Co to jest szkoda częściowa?Co to jest szkoda  częściowa?

Szkoda częściowa to sytuacja, w której naprawa uszkodzonego auta jest możliwa i ekonomicznie uzasadniona. Szkodę częściową i całkowitą nieco inaczej definiuje się w zależności od tego, czy będzie ona likwidowana z ubezpieczenia OC sprawcy pojazdu, czy też z AC. Gdy pojazd został uszkodzony w wypadku komunikacyjnym, poza kwestią naprawy pojazdu należy zadbać o uzyskanie odpowiedniego odszkodowania, pozwalającego na pokrycie jej kosztów.

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Szkoda częściowa – jak wyliczyć należne odszkodowanie?

 

Wielkość szkody częściowej ocenia się jako koszty naprawy pojazdu, a wypłacane odszkodowanie ma umożliwić przywrócenie auta do stanu poprzedniego (sprzed wypadku).

 

W praktyce, aby ustalić, czy naprawa jest ekonomicznie opłacalna, należy oszacować jej koszty oraz porównać je z wartością pojazdu. Doświadczenie pokazuje, że wartości te szacowane są w powszechnie dostępnych systemach eksperckich.

 

Szkoda częściowa likwidowana z OC sprawcy zdarzenia

 

Gdy Twoje auto zostało uszkodzone przez innego kierującego, skorzystaj z OC sprawcy wypadku, by uzyskać odszkodowanie. Jeśli  masz także polisę AC, możesz zlikwidować szkodę z własnego ubezpieczenia. Twój ubezpieczyciel odbierze należną kwotę od ubezpieczyciela sprawcy tzw. regresem.

 

szkoda czesciowa komunuikacyjna
 

Pamiętaj, że wypłacone odszkodowanie ma pokryć niezbędne i ekonomicznie uzasadnione  koszty naprawy pojazdu, przy uwzględnieniu cen występujących na lokalnym rynku. Niestety, często okazuje się, że przedstawiony przez ubezpieczyciela kosztorys nie pokrywa faktycznie poniesionych przez poszkodowanego wydatków. Jeśli tak się dzieje – warto sprawdzić czy odszkodowanie nie zostało zaniżone.

 

Sprawdź, czy otrzymałeś odpowiednio wysokie odszkodowanie

 

Zawsze masz prawo zweryfikować działania ubezpieczyciela, a gdy jest to potrzebne – odwołać się od jego decyzji. Nasze doświadczenie pokazuje, że warto takiej weryfikacji dokonać. Gdy jest to szkoda częściowa – możesz zgłosić dokumenty do darmowej analizy nawet do 3 lat od ostatniej decyzji ubezpieczyciela.

 

Dzięki temu przekonasz się, czy zakład ubezpieczeń we właściwy sposób przeprowadził postępowanie likwidacyjne. Możliwe jest także i to, że nie otrzymałeś wszystkich należnych Ci świadczeń odszkodowawczych, np. za utratę wartości handlowej pojazdu. Kancelaria odszkodowawcza również i to sprawdzi dla Ciebie.

Czytaj również


Na czym polega pomoc w uzyskaniu odszkodowania?

Nie w każdym przypadku pierwszą myślą osoby, która poniosła szkodę, będzie uzyskiwanie odszkodowania. Jest to

Odszkodowanie – czym jest i komu przysługuje?

Odszkodowanie to jedno ze świadczeń, o które może ubiegać się osoba, która doznała szkody. Pojęcie

Czym jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie to świadczenie przysługujące w przypadku szkód na osobie o charakterze niemajątkowym. Ma szczególne znaczenie,

Co to jest stosowne odszkodowanie?

Stosowne odszkodowanie to świadczenie określone w art. 446 § 3 k.c. Przysługuje najbliższym członkom rodziny