Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

ważne informacje z zakresu dochodzenia odszkodowań, sposobu działania ubezpieczycieli oraz kancelarii odszkodowawczych.

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Szkody związane z opadami śniegu

VOTUM /

Wiedza / Ekspert radzi / Szkody związane z opadami śniegu

Szkody związane z opadami śniegu

votum sa

Wypadki i szkody na mieniu występujące w zimie, wiążą się zazwyczaj z warunkami atmosferycznymi, jakie wówczas panują. Jak się bronić przez tego typu stratami? Czy za szkody, który wyrządził spadający z dachu śnieg i sople, przysługuje odszkodowanie? Jak się o nie ubiegać? Odpowiadamy w naszym artykule.

 

Śnieg – główny powód szkód na mieniu w zimie 

 

Takie zjawiska jak opady śniegu, niskie temperatury czy gołoledź są w ziemie dość powszechne. Ich wystąpienie wywołuje jednak pewne obowiązki po stronie właściciela lub zarządcy nieruchomości. Jak wynika z art. 61 ustawy Prawo budowlane, powinien on zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i ich mieniu, a także środowisku.

Właściciele lub zarządcy nie mogą dopuścić do przeciążenia konstrukcji budynku z powodu zalegającego na dachu śniegu, są więc zobowiązani do odśnieżania dachu oraz pozostałych elementów budynku. Zagrożenie mogą powodować także:

  • zwisające sople,
  • bryły lodowe lub śniegowe
  • nieodśnieżony chodnik lub ciąg komunikacyjny w gospodarstwie domowym.

Żeby nie narażać pieszych na wypadek, należy usuwać zwisające elementy oraz odśnieżać i zabezpieczać ciągi komunikacyjne.
Obowiązek ten wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w której ustawodawca wskazał, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez m.in. uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

 

rehabilitacja

 

Za chodnik natomiast uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszego i położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. W przypadku niedopełnienia obowiązków przez właściciela lub zarządcę osoba poszkodowana ma prawo domagać się odszkodowania za szkodę, a właściciel lub zarządca może zostać ukarany grzywną.

 

Przy wykonywaniu wymienionych wyżej zadań należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i przepisach BHP. Z pewnością pomoże to uniknąć zagrożeń, związanych z usuwaniem z dachu śniegu czy zwisających sopli.

 

Jak zdefiniować szkody wyrządzone przez śnieg? 

 

Pojęcie szkód spowodowanych przez opady śniegu zostało zdefiniowane w art. 67 ustawy
z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z tym zapisem są to szkody powstałe w wyniku opadów śniegu przekraczających 85% wartości charakterystycznej (normowej) obciążenia śniegiem gruntu, właściwej dla strefy, w której znajduje się ubezpieczony budynek, określonej według obowiązującej normy polskiej Obciążenie śniegiem.

 

W przypadku kwalifikowania szkody jako wyrządzonej przez opady śniegu należy zatem uwzględnić to, czy choć jedna stacja meteorologiczna Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zlokalizowana na terenie tej samej strefy lub strefy o niższej wartości charakterystycznej obciążenia śniegiem w promieniu 100 km od ubezpieczonego budynku, zmierzyła ciężar pokrywy śnieżnej przekraczający 85% wartości charakterystycznej (normowej) właściwej dla miejsca lokalizacji budynku.

 

Nie każde bowiem zniszczenie, które powstało na skutek opadów lub zalegania śniegu, spowoduje uznanie roszczeń odszkodowawczych. Ubezpieczyciel uzna roszczenia dopiero w sytuacji, gdy wyżej wymienione warunki będą spełnione łącznie. Oznacza to, że odszkodowania za szkody spowodowane spadającym z dachu śniegiem i lodem może dochodzić jedynie w przypadku, gdy osoba odpowiedzialna zaniedbała swoje obowiązki, związane z odśnieżaniem  dachu, a z normy dotyczącej obciążenia śniegiem wynika taka konieczność.

 

Pamiętajmy, że każde Twoje roszczenie względem ubezpieczyciela sprawcy musi być poparte odpowiednią dokumentacją oraz argumentacją. Warto zatem mieć u swojego boku eksperta, który ma duże doświadczenie w tego typu sprawach.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

 

Zadzwoń na naszą infolinię lub uzupełnij formularz kontaktowy – skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub mailowo.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 18:00

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

NAJNOWSZE INFORMACJE

szkody spowodowane przez pożar

Wbrew pozorom, zimą pożary zdarzają się równie często, jak latem. Z czego to wynika i czy za szkody, które powstały w wyniku pożaru, przysługuje odszkodowanie? Odpowiada nasz ekspert.

votum sa

Szkody na mieniu występujące zimą są ściśle związane z warunkami atmosferycznymi, które panują w tym okresie. Przeczytaj i dowiedz się, na co w szczególności uważać i w jakich przypadkach można starać się o odszkodowanie.

odszkodowanie za zaczadzenie

Zatrucie tlenkiem węgla, zwane popularnie zaczadzeniem, może mieć tragiczne skutki. Nawet jeśli dawka gazu nie jest duża, może wyrządzić spore szkody w organizmie. Czy można ubiegać się z tego tytuły o odszkodowanie? Ekspert VOTUM odpowiada.

Poślizg na nieośnieżonej drodze albo upadek się na oblodzonym chodniku nie należą w zimie do rzadkości. Przeczytaj i dowiedz się, jakie świadczenia przysługują za zimowe wypadki!

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie