Sposób na wyższe odszkodowanie – dopłaty do odszkodowańSposób na wyższe odszkodowanie – dopłaty do odszkodowań

Czy poszkodowany musi zgadzać się z każdą decyzją ubezpieczyciela — nawet gdy ta jest dla niego niekorzystna? Nie, kierowcy z powodzeniem otrzymują dopłaty do odszkodowań. Jest to możliwe dzięki temu, że towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek w pełni zrekompensować wszystkie straty poniesione przez poszkodowanego.

Większość kierowców otrzymuje zaniżone odszkodowanie. Co można zrobić w takim przypadku? Wielu z nich godzi się z niskim odszkodowaniem i dopłaca do naprawy pojazdu. To sprawia, że ponoszą dalsze straty. Inni, chcąc uniknąć dodatkowych wydatków, rezygnują z naprawy lub sprzedają samochód w stanie uszkodzonym.

 

Tymczasem poszkodowany może starać się o wyższe odszkodowanie i tym samym uzyskać dopłatę. Decyzja ubezpieczyciela — zwłaszcza ta niekorzystna — nie jest ostateczna i nawet po wypłacie odszkodowania poszkodowany może uzyskać dodatkowe pieniądze.

 

 

Na co zwrócić uwagę w kosztorysie

Kiedy warto starać się o dopłatę?

O dopłatę może starać się każdy poszkodowany, który uważa, że uzyskał zbyt niskie odszkodowanie. Skąd jednak poszkodowany może wiedzieć, czy uzyskał właściwą kwotę? Warto zwrócić uwagę na kosztorys naprawy i decyzję wydaną przez ubezpieczyciela. Dokumenty te mogą zawierać zapisy, przez które poszkodowany otrzyma zbyt niskie odszkodowanie.

 

 • amortyzacja

 

Obecnie dzięki uchwale Sądu Najwyższego amortyzacja jest niedopuszczalna. Polega ona na odejmowaniu od wartości nowych części procentu, w jakim zużyte były stare części. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie zrezygnowały jednak z tej praktyki, a w kosztorysach pojawiają się inne pozycje, które obniżają odszkodowanie o ustalony procent. Są to między innymi rabaty, których poszkodowanych w rzeczywistości nie otrzymuje.

 

 • użycie części zamiennych

 

Według Sądu Najwyższego naprawa powinna odbywać się przy użyciu oryginalnych części, jeżeli takie znajdowały się w samochodzie. Zatem takie powinny znaleźć w kosztorysie. Ubezpieczyciele w ramach oszczędności proponują jednak części nieoryginalne bez logo producenta pojazdu, które w kosztorysie oznaczone są symbolem Q. Części te są takiej samej jakości, jak części oryginalne i pochodzą od dostawcy producenta pojazdu.

W kosztorysie mogą pojawić się również części zamienne o symbolu P. Są to części pochodzące od niezależnego producenta. Mogą mieć niższą jakość niż części oryginalne.

 

 • zaniżona wartość pojazdu

 

Wartość pojazdu ma szczególne znaczenie przy szkodzie całkowitej, w przypadku której odszkodowanie opiera się właśnie na wycenie pojazdu sprzed szkody. Tym samym odszkodowanie jest różnicą pomiędzy wartością pojazdu sprzed wypadku i po nim. Jeżeli wycena wartości pojazdu sprzed zdarzenia zostanie zaniżona, to również odszkodowanie będzie zaniżone.

 

 • naprawa zamiast wymiany

 

Naprawa uszkodzonych części — nawet będących w fatalnym stanie — najczęściej jest znacznie tańsza niż montaż nowych, oryginalnych części. Dlatego w kosztorysach bardzo często pojawia się taka pozycja. Nie zawsze jednak naprawa jest zasadna — zależy to od zaleceń producenta.

 

 • brak dodatkowych świadczeń

 

Poszkodowani często nie wiedzą, że mogą uzyskać dodatkowe  świadczenia, takie jak. Przykładem jest tu odszkodowanie za utratę wartości handlowej. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie informują kierowców we właściwy sposób o możliwości uzyskania takiego odszkodowania. Poszkodowani muszą sami znaleźć właściwą informację, a następnie złożyć dodatkowy wniosek. Tymczasem to świadczenie powinno być częścią odszkodowania za straty poniesione w pojeździe.

Poszkodowani mogą spotkać się także z odmową wypłaty dodatkowego odszkodowania. Może się tak stać w przypadku zwrotu kosztów wynajmu pojazdu. Ubezpieczyciel może uznać, że poszkodowany nie musiał wynajmować pojazdu, lub — co znacznie częstsze – zwraca koszty tylko za część okresu wynajmu. Poszkodowany może podważyć taką decyzję ubezpieczyciela, ponieważ samochód zastępczy należy mu się na cały okres naprawy uszkodzonego pojazdu.

