telefon Infolinia pon. – pt.: 0800 – 1600
800 217 417

Wypadek w delegacji – jakie świadczenia Ci się należą?

Wypadek w delegacji – jakie świadczenia Ci się należą?

Pracownik jest narażony na wypadki nie tylko w miejscu pracy, ale także wszędzie tam, gdzie uda się na polecenie pracodawcy, by wykonywać tam obowiązki służbowe.

 

Co to oznacza w praktyce? Jakie świadczenia może otrzymać osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, jeśli ulegnie wypadkowi w delegacji i poniesie szkodę?

 

 

 

Wypadek w delegacji a wypadek przy pracy 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wypadek podczas delegacji jest traktowany na równi z wypadkiem przy pracy.

 

Oznacza to, że osobie poszkodowanej będą przysługiwać następujące świadczenia z ZUS-u:

 

  • zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru;
  • świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 100% podstawy wymiaru;
  • renta z tytułu niezdolności do pracy;
  • jednorazowe odszkodowanie (jeśli zostanie określony trwały uszczerbek na zdrowiu) lub jednorazowe odszkodowanie dla uprawnionych członków rodziny (w przypadku śmierci pracownika).

 

Warto jednak zwrócić uwagę, że prawo ubiegania się o powyższe świadczenia przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy wypadek został spowodowany postępowaniem pracownika, które pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań. Za przykład posłużyć może wypadek komunikacyjny pracownika podczas powrotu ze szkolenia.

 

Kiedy wypadek w delegacji nie jest traktowany jako wypadek przy pracy?   

 

Nie będzie natomiast traktowana na równi z wypadkiem przy pracy sytuacja, w której pracownik ulegnie wypadkowi podczas korzystania z różnego rodzaju rozrywek – w czasie wolnym i prywatnie – np. uprawiania sportu. Duże znaczenie przy ubieganiu się o należne świadczenia ma również protokół z zaistniałego wypadku, w którym szczególną uwagę należy zwrócić na określenie kwalifikacji prawnej zdarzenia. Sporządzenie takiego dokumentu jest obowiązkiem pracodawcy.

 

Powyższe warunki dotyczą świadczeń przysługujących z ZUS-u. Warto wiedzieć, że po wypadku w trakcie delegacji (podróży służbowej) można dodatkowo ubiegać się o świadczenia przysługujące na mocy kodeksu cywilnego.

przedstawiciel-wypadek

 

 

Zaliczyć do nich należy:

 

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
  • odszkodowanie, w tym zwrot kosztów leczenia, specjalnej diety, dojazdów osoby poszkodowanej bądź członków rodziny do placówek medycznych, sprawowanej przez osoby trzecie opieki i pielęgnacji;
  • rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy zarobkowej, pogorszenia widoków na przyszłość.

 

W przeciwieństwie jednak do świadczeń przysługujących z ZUS-u uzyskanie świadczeń cywilnoprawnych nie będzie zależało od kwalifikacji prawnej zdarzenia lecz od tego, czy do wypadku doszło z winy innej osoby bądź podmiotu, a tym samym wykazania przesłanek odpowiedzialności drugiej strony.

 

Kluczowa w tym zakresie może okazać się dokumentacja potwierdzająca przebieg i przyczyny zdarzenia, m.in. protokół powypadkowy, oświadczenia świadków zdarzenia czy karta pogotowia ratunkowego.

W tym zakresie warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika z VOTUM, który pomoże przebrnąć przez formalności i po pozytywnej weryfikacji dokumentacji uzyskać należne świadczenia (m. in. zadośćuczynienie za krzywdę oraz odszkodowanie tytułem poniesionych kosztów).

Czytaj również


Kiedy przedawni się Twoja sprawa?

  W dniu 9 lipca 2018 r. zmianie uległy przepisy regulujące kwestię przedawnienia roszczeń cywilnych.

Szkody na mieniu spowodowane przez pożar

W okresie zimowym wzrasta liczba pożarów w budynkach mieszkalnych oraz gospodarczych. W dużej mierze ma

Wypłata odszkodowania a brak opon zimowych

Każdego roku powraca temat nałożenia na właścicieli pojazdów obowiązkowego stosowania zimowego ogumienia. Podejmowano dyskusje, szukano

Jak dokumentować szkodę majątkową?

Proces likwidacji szkód w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia mienia zaczyna się już na etapie zawarcia umowy

Masz pytania? Zadzwoń!

800 217 417

Chcesz żebyśmy się z Tobą skontaktowali?

Zostaw swoje dane

Klienci o nas

Poznaj historie
naszych Klientów
pomogliśmy ponad 225 000 poszkodowanym