Czy bank może wypowiedzieć umowę kredytową?Czy bank może wypowiedzieć umowę kredytową?

Dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy kredytowej nie stanowi przesłanki do jej wypowiedzenia. W zapisach umowy znajdują się okoliczności dające podstawę bankowi do rozwiązania umowy z klientem.

 

Masz kredyt we frankach? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

 

Główną przyczyną wypowiedzenia umowy są zaległości w spłacie rat. W przypadku regularnie spłacanych zobowiązań nie ma podstaw do jej wypowiedzenia.

 

Dotychczas żadnemu z naszych klientów bank nie wypowiedział umowy na żadnym etapie prowadzenia sprawy, w tym po wytoczeniu powództwa do sądu.

Czytaj również


Co się stanie z kredytem frankowym jeśli zniknie LIBOR?

LIBOR to referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie, która ma

Czy ustawa rozwiąże problem kredytów frankowych?

Nasza kancelaria na bieżąco monitoruje prace legislacyjne w zakresie pomocy osobom posiadającym kredyty powiązane z

Czy bank może wypowiedzieć umowę kredytową?

Dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy kredytowej nie stanowi przesłanki do jej wypowiedzenia. W zapisach

O co frankowicze mogą walczyć z bankiem?

Zakres roszczeń przysługujących kredytobiorcy od banku jest zależny od rodzaju umowy kredytowej i jej zapisów.