Co to jest szkoda całkowita? Sprawdź czy warto naprawić samochódCo to jest szkoda całkowita? Sprawdź czy warto naprawić samochód

Pisaliśmy już o tym, czym jest szkoda całkowita i w jaki sposób sobie z nią radzić (przeczytać możesz o tym w artykule „Szkoda całkowita – czym jest i jak sobie z nią radzić?”).
W cytowanym artykule, jak i w innych naszych publikacjach piszemy zwykle o tym, że przy szkodzie całkowitej otrzymujemy odszkodowanie będące różnicą wartości nieuszkodzonego pojazdu, a wartością wraku.

Jednak czy to znaczy, że po szkodzie całkowitej auto nigdy nie jest naprawiane?

 

Czy naprawa auta przy szkodzie całkowitej może być wskazana?

 

Szkodę całkowitą rozpatruje się z punktu widzenia technologicznego i ekonomicznego. Szkoda całkowita w aspekcie technologicznym oznacza brak możliwości doprowadzenia pojazdu do stanu, który pozwalałby na jego prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie. W takiej sytuacji nie ma zatem fizycznej możliwości na to, by auto zostało naprawione.

 

Natomiast w aspekcie ekonomicznym szkoda całkowita to zniszczenie pojazdu do takiego stopnia, że jego naprawa jest możliwa, ale zwyczajnie nieopłacalna. W obu przypadkach ubezpieczyciel stwierdza, że naprawa pojazdu nie jest wskazana.

 

Ryzyko podjęcia naprawy przy szkodzie całkowitej

 

W razie wystąpienia szkody całkowitej ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy jedynie wówczas, gdy zakres tej naprawy pokrywa się z ustalonym przez niego zakresem szkody, a koszty nie przekroczą wartości pojazdu przed wypadkiem. W praktyce bardzo rzadko zdarzają się takie sytuacje.

 

Jeśli zdecydujesz się na naprawę auta przy szkodzie całkowitej i jej koszty będą wyższe od tych, które opisywaliśmy, to ubezpieczyciel będzie zobowiązany jedynie do wypłacenia różnicy pomiędzy wartością pojazdu przed wypadkiem i po wypadku.

 

naprawa szkodzie całkowitej

 

Taka naprawa jest też dość ryzykowna. Możliwe jest przecież, że uszkodzony pojazd pomimo dokonania szeregu napraw, nadal stanowił będzie zagrożenie w ruchu drogowym. Zwłaszcza, że prywatnie zlecane naprawy niejednokrotnie są przeprowadzane z zastosowaniem części używanych, w sposób niezgodny z wytycznymi producenta. Decydując się na naprawę, mimo orzeczenia szkody całkowitej, możesz na tym finansowo stracić.

 

Czy są sytuacje, w których warto naprawić pojazd po szkodzie całkowitej?

 

Są jednak sytuacje, w których ekonomia nie jest jedyną przesłanką do podjęcia naprawy pomimo szkody całkowitej. Z takim wyjątkiem mamy do czynienia, gdy szkoda dotyczy samochodu zarejestrowanego jako zabytkowy, lecz tylko wtedy, gdy istnieje możliwość użycia oryginalnych części zamiennych. Można poddać naprawie również samochód, który ma szczególną wartość historyczną, jego konstrukcja zawiera innowacyjne rozwiązania lub jego posiadacz z innych przyczyn nie chce rezygnować z korzystania z niego. Należy jednak wtedy liczyć się z odmową pokrycia przez ubezpieczyciela całości kosztów naprawy.

 

Poza tymi szczególnymi sytuacjami, nie warto dokonywać naprawy pojazdu po szkodzie całkowitej. W razie wątpliwości, czy szkoda jest szkodą częściową czy całkowitą – a co za tym idzie, czy naprawa samochodu jest wskazana, czy nie – należy ustalić to przed rozpoczęciem ewentualnej naprawy. Oczywiście warto w tym celu zasięgnąć opinii specjalisty, który sprawdzi, czy szkoda słusznie została uznana za całkowitą.

Czytaj również


Kredyty frankowe – podobieństwa i różnice

W okresie największej popularności kredytów frankowych przypadającym na lata 2006 -2008 banki udzieliły blisko 500

Czym różni się przewalutowanie od odfrankowienia umowy?

W przypadku osób, które posiadają kredyt denominowany lub indeksowany do franka szwajcarskiego możliwych jest kilka

Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń – W jaki sposób to zrobić?

Przedawnienie roszczeń dotyczy nie tylko szkód osobowych czy majątkowych, ale również spraw bankowych - z

Kredyt we frankach pozew do sądu i koszty sądowe

Wciąż znaczna grupa frankowiczów obawia się złożenia pozwu i tym samym skierowania swojej sprawy na