Jakie są podstawy dochodzenia roszczeń od banku?Jakie są podstawy dochodzenia roszczeń od banku?

Podstawą dochodzenia roszczeń od banku są klauzule abuzywne, czyli niedozwolone postanowienia umowne. Takie zapisy nie wiążą konsumenta, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający jego interesy, a jednocześnie nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione.

Masz kredyt we frankach? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

W umowach kredytów powiązanych z walutami obcymi klauzule abuzywne dotyczą przede wszystkim indeksacji kapitału kredytu do CHF, USD lub EUR, a także jednostronnego ustalaniu kursów w tabelach bankowych.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Co się stanie z kredytem frankowym jeśli zniknie LIBOR?

LIBOR to referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie, która ma

Czy ustawa rozwiąże problem kredytów frankowych?

Nasza kancelaria na bieżąco monitoruje prace legislacyjne w zakresie pomocy osobom posiadającym kredyty powiązane z

Czy bank może wypowiedzieć umowę kredytową?

Dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy kredytowej nie stanowi przesłanki do jej wypowiedzenia. W zapisach

O co frankowicze mogą walczyć z bankiem?

Zakres roszczeń przysługujących kredytobiorcy od banku jest zależny od rodzaju umowy kredytowej i jej zapisów.