Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Szkoda częściowa

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Co to jest szkoda częściowa?

VOTUM /

Wiedza / Warto wiedzieć / Co to jest szkoda częściowa?

Co to jest szkoda częściowa?

szkoda częściowa

Szkoda częściowa to sytuacja, w której naprawa uszkodzonego auta jest możliwa i ekonomicznie uzasadniona. Szkodę częściową i całkowitą nieco inaczej definiuje się w zależności od tego, czy będzie ona likwidowana z ubezpieczenia OC sprawcy pojazdu, czy też z AC. Gdy pojazd został uszkodzony w wypadku komunikacyjnym, poza kwestią naprawy pojazdu należy zadbać o uzyskanie odpowiedniego odszkodowania, pozwalającego na pokrycie jej kosztów.

 

Szkoda częściowa – jak wyliczyć należne odszkodowanie?

 

Wielkość szkody częściowej ocenia się jako koszty naprawy pojazdu, a wypłacane odszkodowanie ma umożliwić przywrócenie auta do stanu poprzedniego (sprzed wypadku).

 

W praktyce, aby ustalić, czy naprawa jest ekonomicznie opłacalna, należy oszacować jej koszty oraz porównać je z wartością pojazdu. Doświadczenie pokazuje, że wartości te szacowane są w powszechnie dostępnych systemach eksperckich.

 

Szkoda częściowa likwidowana z OC sprawcy zdarzenia

 

Gdy Twoje auto zostało uszkodzone przez innego kierującego, skorzystaj z OC sprawcy wypadku, by uzyskać odszkodowanie. Jeśli  masz także polisę AC, możesz zlikwidować szkodę z własnego ubezpieczenia. Twój ubezpieczyciel odbierze należną kwotę od ubezpieczyciela sprawcy tzw. regresem.

 

szkoda czesciowa komunuikacyjna
 

Pamiętaj, że wypłacone odszkodowanie ma pokryć niezbędne i ekonomicznie uzasadnione  koszty naprawy pojazdu, przy uwzględnieniu cen występujących na lokalnym rynku. Niestety, często okazuje się, że przedstawiony przez ubezpieczyciela kosztorys nie pokrywa faktycznie poniesionych przez poszkodowanego wydatków. Jeśli tak się dzieje – warto sprawdzić czy odszkodowanie nie zostało zaniżone.

 

Sprawdź, czy otrzymałeś odpowiednio wysokie odszkodowanie

 

Zawsze masz prawo zweryfikować działania ubezpieczyciela, a gdy jest to potrzebne – odwołać się od jego decyzji. Nasze doświadczenie pokazuje, że warto takiej weryfikacji dokonać. Gdy jest to szkoda częściowa – możesz zgłosić dokumenty do darmowej analizy nawet do 3 lat od ostatniej decyzji ubezpieczyciela.

 

Dzięki temu przekonasz się, czy zakład ubezpieczeń we właściwy sposób przeprowadził postępowanie likwidacyjne. Możliwe jest także i to, że nie otrzymałeś wszystkich należnych Ci świadczeń odszkodowawczych, np. za utratę wartości handlowej pojazdu. Kancelaria odszkodowawcza również i to sprawdzi dla Ciebie.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 18:00

zostalem-ranny-w-wypadku

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

moj-bliski-ucierpial-w-wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

mam-szkode-rzeczowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

Podobne pytania

pomoc-w-uzyskaniu-analiza

Nie w każdym przypadku pierwszą myślą osoby, która poniosła szkodę, będzie uzyskiwanie odszkodowania. Jest to spowodowane wieloma czynnikami. Niektórym nie pozwala na to stan zdrowia. Dotyczy to zarówno zdrowia fizycznego [...]strzałka

odszkodowanie

Odszkodowanie to jedno ze świadczeń, o które może ubiegać się osoba, która doznała szkody. Pojęcie to jest bardzo szerokie, choć zwykle powiązane przede wszystkim z naprawieniem uszczerbku majątkowego.   Właśnie [...]strzałka

zadośćuczynienie za cierpienie

Zadośćuczynienie to świadczenie przysługujące w przypadku szkód na osobie o charakterze niemajątkowym. Ma szczególne znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do najtragiczniejszych wypadków. Zasadniczą jego rolą jest kompensacja, czyli naprawienie krzywdy. Ma [...]strzałka

stosowne odszkodowanie

Stosowne odszkodowanie to świadczenie określone w art. 446 § 3 k.c. Przysługuje najbliższym członkom rodziny w przypadku śmierci poszkodowanego. Przesłanką przyznania stosownego odszkodowania jest wykazanie znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej [...]strzałka

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie