Wyszukiwarka:

Zadośćuczynienie

ważne informacje z zakresu dochodzenia odszkodowań, sposobu działania ubezpieczycieli oraz kancelarii odszkodowawczych.

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Czym jest zadośćuczynienie?

VOTUM /

Wiedza / Warto wiedzieć / Czym jest zadośćuczynienie?

Czym jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie to świadczenie przysługujące w przypadku szkód na osobie o charakterze niemajątkowym. Ma szczególne znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do najtragiczniejszych wypadków. Zasadniczą jego rolą jest kompensacja, czyli naprawienie krzywdy. Ma ono stanowić pewnego rodzaju złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego.

 

Przy precyzowaniu wysokości zadośćuczynienia należy wziąć pod uwagę m.in. długotrwałość leczenia i jego uciążliwość, rozmiar kalectwa, ewentualne oszpecenie, okres dochodzenia poszkodowanego do względnej sprawności czy ograniczenie w codziennym funkcjonowaniu, np. niemożność wykonywania pracy lub prowadzenia aktywnego trybu życia.

 

Co istotne, zadośćuczynienie ma charakter jednorazowy. Oznacza to, że co do zasady wypłacane jest tylko raz. Przy jego określeniu należy zatem uwzględnić wszystkie elementy krzywdy – czyli nawet te konsekwencje odniesionych w wypadku obrażeń, które mogą ujawnić się w przyszłości. Tylko w sytuacji, gdy nie dało się przewidzieć tych konsekwencji, poszkodowany ma prawo ubiegać się o przyznanie kolejnego świadczenia w przypadku ujawnienia się tzw. nowej krzywdy.

 

Zadośćuczynienie jest zatem świadczeniem bardzo zindywidualizowanym, a co za tym idzie, oszacowanie jego wysokości może stanowić pewien problem. W związku z tym, ubiegając się o jego wypłatę warto zwrócić się o pomoc do specjalistów, którzy precyzując należne poszkodowanemu roszczenia wezmą pod uwagę wszystkie istotne czynniki, mogące mieć wpływ na ich wysokość.

 

Poszkodowani, którzy zgłaszają do zakładu ubezpieczeń swoje roszczenia, często zamiennie używają terminów „zadośćuczynienie” i „odszkodowanie”. Tymczasem, pojęcia te znacznie się od siebie różnią. Warto zwrócić uwagę na ich zakres, by skutecznie dochodzić przysługujących sobie praw.

 

Jak uzyskać zadośćuczynienie?

 

Warto pamiętać, że poszkodowany ma prawo ubiegać się zarówno o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, jak i o odszkodowanie. W sytuacji gdy dozna on w wypadku obrażeń ciała, może wystąpić do ubezpieczyciela m.in. o zwrot poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych (czyli o odszkodowanie) oraz o wypłatę zadośćuczynienia. By mieć pewność, że ubezpieczyciel wypłaci wszystkie należne świadczenia, warto powierzyć swoją sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi. Specjaliści VOTUM S.A. szczegółowo przeanalizują dokumentację i zgłoszą do ubezpieczyciela wszystkie przysługujące poszkodowanemu roszczenia.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 18:00

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

Podobne pytania

zadośćuczynienie za cierpienie

Zadośćuczynienie to świadczenie przysługujące w przypadku szkód na osobie o charakterze niemajątkowym. Ma szczególne znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do najtragiczniejszych wypadków. Zasadniczą jego rolą jest kompensacja, czyli naprawienie krzywdy. Ma [...]

stosowne odszkodowanie

Stosowne odszkodowanie to świadczenie określone w art. 446 § 3 k.c. Przysługuje najbliższym członkom rodziny w przypadku śmierci poszkodowanego. Przesłanką przyznania stosownego odszkodowania jest wykazanie znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej [...]

odszkodowanie powypadkowe

Czy wiesz, że zgodnie z polskim prawem naprawienie szkody obejmuje nie tylko rekompensatę strat, które poniósł poszkodowany? Uwzględnione powinny być także korzyści, które mógłby on osiągnąć, gdyby mu szkody nie [...]

kancelaria odszkodowawcza

Kancelaria odszkodowawcza to jeden z podmiotów, zajmujących się dochodzeniem roszczeń w imieniu osób poszkodowanych w wyniku wypadku. Ustala podmiot, który jest zobowiązany do zapłaty, precyzuje i zgłasza roszczenia, a także [...]

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie