Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

ważne informacje z zakresu dochodzenia odszkodowań, sposobu działania ubezpieczycieli oraz kancelarii odszkodowawczych.

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Wypadek w delegacji – jakie świadczenia Ci się należą?

VOTUM /

Wiedza / Ekspert radzi / Wypadek w delegacji – jakie świadczenia Ci się należą?

Wypadek w delegacji – jakie świadczenia Ci się należą?

wypadek w delegacji

Pracownik jest narażony na wypadki nie tylko w miejscu pracy, ale także wszędzie tam, gdzie uda się na polecenie pracodawcy, by wykonywać tam obowiązki służbowe.

 

Co to oznacza w praktyce? Jakie świadczenia może otrzymać osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, jeśli ulegnie wypadkowi w delegacji i poniesie szkodę?

 

 

 

Wypadek w delegacji a wypadek przy pracy 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wypadek podczas delegacji jest traktowany na równi z wypadkiem przy pracy.

 

Oznacza to, że osobie poszkodowanej będą przysługiwać następujące świadczenia z ZUS-u:

 

  • zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru;
  • świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 100% podstawy wymiaru;
  • renta z tytułu niezdolności do pracy;
  • jednorazowe odszkodowanie (jeśli zostanie określony trwały uszczerbek na zdrowiu) lub jednorazowe odszkodowanie dla uprawnionych członków rodziny (w przypadku śmierci pracownika).

 

Warto jednak zwrócić uwagę, że prawo ubiegania się o powyższe świadczenia przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy wypadek został spowodowany postępowaniem pracownika, które pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań. Za przykład posłużyć może wypadek komunikacyjny pracownika podczas powrotu ze szkolenia.

 

Kiedy wypadek w delegacji nie jest traktowany jako wypadek przy pracy?   

 

Nie będzie natomiast traktowana na równi z wypadkiem przy pracy sytuacja, w której pracownik ulegnie wypadkowi podczas korzystania z różnego rodzaju rozrywek – w czasie wolnym i prywatnie – np. uprawiania sportu. Duże znaczenie przy ubieganiu się o należne świadczenia ma również protokół z zaistniałego wypadku, w którym szczególną uwagę należy zwrócić na określenie kwalifikacji prawnej zdarzenia. Sporządzenie takiego dokumentu jest obowiązkiem pracodawcy.

 

Powyższe warunki dotyczą świadczeń przysługujących z ZUS-u. Warto wiedzieć, że po wypadku w trakcie delegacji (podróży służbowej) można dodatkowo ubiegać się o świadczenia przysługujące na mocy kodeksu cywilnego.

przedstawiciel-wypadek

 

 

Zaliczyć do nich należy:

 

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
  • odszkodowanie, w tym zwrot kosztów leczenia, specjalnej diety, dojazdów osoby poszkodowanej bądź członków rodziny do placówek medycznych, sprawowanej przez osoby trzecie opieki i pielęgnacji;
  • rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy zarobkowej, pogorszenia widoków na przyszłość.

 

W przeciwieństwie jednak do świadczeń przysługujących z ZUS-u uzyskanie świadczeń cywilnoprawnych nie będzie zależało od kwalifikacji prawnej zdarzenia lecz od tego, czy do wypadku doszło z winy innej osoby bądź podmiotu, a tym samym wykazania przesłanek odpowiedzialności drugiej strony.

 

Kluczowa w tym zakresie może okazać się dokumentacja potwierdzająca przebieg i przyczyny zdarzenia, m.in. protokół powypadkowy, oświadczenia świadków zdarzenia czy karta pogotowia ratunkowego.

W tym zakresie warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika z VOTUM, który pomoże przebrnąć przez formalności i po pozytywnej weryfikacji dokumentacji uzyskać należne świadczenia (m. in. zadośćuczynienie za krzywdę oraz odszkodowanie tytułem poniesionych kosztów).

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 16:00

zostalem-ranny-w-wypadku

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

moj-bliski-ucierpial-w-wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

mam-szkode-rzeczowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

NAJNOWSZE INFORMACJE

tabela zadośćuczynień

Przez jaki czas poszkodowany może starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie? Jakie działania można podjąć, aby przerwać bieg przedawnienia? Czy nawet po dwudziestu latach od wypadku można starać się o należne świadczenia? Zapraszamy do lektury artykułu, w którym ekspert odpowiada na te i inne pytania.strzałka

szkody spowodowane przez pożar

Wbrew pozorom, zimą pożary zdarzają się równie często, jak latem. Z czego to wynika i czy za szkody, które powstały w wyniku pożaru, przysługuje odszkodowanie? Odpowiada nasz ekspert. strzałka

votum sa opony zimowe

Jazda na oponach letnich zimą nie może mieć wpływu na dochodzenie odszkodowań z ubezpieczenia OC. Inaczej sprawa ma się w przypadku odszkodowania z AC. Przeczytaj i dowiedz się więcej! strzałka

szkoda majątkowa

Dokumentowanie szkody majątkowej jest kluczową czynnością, jeśli chodzi o likwidację szkody i wypłatę odpowiednich świadczeń. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak powinno wyglądać! strzałka

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie