Co to jest szkoda częściowa?Co to jest szkoda  częściowa?

Szkoda częściowa to sytuacja, w której naprawa uszkodzonego auta jest możliwa i ekonomicznie uzasadniona. Szkodę częściową i całkowitą nieco inaczej definiuje się w zależności od tego, czy będzie ona likwidowana z ubezpieczenia OC sprawcy pojazdu, czy też z AC. Gdy pojazd został uszkodzony w wypadku komunikacyjnym, poza kwestią naprawy pojazdu należy zadbać o uzyskanie odpowiedniego odszkodowania, pozwalającego na pokrycie jej kosztów.

 

Szkoda częściowa – jak wyliczyć należne odszkodowanie?

 

Wielkość szkody częściowej ocenia się jako koszty naprawy pojazdu, a wypłacane odszkodowanie ma umożliwić przywrócenie auta do stanu poprzedniego (sprzed wypadku).

 

W praktyce, aby ustalić, czy naprawa jest ekonomicznie opłacalna, należy oszacować jej koszty oraz porównać je z wartością pojazdu. Doświadczenie pokazuje, że wartości te szacowane są w powszechnie dostępnych systemach eksperckich.

 

Szkoda częściowa likwidowana z OC sprawcy zdarzenia

 

Gdy Twoje auto zostało uszkodzone przez innego kierującego, skorzystaj z OC sprawcy wypadku, by uzyskać odszkodowanie. Jeśli  masz także polisę AC, możesz zlikwidować szkodę z własnego ubezpieczenia. Twój ubezpieczyciel odbierze należną kwotę od ubezpieczyciela sprawcy tzw. regresem.

 

szkoda czesciowa komunuikacyjna
 

Pamiętaj, że wypłacone odszkodowanie ma pokryć niezbędne i ekonomicznie uzasadnione  koszty naprawy pojazdu, przy uwzględnieniu cen występujących na lokalnym rynku. Niestety, często okazuje się, że przedstawiony przez ubezpieczyciela kosztorys nie pokrywa faktycznie poniesionych przez poszkodowanego wydatków. Jeśli tak się dzieje – warto sprawdzić czy odszkodowanie nie zostało zaniżone.

 

Sprawdź, czy otrzymałeś odpowiednio wysokie odszkodowanie

 

Zawsze masz prawo zweryfikować działania ubezpieczyciela, a gdy jest to potrzebne – odwołać się od jego decyzji. Nasze doświadczenie pokazuje, że warto takiej weryfikacji dokonać. Gdy jest to szkoda częściowa – możesz zgłosić dokumenty do darmowej analizy nawet do 3 lat od ostatniej decyzji ubezpieczyciela.

 

Dzięki temu przekonasz się, czy zakład ubezpieczeń we właściwy sposób przeprowadził postępowanie likwidacyjne. Możliwe jest także i to, że nie otrzymałeś wszystkich należnych Ci świadczeń odszkodowawczych, np. za utratę wartości handlowej pojazdu. Kancelaria odszkodowawcza również i to sprawdzi dla Ciebie.

Czytaj również


Co się stanie z kredytem frankowym jeśli zniknie LIBOR?

LIBOR to referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie, która ma

Czy ustawa rozwiąże problem kredytów frankowych?

Nasza kancelaria na bieżąco monitoruje prace legislacyjne w zakresie pomocy osobom posiadającym kredyty powiązane z

Czy bank może wypowiedzieć umowę kredytową?

Dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy kredytowej nie stanowi przesłanki do jej wypowiedzenia. W zapisach

O co frankowicze mogą walczyć z bankiem?

Zakres roszczeń przysługujących kredytobiorcy od banku jest zależny od rodzaju umowy kredytowej i jej zapisów.