We wszystkich wymienionych przypadkach poszkodowany kierowca może starać się o dopłatę do odszkodowania.

 

Dopłata-do-odszkodowania

 

Kiedy można uzyskać dopłatę?

Dopłaty do odszkodowań mogą uzyskać poszkodowani, którzy uzyskali zbyt niskie odszkodowanie. Możliwe jest to w przypadku gdy:

 • nie zakończył się trzeci rok od wydania decyzji ubezpieczyciela
 • gdy w kosztorysie znajdują się błędy
 • gdy nastąpiła szkoda częściowa
 • gdy ubezpieczyciel oszacował, że nastąpiła szkoda całkowita z oc sprawcy

Poszkodowany kierowca może uzyskać odszkodowanie nawet w sytuacji, gdy już sprzedał samochód lub nie zdecydował się na jego naprawę.

 

Kiedy dopłata do Twojej szkody nie jest możliwa?

Dopłata do odszkodowania nie jest możliwa, gdy upłynął już termin przedawnienia. Mija on wraz z końcem trzeciego roku od powstania szkody. Co ważne, poszkodowany nie może starać się o wyższe świadczenie również wtedy, gdy zawarł już ugodę z towarzystwem ubezpieczeniowym.

 

Jak uzyskać dopłatę?

Poszkodowany po otrzymaniu niekorzystnej decyzji ubezpieczyciela powinien wystosować reklamację. W niej powinna znaleźć właściwa — zdaniem poszkodowanego — kwota odszkodowania. Roszczenie to powinno być także odpowiednio uzasadnione. Do reklamacji warto też dodać dokumenty, które potwierdzą wartość naprawy. Takim dokumentem może być kosztorys naprawy od niezależnego rzeczoznawcy.

Towarzystwa ubezpieczeniowe jednak nie zawsze przychylają się do reklamacji złożonych przez klientów. Niekiedy ze względów formalnych, np.: gdy brakuje dokumentów uzasadniających wysokość roszczenia. Najczęściej jednak ubezpieczyciele uznają, że nie muszą wypłacać wyższego odszkodowania, jeżeli poszkodowany nie wejdzie na drogę sądową.Zatem kolejnym etapem jest złożenie pozwu we właściwym dla miejsca zamieszkania poszkodowanego sądzie rejonowym.

Kancelaria odszkodowawcza może pomóc zarówno na etapie odwołania od decyzji ubezpieczyciela, jak i sprawy sądowej. W obu przypadkach przedstawiciel kancelarii staje się pełnomocnikiem osoby poszkodowanej. W imieniu poszkodowanego sporządza wszelkie pisma, nadzoruje sprawę i może brać udział w sprawie sądowej.

Poszkodowany może uzyskać dopłatę również w ramach odkupu szkody. Wówczas podpisuje on z kancelarią odszkodowawczą umowę o cesji wierzytelności. W jej ramach osoba poszkodowana uzyskuje umówioną kwotę. Dzięki temu poszkodowany nie musi czekać na odszkodowanie i ponosić dodatkowych kosztów.

Podsumowanie

Spośród ogółu kosztorysów naprawy samochodów, wykonanych przez ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku, które trafiły do Biura Ekspertyz Procesowych, aż 99% wycen zostało zaniżonych przez ubezpieczycieli. Dotyczyło to szkód likwidowanych z ubezpieczenia OC z okresu 01.01.2018- 31.12.2018 przeanalizowanych przez Biuro Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o. we Wrocławiu, które były szkodami częściowymi, o zaniżeniu można mówić jeśli niedopłata wynosiła więcej niż 100 zł.

Poszkodowany nie musi rezygnować z naprawy, czy nawet możliwości korzystania ze swojego pojazdu, gdy uzyska zbyt niskie odszkodowanie. Może on:

 • odwołać się od decyzji ubezpieczyciela
 • złożyć pozew do sądu
 • skontaktować się z kancelarią odszkodowawczą.

Warto zatem rozważyć najwygodniejszą opcję, zwłaszcza przy skomplikowanych sprawach lub wymagających dodatkowych kosztów.

 

 

Czytaj również


Wypadek w pracy – odszkodowanie od pracodawcy

Wypadki w pracy – są zawody, które są szczególnie narażone na tego rodzaju ryzyka, a

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny

Nagła śmierć bliskiej osoby na skutek wypadku to wielki wstrząs, który może mieć wpływ nie

Odszkodowanie za śmierć dziadka – komu się należy?

W wielu rodzinach dziadkowie odgrywają znaczącą rolę w życiu i wychowaniu wnuków. Wpływa to miedzy

Na co warto zwrócić uwagę w kosztorysie?

Samochód to jeden z najpopularniejszych środków transportu, a jego zastosowanie jest wszechstronne. Służy nam zarówno