Zadośćuczynienie za smogZadośćuczynienie za smog

Wszelkie nieczystości środowiska mają bardzo duży wpływ na powstawanie smogu i prowadzą do poważnych zmian zagrażających zdrowiu człowieka. Związki chemiczne i pyły mogą m.in. wywołać podrażnienia skóry, astmę, a nawet doprowadzić do niewydolności oddechowej.

 

Według Światowej Organizacji Zdrowia zanieczyszczone powietrze, to zaraz po nadciśnieniu i tytoniu, jeden z najbardziej skutecznych zabójców. Z tego powodu według WHO każdego roku na całym świecie umierają ponad 3 miliony ludzi. Dla porównania tytoń „zabija” 5,7 mln osób.

 

Choć powietrze w Polsce nie jest tak fatalne jak np. w Chinach, to i tak stan jego zanieczyszczenia nie pozostaje bez wpływu na nasze zdrowie. Już w marcu 2015 roku został przekroczony limit smogu w sześciu naszych miastach, m.in. w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu. Trudno uwierzyć w te statystyki, ale z powodu zanieczyszczenia powietrza każdego roku w Polsce przedwcześnie umiera ok. 43 000 osób*!

 

Czy za smog faktycznie może należeć się zadośćuczynienie?

 

Naukowcy twierdzą, że w przyszłości liczba osób z dolegliwościami układu oddechowego będzie nadal wzrastać. Już teraz pojawiają się osoby domagające się zadośćuczynienia za wpływ zanieczyszczonego powietrza na ich zdrowie (sprawdź, czym jest zadośćuczynienie). Podobne protesty dotyczyły kiedyś chociażby świadczeń odszkodowawczych za słupy energetyczne, które były stawiane zbyt blisko miejsc zamieszczania. Zadośćuczynienie za choroby wywołane bliskością linii wysokiego napięcia zostało już wielu osobom wypłacone. Czy podobna sytuacja będzie miała miejsce ze smogiem?

 

Zwłaszcza, że skutki smogu są katastrofalne. Z tego względu każde państwo powinno skuteczne przeciwdziałać temu niepożądanemu zjawisku. Statystki są przerażające, a świadomość ludzka w tym zakresie znacznie wzrasta. Społeczeństwo przestaje godzić się na taki stan rzeczy.

 

Z jakiego tytułu zadośćuczynienie za smog?

 

Pamiętamy, że to ustawodawcy mają duży wpływ na to, jakim powietrzem będziemy oddychać. Tylko oni mogą wprowadzić przemyślaną politykę, która ograniczy emisję spalin. A jak my możemy domagać się swoich praw za utracone zdrowie z powodu wdychania zanieczyszczonego powietrza?

 

Na gruncie prawa cywilnego możemy domagać się zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Skarbu Państwa. Smog niewątpliwie przyczynia się do obniżenia komfortu życia, zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na astmę, przewlekłą chorobę płuc, a nawet nowotwór. Można zatem uznać, że istnieją podstawy do tego, by zadośćuczynienie zostało wypłacone – oczywiście, o ile szkoda zostanie należycie udokumentowana, a to może już niestety sprawiać sporo trudności.

 

Co więcej, znaczne zanieczyszczenie powietrza może ograniczać swobodę poruszania się. Na terenie Azji już wielokrotnie zdarzało się, że podczas wysokiego stężenia zanieczyszczonego powietrza, zalecane było pozostanie w domu. Czy taka przyszłość czeka nas także w Polsce? Wszystko wskazuje na to, że jeśli Państwo nic z tym nie zrobi, współczynnik umieralności z powodu wdychania zatrutego powietrza będzie stale rósł. Czy rodzina zmarłej z tego powodu osoby, będzie mogła uzyskać zadośćuczynienie? Z pewnością już w najbliższej przyszłości będą podejmowane próby, by takie świadczenie uzyskać.

 

*dane przytoczone za: www.krakowskialarmsmogowy.pl/aktualnosci/szczegoly/id/257

Czytaj również


Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej.

Polski system prawny nie przewiduje wprost prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób, które stały

Wysokie napięcie w sieci – czy instalacja będzie działać?

Przy okazji dyskusji na temat fotowoltaiki jaka toczy się w mediach dużo mówi się również

Czym kierować się wybierając panele fotowoltaiczne?

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii może nieść ze sobą wiele korzyści. Dlatego co raz więcej

Fotowoltaika dla rolnika a program Agroenergia

Już 20 lipca 2021 r. rozpoczyna się nabór do programu Agroenergia. To dobra informacja dla