Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

ważne informacje z zakresu dochodzenia odszkodowań, sposobu działania ubezpieczycieli oraz kancelarii odszkodowawczych.

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Wydłużenie okresu przedawnienia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie

VOTUM /

Wiedza / Ekspert radzi / Wydłużenie okresu przedawnienia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Wydłużenie okresu przedawnienia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie

okres przedawnienia

Z reguły w naszych artykułach radzimy, by po wypadku nie zwlekać ze zgłoszeniem roszczeń odszkodowawczych do ubezpieczyciela. Jednak nasze doświadczenie pokazuje, że wielu uprawnionych obawia się formalności związanych z likwidacją szkody, zwlekając ze zgłoszeniem roszczeń, a nawet w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że mogą należeć im się świadczenia odszkodowawcze.

 

Tak było m.in. w przypadku Patryka, który o swoich prawach dowiedział się dopiero od przedstawicieli VOTUM (zobacz: 200 000 zł i renta dla przygniecionego przez ścięte drzewo).

 

Właśnie z tego względu tematyka przedawnienia roszczeń o odszkodowaniezadośćuczynienie jest kwestią tak istotną przy dochodzeniu świadczeń odszkodowawczych. Przedawnienie może bowiem skutecznie zamknąć drogę do dochodzenia roszczeń z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia.

 

Terminy przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody

 

Ogólne terminy przedawnienia reguluje kodeks cywilny. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. czynsz za najem lokalu) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata. Wobec powyższego, musimy zawsze sprawdzić czy przepis szczególny nie stanowi o odmiennym terminie przedawnienia.

 

Dotyczy to między innymi roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym. Ulegają one przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

 

przedawnienie zadośćuczynienie

 

Natomiast, gdy szkoda nastąpiła na skutek zbrodni lub występku, czyli przestępstwa, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa. W tym przypadku nie jest ważne to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

 

Dwudziestoletni termin przedawnienia liczony jest od dnia popełnienia przestępstwa. I choć nowelizacja wydłużająca ten termin weszła w życie w roku 2007, to nowy przepis ma zastosowanie także do roszczeń dotyczących szkód powstałych przed tą datą. Jednak co bardzo ważne – tylko wtedy, jeśli w chwili wejścia w życie znowelizowanej ustawy, roszczenia nie były jeszcze przedawnione.

 

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia

 

Jeśli chodzi o przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia, to w tej kwestii kodeks cywilny przewiduje trzyletni termin przedawnienia. Jednak roszczenia o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z OC sprawcy, przedawniają się  z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, zatem odpowiednio stosujemy terminy przedawnienia przewidziane dla roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym.

 

 

Rozpoczęcie biegu przedawnienia i jego przerwanie

 

Bieg przedawnienia rozpoczyna się z momentem, kiedy szkoda nastąpi, czyli w przypadku szkody komunikacyjnej po prostu od dnia wypadku.  Natomiast zostaje przerwany:

 

  • poprzez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju;
  • poprzez każdą czynność przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
  • przez wszczęcie mediacji.

 

 

bieg przedawnienia
 

Ponadto, bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub samego zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

 

Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. W przypadku roszczeń z umowy ubezpieczenia, bieg przedawnienia rozpoczyna się on na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

 

Sprawdź również, czym jest zadośćuczynienie.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 16:00

zostalem-ranny-w-wypadku

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

moj-bliski-ucierpial-w-wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

mam-szkode-rzeczowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

NAJNOWSZE INFORMACJE

tabela zadośćuczynień

Przez jaki czas poszkodowany może starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie? Jakie działania można podjąć, aby przerwać bieg przedawnienia? Czy nawet po dwudziestu latach od wypadku można starać się o należne świadczenia? Zapraszamy do lektury artykułu, w którym ekspert odpowiada na te i inne pytania.strzałka

szkody spowodowane przez pożar

Wbrew pozorom, zimą pożary zdarzają się równie często, jak latem. Z czego to wynika i czy za szkody, które powstały w wyniku pożaru, przysługuje odszkodowanie? Odpowiada nasz ekspert. strzałka

votum sa opony zimowe

Jazda na oponach letnich zimą nie może mieć wpływu na dochodzenie odszkodowań z ubezpieczenia OC. Inaczej sprawa ma się w przypadku odszkodowania z AC. Przeczytaj i dowiedz się więcej! strzałka

szkoda majątkowa

Dokumentowanie szkody majątkowej jest kluczową czynnością, jeśli chodzi o likwidację szkody i wypłatę odpowiednich świadczeń. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak powinno wyglądać! strzałka

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie