Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

ważne informacje z zakresu dochodzenia odszkodowań, sposobu działania ubezpieczycieli oraz kancelarii odszkodowawczych.

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Gdy ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania

VOTUM /

Wiedza / Warto wiedzieć / Gdy ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania

Gdy ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania

opóźnienie w wypłacie świadczenia

Zasadniczo zakład ubezpieczeń musi wypłacić odszkodowanie w przeciągu 30 dni od zawiadomienia go o wypadku. Jednak w uzasadnionych przypadkach termin ten może być przesunięty.

 

Możliwe przesunięcie wypłaty odszkodowania

 

Wskazany wcześniej termin może być przesunięty w sytuacji, gdy nie ma możliwości na to, w tym terminie (tj. 30 dni) wyjaśnić wszystkie okoliczności niezbędne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania.

 

Z taką sytuacją będziemy mieli między innymi do czynienia wtedy,  gdy klient nie dostarczy wszystkich potrzebnych dokumentów. Jeśli tak się stało, to odszkodowanie powinno być przekazane klientowi w ciągu 14 dni od daty, kiedy – przy zachowaniu należytej staranności – wyjaśnienie okoliczności było już możliwe.

 

Ostateczny termin wypłaty odszkodowania

 

Jednak wypłata odszkodowania nie może przeciągać się w nieskończoność. Prawo reguluje także ostateczny termin, którego zakład ubezpieczeń przekroczyć nie może (a przynajmniej nie powinien). W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych przekazanie odszkodowania nie może nastąpić później niż w ciągu 90 dni od zawiadomienia o szkodzie.

 

Jeśli natomiast ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela zależy od toczącego się postępowania cywilnego bądź karnego, wypłacana jest tzw. kwota bezsporna. Jest to część odszkodowania, która jest oczywista. Musi być ona wypłacona przez zakład ubezpieczeń w ciągu 30 dni.

 

spóźnione odszkodowanie

 

 

Opóźnienia w likwidacji szkody

 

Jeśli ubezpieczyciel nadal zwleka z wypłatą odszkodowania, pomimo dostarczenia wszystkich dokumentów, wyjaśnionego postępowania karnego lub cywilnego, poszkodowany ma kilka możliwych do wykonania posunięć.

 

Możliwe do wykorzystania narzędzia:

  • wystosowanie wezwania do zapłaty powiększonego o odsetki ustawowe,
  • skarga do Rzecznika Finansowego,
  • powiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego,
  • skierowanie roszczeń na drogę postępowania sądowego.

 

Każde z tych rozwiązań najlepiej skonsultować z profesjonalnym pełnomocnikiem.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 18:00

zostalem-ranny-w-wypadku

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

moj-bliski-ucierpial-w-wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

mam-szkode-rzeczowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

Podobne pytania

pomoc-w-uzyskaniu-analiza

Nie w każdym przypadku pierwszą myślą osoby, która poniosła szkodę, będzie uzyskiwanie odszkodowania. Jest to spowodowane wieloma czynnikami. Niektórym nie pozwala na to stan zdrowia. Dotyczy to zarówno zdrowia fizycznego [...]strzałka

odszkodowanie

Odszkodowanie to jedno ze świadczeń, o które może ubiegać się osoba, która doznała szkody. Pojęcie to jest bardzo szerokie, choć zwykle powiązane przede wszystkim z naprawieniem uszczerbku majątkowego.   Właśnie [...]strzałka

zadośćuczynienie za cierpienie

Zadośćuczynienie to świadczenie przysługujące w przypadku szkód na osobie o charakterze niemajątkowym. Ma szczególne znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do najtragiczniejszych wypadków. Zasadniczą jego rolą jest kompensacja, czyli naprawienie krzywdy. Ma [...]strzałka

stosowne odszkodowanie

Stosowne odszkodowanie to świadczenie określone w art. 446 § 3 k.c. Przysługuje najbliższym członkom rodziny w przypadku śmierci poszkodowanego. Przesłanką przyznania stosownego odszkodowania jest wykazanie znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej [...]strzałka

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie