Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

ważne informacje z zakresu dochodzenia odszkodowań, sposobu działania ubezpieczycieli oraz kancelarii odszkodowawczych.

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Jak się odwołać od decyzji ubezpieczyciela?

VOTUM /

Wiedza / Warto wiedzieć / Jak się odwołać od decyzji ubezpieczyciela?

Jak się odwołać od decyzji ubezpieczyciela?

Odwolanie

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela to środek przysługujący osobom poszkodowanym, w przypadku gdy wysokość proponowanych świadczeń jest wobec uprawnionego niewystarczająca lub została zaniżona przez ubezpieczyciela. Poszkodowany ma prawo wejść z zakładem ubezpieczeń w polemikę i domagać się zmiany jego stanowiska. Warto walczyć o wyższe odszkodowanie nawet wtedy, gdy wiąże się to z koniecznością wejścia na drogę sądową.W 2015 roku wprowadzono dodatkową procedurę reklamacyjną – od tego czasu mówi się o składaniu reklamacji, a nie odwołania.

 

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w świetle nowych przepisów

 

Jak już wspomnieliśmy –  od 11 października 2015 r. osobie poszkodowanej przysługuje możliwość złożenia reklamacji. Reklamacja (czyli potocznie: odwołanie od decyzji ubezpieczyciela) może być złożona w formie pisemnej lub ustnej (np. podczas rozmowy telefonicznej). Dodatkowo jeśli ubezpieczyciel w decyzji wskazał możność złożenia reklamacji w formie elektronicznej, to można ją przesłać na wskazany przez niego adres e-mail.

 

Kiedy przysługuje odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

 

Od każdego stanowiska zakładu ubezpieczeń przysługuje możliwość złożenia reklamacji. Możemy złożyć ją zarówno od decyzji o zaniżonej wypłacie, jak i od decyzji odmownej. Każde odwołanie od decyzji ubezpieczyciela (tj. reklamacja), złożona przez osobę poszkodowaną lub jej pełnomocnika, musi zostać rozpoznane przez zakład ubezpieczeń.

 

Przed złożeniem reklamacji warto dokładnie przeanalizować otrzymane stanowisko i wystąpić do ubezpieczyciela o dokumentację, na podstawie której decyzja została wydana.

 

odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

 

Jaki termin ma zakład ubezpieczeń na udzielenie odpowiedzi?

 

Ubezpieczyciel na obowiązek udzielenia odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania pisma. W szczególnie skomplikowanych sprawach odpowiedz na reklamację powinna być udzielono w terminie  60 dni od dnia jej złożenia.

 

Co jeżeli ubezpieczyciel nie odpowiedział na reklamację?

 

Jeżeli zakład ubezpieczeń nie udzieli odpowiedzi na reklamację w odpowiednim terminie, to będzie ona uważana za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta. W przypadku nie udzielenia  odpowiedzi w terminie, poszkodowanemu przysługuje możliwość złożenia wniosku o rozpoznanie sprawy przed Rzecznikiem Finansowym, który może nałożyć na zakład ubezpieczeń karę pieniężną.

 

Ile mamy czasu na złożenie reklamacji?

 

Termin na złożenie reklamacji  jest tożsamy z terminem przedawnienia się roszczeń o odszkodowanie. Od merytorycznego stanowiska ubezpieczyciela można się odwołać w terminie 3 lub 20 lat. Co do zasady odwołanie od decyzji ubezpieczyciela (tj. reklamację), można złożyć w terminie 3 lat, ale jeżeli roszczenia wynikają ze szkody powstałej na skutek przestępstwa (zbrodni lub występku), to na złożenie odwołania mamy 20 lat.

 

Warto przy tym pamiętać, że zgłoszenie roszczeń do zakładu ubezpieczeń lub złożenie zawiadomienia o zdarzeniu odjętym ubezpieczeniem powoduje przerwanie biegu przedawnienia. Termin zaczyna biec na nowo od momentu gdy ubezpieczyciel zawiadomi nas na piśmie o odmowie lub przyznaniu odszkodowania.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 18:00

zostalem-ranny-w-wypadku

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

moj-bliski-ucierpial-w-wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

mam-szkode-rzeczowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

Podobne pytania

pomoc-w-uzyskaniu-analiza

Nie w każdym przypadku pierwszą myślą osoby, która poniosła szkodę, będzie uzyskiwanie odszkodowania. Jest to spowodowane wieloma czynnikami. Niektórym nie pozwala na to stan zdrowia. Dotyczy to zarówno zdrowia fizycznego [...]strzałka

odszkodowanie

Odszkodowanie to jedno ze świadczeń, o które może ubiegać się osoba, która doznała szkody. Pojęcie to jest bardzo szerokie, choć zwykle powiązane przede wszystkim z naprawieniem uszczerbku majątkowego.   Właśnie [...]strzałka

zadośćuczynienie za cierpienie

Zadośćuczynienie to świadczenie przysługujące w przypadku szkód na osobie o charakterze niemajątkowym. Ma szczególne znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do najtragiczniejszych wypadków. Zasadniczą jego rolą jest kompensacja, czyli naprawienie krzywdy. Ma [...]strzałka

stosowne odszkodowanie

Stosowne odszkodowanie to świadczenie określone w art. 446 § 3 k.c. Przysługuje najbliższym członkom rodziny w przypadku śmierci poszkodowanego. Przesłanką przyznania stosownego odszkodowania jest wykazanie znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej [...]strzałka

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie