O co frankowicze mogą walczyć z bankiem?O co frankowicze mogą walczyć z bankiem?

Zakres roszczeń przysługujących kredytobiorcy od banku jest zależny od rodzaju umowy kredytowej i jej zapisów.

 

Masz kredyt we frankach? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

 

Co do zasady w przypadku kredytów indeksowanych (waloryzowanych) istnieją przesłanki do dochodzenia zwrotu nadpłaconych rat i zmniejszenia salda zadłużenia.

 

Natomiast w kredytach denominowanych są podstawy do unieważnienia umowy kredytowej w całości. Dodatkowo przedmiotem postępowania może być zwrot składek uiszczonych na poczet ubezpieczenia niskiego wkładu własnego lub ubezpieczenia pomostowego.

Czytaj również


Co się stanie z kredytem frankowym jeśli zniknie LIBOR?

LIBOR to referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie, która ma

Czy ustawa rozwiąże problem kredytów frankowych?

Nasza kancelaria na bieżąco monitoruje prace legislacyjne w zakresie pomocy osobom posiadającym kredyty powiązane z

Czy bank może wypowiedzieć umowę kredytową?

Dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy kredytowej nie stanowi przesłanki do jej wypowiedzenia. W zapisach

O co frankowicze mogą walczyć z bankiem?

Zakres roszczeń przysługujących kredytobiorcy od banku jest zależny od rodzaju umowy kredytowej i jej zapisów.