Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Odszkodowanie po wypadku dla rowerzysty

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Odszkodowanie po wypadku dla rowerzysty

VOTUM /

Wiedza / Warto wiedzieć / Odszkodowanie po wypadku dla rowerzysty

Odszkodowanie po wypadku dla rowerzysty

odszkodowanie rowerzysty

Odszkodowanie po wypadku – niewiele osób wie, że zgodnie z polskim prawem właściciel pojazdu odpowiada na zasadzie ryzyka za szkody, jakie podczas jazdy wyrządzi rowerzyście. I nie jest ważne to, czy kierowca faktycznie zawinił, będzie on niemal w każdej sytuacji odpowiadał za skutki wypadku z udziałem rowerzysty. Faktem jest bowiem to, że rowerzysta jest w mniejszym stopniu chroniony przed skutkami wypadku. O ile kierowca samochodu jest osłoniety zewsząd ścianami pojazdu i posiada większe mośliwości sygnalizowania tego, że porusza się po jezdni, o tyle rowerzysta nie posiada żadnych zabezpieczeń, a dzwonek roweru jest o wiele mniej skuteczny niż klakson.

 

Kierowca zawsze jest odpowiedzialny za szkodę  powstałą w związku  z ruchem pojazdu. Może on uwolnić się od odpowiedzialności jedynie wtedy, gdy udowodni, że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej, wyłącznie z winy poszkodowanego lub z winy osoby trzeciej, za którą nie  ponosi on odpowiedzialności. Jedynie te trzy przypadki pozwalają kierowcy samochodu uniknąć odpowiedzialności.

 

Jednak nawet zawinione za­chowanie poszkodowanego rowerzysty nie wystarczy, by przypisać mu całkowitą odpowiedzialność za powstania szkody. Takie zawinione działanie musi być wyłączną przyczyną powstania szkody, a więc nie może wystąpić inna współprzyczyna. Jeżeli wina leży po stronie rowerzysty i kierowcy, odpowiedzialność kierowcy nie jest wy­łączona.

 

Jeżeli zostałeś potrącony na przejściu dla pieszych

 

Rowerzyści mają obowiązek stosować się do przepisów prawa o ruchu drogowym. Twoje odszkodowanie może zostać pomniejszone o tzw. przyczynienie, jeśli poruszałeś się na rowerze niezgodnie z przepisami, a więc gdy przejeżdżałeś przez przejście dla pieszych lub jechałeś po chodniku. Ma więc to miejsce w sytuacji, gdy w jakiś sposób wpłynąłeś na to, że wypadek miał miejsce.

 

Podobnie będzie w sytuacji, jeżeli poruszałeś się na rowerze pod wpływem alkoholu lub w porze nocnej bez oświetlenia lub odblasków. Zobacz także inne sytuacje, kiedy ubezpieczyciel może zastosować przyczynienie.

 

odszkodowanie rowerzysta
 

Gdy sprawcy nie ustalono

 

Mimo tego, że ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów, zdarzają się przypadki, gdy sprawca kolizji nie miał wykupionej polisy OC. W takiej sytuacji można się starać o wypłatę rekompensaty przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Instytucja ta ma także za zadanie wypłacenie odszkodowania po wypadku, gdy nie udało się ustalić tożsamości sprawcy wypadku.

 

Odszkodowanie po wypadku z OC sprawcy

 

Osoba poszkodowana, oprócz odszkodowania po wypadku, może ubiegać się o wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz zwrotu wszelkich kosztów, jakie poniosła w związku z doznanymi obrażeniami ciała. Obejmują wydatki, które poszkodowany poniósł, a których nie musiałby ponosić gdyby nie wypadek i które jednocześnie są normalnym następstwem utraty zdrowia.

 

Do kosztów tych zalicza się koszty leczenia, specjalistycznych badań, zakupu leków, sprzętu ortopedycznego, specjalnej diety, dojazdów do placówek medycznych, w tym odwiedzin osób najbliższych w szpitalu. Ponadto należny także będzie zwrot równo­wartości utraconego dochodu z uwagi na przebywanie na zwolnieniu lekarskim oraz odszkodowanie za zniszczony w wypadku rower i odzież.

 

Termin wypłaty odszkodowania po wypadku

 

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczyciel/UFG ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Jednak w wielu przypadkach zakłady ubezpieczeń przedłużają terminy, mnożą przeszkody na drodze do wypłaty świadczeń odszkodowawczych, a nawet zaniżają przyznawane odszkodowanie po wypadku.

 

Warto zwrócić się o pomoc do specjalistów

 

Właśnie w takich sytuacjach pomoc profesjonalisty, który kompleksowo zajmie się sprawą, okazuje się bezcenna. Firma odszkodowawcza pomoże Ci uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Wyręczy również w starciu z ubezpieczycielem, a gdy będzie to konieczne, to o przyznanie należnych świadczeń będzie walczyła na drodze postępowania sądowego.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 18:00

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

Podobne pytania

pomoc-w-uzyskaniu-analiza

Nie w każdym przypadku pierwszą myślą osoby, która poniosła szkodę, będzie uzyskiwanie odszkodowania. Jest to spowodowane wieloma czynnikami. Niektórym nie pozwala na to stan zdrowia. Dotyczy to zarówno zdrowia fizycznego [...]

odszkodowanie

Odszkodowanie to jedno ze świadczeń, o które może ubiegać się osoba, która doznała szkody. Pojęcie to jest bardzo szerokie, choć zwykle powiązane przede wszystkim z naprawieniem uszczerbku majątkowego.   Właśnie [...]

zadośćuczynienie za cierpienie

Zadośćuczynienie to świadczenie przysługujące w przypadku szkód na osobie o charakterze niemajątkowym. Ma szczególne znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do najtragiczniejszych wypadków. Zasadniczą jego rolą jest kompensacja, czyli naprawienie krzywdy. Ma [...]

stosowne odszkodowanie

Stosowne odszkodowanie to świadczenie określone w art. 446 § 3 k.c. Przysługuje najbliższym członkom rodziny w przypadku śmierci poszkodowanego. Przesłanką przyznania stosownego odszkodowania jest wykazanie znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej [...]

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie