Zadośćuczynienie również dla wnuków osoby pokrzywdzonej? Przełomowe orzeczenie sąduZadośćuczynienie również dla wnuków osoby pokrzywdzonej? Przełomowe orzeczenie sądu

Nadal wiele kontrowersji budzi zagadnienie, czy zakład ubezpieczeń powinien zapłacić zadośćuczynienie za śmierć babci lub dziadka, którzy zginęli w wyniku wypadku komunikacyjnego. Bardzo często ubezpieczyciele nie badają szczegółowo relacji i więzi, które łączyły wnuki z osobą zmarłą i wydają decyzje odmowne, wskazując, że świadczenie się po prostu nie należy.

 

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby w wypadku

 

Stanowisko takie jest krzywdzące dla bliskich osoby zmarłej w sytuacji, gdy pomiędzy uprawnionymi wnukami, a zmarłą babcią lub dziadkiem istniały faktycznie bardzo bliskie
i zażyłe relacje rodzinne, a śmierć osoby bliskiej wywołała u nich silne przeżycia i traumę. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądowym, w przypadku doznania szkody niemajątkowej, czyli m.in. krzywdy, powinna nastąpić rekompensata szkody w postaci zadośćuczynienia.

 

Śmierć bliskiej osoby może wywoływać ból, cierpienie, żal, poczucie osamotnienia i straty. Strata babci lub dziadka może wywoływać równie silne przeżycia u wnuków, dla których zmarli, jako jedni z najbliższych członków rodziny, byli szczególnie ważni. Należy pamiętać, że w wielu rodzinach dziadkowie aktywnie uczestniczą w wychowaniu swoich wnuków, opiekują się nimi już od urodzenia, pomagają w obowiązkach szkolnych, organizują czas, poświęcają wnukom wiele uwagi i otaczają bezwzględną miłością.

 

Sądy przyznają zadośćuczynienie za krzywdę po stracie dziadków

 

W takiej sytuacji decyzja ubezpieczyciela, w której wskazuje, że śmierć babci lub dziadka nie wywołała krzywdy bądź naruszenia dóbr osobistych wnuka, podlegających rekompensacie pieniężnej w postaci zadośćuczynieniu, jest niezasadna i powinna zostać zakwestionowana. Niekiedy bliscy osoby zmarłej muszą szukać sprawiedliwości w sądzie i udowodniać  bliskość relacji, jakie łączyły ich ze zmarłym dziadkiem lub babcią oraz w jaki sposób śmierć bliskiej osoby wpłynęła na ich życie, a w niektórych przypadkach również zdrowie.

 

zadoscuczynienie dziadkow

 

Wiele procesów kończy się powodzeniem, podobnie jak sprawa wnuków, którzy dochodzili swoich praw przed Sądem Rejonowym w Prudniku. Ubezpieczyciel odmówił im zapłaty zadośćuczynienia wskazując, że nie należą oni do kręgu najbliższej rodziny.

 

Sąd uznał jednak, że zakład ubezpieczeń nie miał racji i przyznał wnukom zmarłej kobiety po 30 tys. tytułem zadośćuczynienia. Zwrócił przy tym uwagę na fakt, że pomiędzy wnukami, a zmarłą babcią powstała silna więź, która w wyniku wypadku została zerwana w sposób nagły. Powodowie spędzili u babci dużą część swojego dzieciństwa, a w życiu dorosłym byli z babcią w stałym kontakcie. Pomimo upływu czasu od tragicznej śmierci babci, uprawnieni nadal nie mogą pogodzić się ze śmiercią osoby bliskiej. W tej sytuacji zadośćuczynienie ma za zadanie choć w pewnej części  zrekompensować krzywdę spowodowaną przedwczesną utratą członka rodziny.

 

Zatem przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia należy wziąć pod uwagę stopień nasilenia cierpień psychicznych, ich długotrwałość oraz rodzaj więzi, jaka łączyła bliskich z osobą zmarłą. Jeżeli potrzebujesz pomocy w ustaleniu swojego prawa do zadośćuczynienia za śmierć bliskiej Ci osoby – napisz lub zadzwoń do nas.
Więcej na temat zadośćuczynienia dowiesz się w artykule „Czym jest zadośćuczynienie?”.

Czytaj również


W jaki sposób odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Urazy doznane na skutek wypadku komunikacyjnego mogą być bardzo różne, od drobnych stłuczeń po urazy

Odsetki od zadośćuczynienia – najczęściej zadawane pytania

Zadośćuczynienie to świadczenie przysługujące w przypadku szkód na osobie o charakterze niemajątkowym. Ma szczególne znaczenie,

Kredyty frankowe – podobieństwa i różnice

W okresie największej popularności kredytów frankowych przypadającym na lata 2006 -2008 banki udzieliły blisko 500

Czym różni się przewalutowanie od odfrankowienia umowy?

W przypadku osób, które posiadają kredyt denominowany lub indeksowany do franka szwajcarskiego możliwych jest kilka