Czy za wypadek w delegacji przysługuje odszkodowanie?

Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

ważne informacje z zakresu dochodzenia odszkodowań, sposobu działania ubezpieczycieli oraz kancelarii odszkodowawczych.

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Wypadek w delegacji – jakie świadczenia Ci się należą?

VOTUM /

Wiedza / Ekspert radzi / Wypadek w delegacji – jakie świadczenia Ci się należą?

Wypadek w delegacji – jakie świadczenia Ci się należą?

wypadek w delegacji

Pracownik jest narażony na wypadki nie tylko w miejscu pracy, ale także wszędzie tam, gdzie uda się na polecenie pracodawcy, by wykonywać tam obowiązki służbowe.

 

Co to oznacza w praktyce? Jakie świadczenia może otrzymać osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, jeśli ulegnie wypadkowi w delegacji i poniesie szkodę?

 

 

 

Wypadek w delegacji a wypadek przy pracy 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wypadek podczas delegacji jest traktowany na równi z wypadkiem przy pracy.

 

Oznacza to, że osobie poszkodowanej będą przysługiwać następujące świadczenia z ZUS-u:

 

  • zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru;
  • świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 100% podstawy wymiaru;
  • renta z tytułu niezdolności do pracy;
  • jednorazowe odszkodowanie (jeśli zostanie określony trwały uszczerbek na zdrowiu) lub jednorazowe odszkodowanie dla uprawnionych członków rodziny (w przypadku śmierci pracownika).

 

Warto jednak zwrócić uwagę, że prawo ubiegania się o powyższe świadczenia przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy wypadek został spowodowany postępowaniem pracownika, które pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań. Za przykład posłużyć może wypadek komunikacyjny pracownika podczas powrotu ze szkolenia.

 

Kiedy wypadek w delegacji nie jest traktowany jako wypadek przy pracy?   

 

Nie będzie natomiast traktowana na równi z wypadkiem przy pracy sytuacja, w której pracownik ulegnie wypadkowi podczas korzystania z różnego rodzaju rozrywek – w czasie wolnym i prywatnie – np. uprawiania sportu. Duże znaczenie przy ubieganiu się o należne świadczenia ma również protokół z zaistniałego wypadku, w którym szczególną uwagę należy zwrócić na określenie kwalifikacji prawnej zdarzenia. Sporządzenie takiego dokumentu jest obowiązkiem pracodawcy.

 

Powyższe warunki dotyczą świadczeń przysługujących z ZUS-u. Warto wiedzieć, że po wypadku w trakcie delegacji (podróży służbowej) można dodatkowo ubiegać się o świadczenia przysługujące na mocy kodeksu cywilnego.

przedstawiciel-wypadek

 

 

Zaliczyć do nich należy:

 

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
  • odszkodowanie, w tym zwrot kosztów leczenia, specjalnej diety, dojazdów osoby poszkodowanej bądź członków rodziny do placówek medycznych, sprawowanej przez osoby trzecie opieki i pielęgnacji;
  • rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy zarobkowej, pogorszenia widoków na przyszłość.

 

W przeciwieństwie jednak do świadczeń przysługujących z ZUS-u uzyskanie świadczeń cywilnoprawnych nie będzie zależało od kwalifikacji prawnej zdarzenia lecz od tego, czy do wypadku doszło z winy innej osoby bądź podmiotu, a tym samym wykazania przesłanek odpowiedzialności drugiej strony.

 

Kluczowa w tym zakresie może okazać się dokumentacja potwierdzająca przebieg i przyczyny zdarzenia, m.in. protokół powypadkowy, oświadczenia świadków zdarzenia czy karta pogotowia ratunkowego.

W tym zakresie warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika z VOTUM, który pomoże przebrnąć przez formalności i po pozytywnej weryfikacji dokumentacji uzyskać należne świadczenia (m. in. zadośćuczynienie za krzywdę oraz odszkodowanie tytułem poniesionych kosztów).

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 16:00

zostalem-ranny-w-wypadku

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

moj-bliski-ucierpial-w-wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

mam-szkode-rzeczowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

NAJNOWSZE INFORMACJE

szkody spowodowane przez pożar

Wbrew pozorom, zimą pożary zdarzają się równie często, jak latem. Z czego to wynika i czy za szkody, które powstały w wyniku pożaru, przysługuje odszkodowanie? Odpowiada nasz ekspert. strzałka

votum sa opony zimowe

Jazda na oponach letnich zimą nie może mieć wpływu na dochodzenie odszkodowań z ubezpieczenia OC. Inaczej sprawa ma się w przypadku odszkodowania z AC. Przeczytaj i dowiedz się więcej! strzałka

szkoda majątkowa

Dokumentowanie szkody majątkowej jest kluczową czynnością, jeśli chodzi o likwidację szkody i wypłatę odpowiednich świadczeń. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak powinno wyglądać! strzałka

bezpieczeństwo na drodze

Bądź widoczny na drodze! Od tego, czy kierowca zauważy Cię odpowiednio wcześnie, może zależeć Twoje zdrowie, a nawet życie. Przeczytaj i dowiedz się, dlaczego odblaski mogą ratować życie! strzałka

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie