Gdy ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowaniaGdy ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania

Zasadniczo zakład ubezpieczeń musi wypłacić odszkodowanie w przeciągu 30 dni od zawiadomienia go o wypadku. Jednak w uzasadnionych przypadkach termin ten może być przesunięty.

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Możliwe przesunięcie wypłaty odszkodowania

 

Wskazany wcześniej termin może być przesunięty w sytuacji, gdy nie ma możliwości na to, w tym terminie (tj. 30 dni) wyjaśnić wszystkie okoliczności niezbędne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania.

 

Z taką sytuacją będziemy mieli między innymi do czynienia wtedy,  gdy klient nie dostarczy wszystkich potrzebnych dokumentów. Jeśli tak się stało, to odszkodowanie powinno być przekazane klientowi w ciągu 14 dni od daty, kiedy – przy zachowaniu należytej staranności – wyjaśnienie okoliczności było już możliwe.

 

Ostateczny termin wypłaty odszkodowania

 

Jednak wypłata odszkodowania nie może przeciągać się w nieskończoność. Prawo reguluje także ostateczny termin, którego zakład ubezpieczeń przekroczyć nie może (a przynajmniej nie powinien). W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych przekazanie odszkodowania nie może nastąpić później niż w ciągu 90 dni od zawiadomienia o szkodzie.

 

Jeśli natomiast ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela zależy od toczącego się postępowania cywilnego bądź karnego, wypłacana jest tzw. kwota bezsporna. Jest to część odszkodowania, która jest oczywista. Musi być ona wypłacona przez zakład ubezpieczeń w ciągu 30 dni.

 

spóźnione odszkodowanie

 

 

Opóźnienia w likwidacji szkody

 

Jeśli ubezpieczyciel nadal zwleka z wypłatą odszkodowania, pomimo dostarczenia wszystkich dokumentów, wyjaśnionego postępowania karnego lub cywilnego, poszkodowany ma kilka możliwych do wykonania posunięć.

 

Możliwe do wykorzystania narzędzia:

  • wystosowanie wezwania do zapłaty powiększonego o odsetki ustawowe,
  • skarga do Rzecznika Finansowego,
  • powiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego,
  • skierowanie roszczeń na drogę postępowania sądowego.

 

Każde z tych rozwiązań najlepiej skonsultować z profesjonalnym pełnomocnikiem.

Czytaj również


Na czym polega pomoc w uzyskaniu odszkodowania?

Nie w każdym przypadku pierwszą myślą osoby, która poniosła szkodę, będzie uzyskiwanie odszkodowania. Jest to

Odszkodowanie – czym jest i komu przysługuje?

Odszkodowanie to jedno ze świadczeń, o które może ubiegać się osoba, która doznała szkody. Pojęcie

Czym jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie to świadczenie przysługujące w przypadku szkód na osobie o charakterze niemajątkowym. Ma szczególne znaczenie,

Co to jest stosowne odszkodowanie?

Stosowne odszkodowanie to świadczenie określone w art. 446 § 3 k.c. Przysługuje najbliższym członkom rodziny