Ubezpieczenie NNW w szkoleUbezpieczenie NNW w szkole

Szkolne ubezpieczenia grupowe to przeważnie tańsza opcja niż ubezpieczenie indywidulane. Tak zwane „grupówki” pozwalają znacząco obniżyć koszt polisy.

 

Czy jednak wybór szkolnego ubezpieczenia faktycznie jest najlepszym rozwiązaniem? Tania składka często wiąże się z niską sumą ubezpieczenia, a ta wpływa na wysokość świadczeń wypłacanych z tytułu NNW

 

Pamiętajmy, że szkolne ubezpieczenie wcale nie jest obowiązkowe!

 

Przed podpisaniem umowy warto przeanalizować m.in.:

  • zakres ubezpieczenia (w tym zakres terytorialny),
  • ewentualne wyłączenia odpowiedzialności,
  • sumę ubezpieczenia.

 

Umowa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Zawierana jest w większości w formie umowy ubezpieczenia grupowego na cudzy rachunek. Krótko mówiąc – umowę z ubezpieczycielem zawiera szkoła, która jest wtedy ubezpieczającym, a ubezpieczonymi są uczniowie.

 

Zakres ubezpieczenia szkolnego

 

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej obejmuje wypadki, jakim ubezpieczeni mogą ulec w czasie nauki, w drodze do szkoły, a także w życiu prywatnym. Ochrona ubezpieczeniowa może rozciągać się również na wypadki powstałe podczas obozów i zielonych szkół.

 

W zasadzie ochrona ubezpieczeniowa odnosi się do nieszczęśliwych wypadków powstałych na terenie naszego kraju w zakresie całodobowym. Jednak za opłatą dodatkowej składki można rozszerzyć zakres terytorialny na inne kraje.

 

Wypadek w szkole

 

W Polsce wciąż obserwuje się wysoką liczbę nieszczęśliwych wypadków z udziałem dzieci. Szczególnie w okresie wakacyjnym. Najwięcej dochodzi do wypadków, w których dzieci doznały obrażeń ciała. Nadal bardzo dużo jest wypadków śmiertelnych z udziałem najmłodszych.

 

Dzieci podczas swoich wybryków, prześcigają się w pomysłach na dobrą, ale często niebezpieczną zabawę. Nie zdają sobie sprawy, że może ona zakończyć się poważnym urazem, uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet grozić utratą życia. Dochodzi także do przypadkowych i nagłych wypadków z udziałem dzieci.

 

Odszkodowanie powinno zrekompensować szkodę

 

Niestety w każdym z takich przypadków może się okazać, że szkolne ubezpieczenie będzie niewystarczające. Nie pokryje w pełni kosztów leczenia i w znikomy sposób zrekompensuje powstanie szkody. Wypłata takiego świadczenia może być za niska, zatem nieadekwatna do okoliczności konkretnej sprawy.

 

Ubezpieczenie NNW dla dziecka powinno być zawarte w sposób przemyślany. Najważniejsze, by wybrać polisę, która pozwoli na uzyskanie świadczenia stanowiącego odczuwalną rekompensatę i rzeczywistą pomoc finansową dla ubezpieczonego. Warto więc wybrać ubezpieczenie z odpowiednio wysoką sumą ubezpieczenia. Wysokość świadczenia jest bowiem ściśle z nią powiązana.

 

Dobrze i świadomie zawarte ubezpieczenie NNW jest bardzo dobrym rozwiązaniem, z którego niewątpliwe warto korzystać dla naszych dzieci, by w pełni zapewnić im odpowiednią ochronę życia i zdrowia. Należy również dodać, że w przypadku gdy nasze dziecko ulegnie wypadkowi w szkole lub podczas wycieczki szkolnej, można również uzyskać odpowiednie odszkodowanie od opiekuna.

Czytaj również


Wypadek w pracy – odszkodowanie od pracodawcy

Wypadki w pracy – są zawody, które są szczególnie narażone na tego rodzaju ryzyka, a

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny

Nagła śmierć bliskiej osoby na skutek wypadku to wielki wstrząs, który może mieć wpływ nie

Odszkodowanie za śmierć dziadka – komu się należy?

W wielu rodzinach dziadkowie odgrywają znaczącą rolę w życiu i wychowaniu wnuków. Wpływa to miedzy

Na co warto zwrócić uwagę w kosztorysie?

Samochód to jeden z najpopularniejszych środków transportu, a jego zastosowanie jest wszechstronne. Służy nam zarówno