobieństwa i różnice

W okresie największej popularności kredytów frankowych przypadającym na lata 2006 -2008 banki udzieliły blisko 500

Czym różni się przewalutowanie od odfrankowienia umowy?

W przypadku osób, które posiadają kredyt denominowany lub indeksowany do franka szwajcarskiego możliwych jest kilka