Wydłużenie okresu przedawnienia

Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

ważne informacje z zakresu dochodzenia odszkodowań, sposobu działania ubezpieczycieli oraz kancelarii odszkodowawczych.

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Wydłużenie okresu przedawnienia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie

VOTUM /

Wiedza / Ekspert radzi / Wydłużenie okresu przedawnienia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Wydłużenie okresu przedawnienia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie

okres przedawnienia

Z reguły w naszych artykułach radzimy, by po wypadku nie zwlekać ze zgłoszeniem roszczeń odszkodowawczych do ubezpieczyciela. Jednak nasze doświadczenie pokazuje, że wielu uprawnionych obawia się formalności związanych z likwidacją szkody, zwlekając ze zgłoszeniem roszczeń, a nawet w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że mogą należeć im się świadczenia odszkodowawcze.

 

Tak było m.in. w przypadku Patryka, który o swoich prawach dowiedział się dopiero od przedstawicieli VOTUM (zobacz: 200 000 zł i renta dla przygniecionego przez ścięte drzewo).

 

Właśnie z tego względu tematyka przedawnienia roszczeń o odszkodowaniezadośćuczynienie jest kwestią tak istotną przy dochodzeniu świadczeń odszkodowawczych. Przedawnienie może bowiem skutecznie zamknąć drogę do dochodzenia roszczeń z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia.

 

Terminy przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody

 

Ogólne terminy przedawnienia reguluje kodeks cywilny. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. czynsz za najem lokalu) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata. Wobec powyższego, musimy zawsze sprawdzić czy przepis szczególny nie stanowi o odmiennym terminie przedawnienia.

 

Dotyczy to między innymi roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym. Ulegają one przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

 

przedawnienie zadośćuczynienie

 

Natomiast, gdy szkoda nastąpiła na skutek zbrodni lub występku, czyli przestępstwa, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa. W tym przypadku nie jest ważne to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

 

Dwudziestoletni termin przedawnienia liczony jest od dnia popełnienia przestępstwa. I choć nowelizacja wydłużająca ten termin weszła w życie w roku 2007, to nowy przepis ma zastosowanie także do roszczeń dotyczących szkód powstałych przed tą datą. Jednak co bardzo ważne – tylko wtedy, jeśli w chwili wejścia w życie znowelizowanej ustawy, roszczenia nie były jeszcze przedawnione.

 

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia

 

Jeśli chodzi o przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia, to w tej kwestii kodeks cywilny przewiduje trzyletni termin przedawnienia. Jednak roszczenia o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z OC sprawcy, przedawniają się  z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, zatem odpowiednio stosujemy terminy przedawnienia przewidziane dla roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym.

 

 

Rozpoczęcie biegu przedawnienia i jego przerwanie

 

Bieg przedawnienia rozpoczyna się z momentem, kiedy szkoda nastąpi, czyli w przypadku szkody komunikacyjnej po prostu od dnia wypadku.  Natomiast zostaje przerwany:

 

  • poprzez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju;
  • poprzez każdą czynność przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
  • przez wszczęcie mediacji.

 

 

bieg przedawnienia
 

Ponadto, bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub samego zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

 

Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. W przypadku roszczeń z umowy ubezpieczenia, bieg przedawnienia rozpoczyna się on na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

 

Sprawdź również, czym jest zadośćuczynienie.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 16:00

zostalem-ranny-w-wypadku

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

moj-bliski-ucierpial-w-wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

mam-szkode-rzeczowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

NAJNOWSZE INFORMACJE

szkody spowodowane przez pożar

Wbrew pozorom, zimą pożary zdarzają się równie często, jak latem. Z czego to wynika i czy za szkody, które powstały w wyniku pożaru, przysługuje odszkodowanie? Odpowiada nasz ekspert. strzałka

votum sa opony zimowe

Jazda na oponach letnich zimą nie może mieć wpływu na dochodzenie odszkodowań z ubezpieczenia OC. Inaczej sprawa ma się w przypadku odszkodowania z AC. Przeczytaj i dowiedz się więcej! strzałka

szkoda majątkowa

Dokumentowanie szkody majątkowej jest kluczową czynnością, jeśli chodzi o likwidację szkody i wypłatę odpowiednich świadczeń. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak powinno wyglądać! strzałka

bezpieczeństwo na drodze

Bądź widoczny na drodze! Od tego, czy kierowca zauważy Cię odpowiednio wcześnie, może zależeć Twoje zdrowie, a nawet życie. Przeczytaj i dowiedz się, dlaczego odblaski mogą ratować życie! strzałka

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie