Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

ważne informacje z zakresu dochodzenia odszkodowań, sposobu działania ubezpieczycieli oraz kancelarii odszkodowawczych.

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Szkody na mieniu spowodowane przez pożar

VOTUM /

Wiedza / Ekspert radzi / Szkody na mieniu spowodowane przez pożar

Szkody na mieniu spowodowane przez pożar

szkody spowodowane przez pożar

W okresie zimowym wzrasta liczba pożarów w budynkach mieszkalnych oraz gospodarczych. W dużej mierze ma to związek z koniecznością ogrzewania budynków z powodu niskich temperatur na zewnątrz. Aby nie przyczynić się do powstania tego rodzaju zagrożenia, należy znać i stosować się do zaleceń, które ustawodawca nałożył na właścicieli obiektów budowlanych. Zostały one wskazane w art. 62 ustawy Prawo budowlane.
 

Obowiązki zarządcy budynku

 

Według tego przepisu obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, odbywającej się co najmniej raz w roku. Doroczna kontrola powinna polegać na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Obiekty budowlane powinny także podlegać kontroli okresowej, odbywającej się co najmniej raz na 5 lat. W jej trakcie należy sprawdzać stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektu budowlanego, estetykę budynku oraz jego otoczenia.

 

Co 5 lat należy również sprawdzić stan instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Szczególnie istotne jest, by kontrole były wykonywane przez osoby, które posiadają uprawnienia do ich przeprowadzenia.

 

Regularne przeglądy są niezwykle ważne, ponieważ wykryte z odpowiednim wyprzedzeniem nieprawidłowości pozwolą na usunięcie usterek, które mogłyby stać się przyczyną pożaru. Świadczą ponadto o tym, że właściciel lub zarządca budynku w odpowiedni sposób dba o stan nieruchomości.

 

W przypadku dochodzenia odszkodowania za szkodę spowodowaną przez pożar fakt dokonania kontroli może też podziałać na korzyść poszkodowanego – ubezpieczyciel nie będzie miał powodów do odmowy wypłaty odszkodowania z powodu niewypełniania obowiązków nałożonych przez ustawodawcę.
 

Odszkodowanie za budynek zniszczony w pożarze

 

Możliwość ubiegania się o odszkodowanie za szkody spowodowane przez pożar zależy od tego, czy budynek jest ubezpieczony. Może to być zarówno obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa, jak i dobrowolne ubezpieczenie budynków, na przykład od ryzyka wystąpienia pożaru. W niektórych przypadkach ubezpieczyciel mimo to nie chce wypłacić świadczeń poszkodowanemu.

 

sprawdz-jak

 

Nie zawsze to brak wymaganych kontroli może stanowić podstawę odmowy uiszczenia odszkodowania. Jeśli pożar wybuchł z powodu zwarcia starych instalacji, zakład ubezpieczeń może wskazać jako przyczynę uchylenia się od wypłaty świadczenia niedopełnienie przez poszkodowanego obowiązków. Jeśli natomiast budynek uległ podpaleniu, ale nie miało ono nic wspólnego ze stanem instalacji czy kominów, ubezpieczyciel nie może oprzeć odmowy na fakcie, że budynek nie został w odpowiednim czasie poddany kontroli.

 

Ogrzewanie budynków stwarza także zagrożenie zatrucia czadem. Może się on wydzielać z powodu nieprawidłowego działania urządzeń, niesprawnej wentylacji lub niedrożnych przewodów kominowych. Często spotykanymi usterkami, powodującymi ulatnianie się czadu, są również brak ciągu i ciąg wsteczny, na skutek którego dym, zamiast wydostać się na zewnątrz, cofa się do pomieszczenia. Również w tym kontekście warto dopilnować regularnych i dokładnych kontroli – zatrucie czadem może prowadzić do powstania ciężkich urazów lub nawet do śmierci.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 16:00

zostalem-ranny-w-wypadku

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

moj-bliski-ucierpial-w-wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

mam-szkode-rzeczowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

NAJNOWSZE INFORMACJE

tabela zadośćuczynień

Przez jaki czas poszkodowany może starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie? Jakie działania można podjąć, aby przerwać bieg przedawnienia? Czy nawet po dwudziestu latach od wypadku można starać się o należne świadczenia? Zapraszamy do lektury artykułu, w którym ekspert odpowiada na te i inne pytania.strzałka

szkody spowodowane przez pożar

Wbrew pozorom, zimą pożary zdarzają się równie często, jak latem. Z czego to wynika i czy za szkody, które powstały w wyniku pożaru, przysługuje odszkodowanie? Odpowiada nasz ekspert. strzałka

votum sa opony zimowe

Jazda na oponach letnich zimą nie może mieć wpływu na dochodzenie odszkodowań z ubezpieczenia OC. Inaczej sprawa ma się w przypadku odszkodowania z AC. Przeczytaj i dowiedz się więcej! strzałka

szkoda majątkowa

Dokumentowanie szkody majątkowej jest kluczową czynnością, jeśli chodzi o likwidację szkody i wypłatę odpowiednich świadczeń. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak powinno wyglądać! strzałka

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie