Z czym wiąże się unieważnienie umowy kredytowej?Z czym wiąże się unieważnienie umowy kredytowej?

Frankowicze decydując się na powierzenie swojej sprawy ekspertom i wystąpienie z roszczeniami przeciwko bankowi zastanawiają się nad ewentualnym finałem sprawy. W zależności od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy oraz przyjętej strategii procesowej możliwe jest kilka różnych scenariuszy obejmujących między innymi odfrankowienie czy unieważnienie umowy kredytowej. Czym jest unieważnienie umowy kredytowej? Jakie skutki wywołuje?

Masz kredyt we frankach? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Co oznacza unieważnienie umowy?

Unieważnienie jest najdalej idącym w skutkach rozstrzygnięciem problemu frankowego. Umowa kredytowa jest wówczas traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta. Nie wywołuje skutków prawnych, zarówno teraz, jak i w przyszłości. Co to znaczy dla kredytobiorcy?

W przypadku, gdy sąd w danej sprawie wyda wyrok mówiący o unieważnieniu umowy dotyczącej kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego strony postępowania powinny dokonać wzajemnych rozliczeń:

  • Bank zobowiązany jest do oddania kredytobiorcy wszystkich wpłaconych przez niego środków.
  • Natomiast frankowicz powinien zwrócić do banku kwotę wypłaconego kredytu. Przy czym nie musi posiadać środków na natychmiastowy zwrot pozostałej części kapitału bankowi. Istnieje bowiem możliwość rozłożenia spełnienia świadczenia na raty (zgodnie z art. 320 k.p.c.)

Warto zauważyć, że jest to rozwiązanie korzystne dla kredytobiorcy, ponieważ musi oddać tylko kapitał faktycznie wypłacony przez bank – bez odsetek, opłat lub prowizji.

Nie jest to jednak jedyny skutek, jaki wywołuje unieważnienie umowy. Kredytobiorca nie tylko pozbywa się negatywnych konsekwencji umowy, która zawierała niekorzystne dla niego klauzule abuzywne, ale co ważne – pozostaje właścicielem nieruchomości, która jest już wolna od obciążeń. Ponadto frankowicz odzyskuje zdolność kredytową.

Unieważnienie umowy kredytowej a przedawnienie

Okres przedawnienia w przypadku spraw bankowych wynosi 10 lat, a po nowelizacji Kodeksu Cywilnego z dnia 9 lipca 2018 r. tylko 6 lat. W jaki sposób przedawniają się raty kredytu hipotecznego indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego?

W przypadku kredytobiorcy przedawnienie obejmuje każdą ratę z osobna, z kolei roszczenie banku przedawnia się w całości po 3 latach. Jest to niezwykle istotne nie tylko w momencie zakończenia postępowania – czyli wydania prawomocnego wyroku przez sąd, ale i w sytuacji, gdy frankowicz dopiero rozważa czy zdecydować się na wystąpienie przeciwko bankowi. Upływ czasu działa na niekorzyść kredytobiorcy. Z każdym kolejnym miesiącem przedawnia się kolejna rata, tym samym zmniejszając wysokość roszczenia wobec banku.

Unieważnienie czy odfrankowienie umowy? Sprawdź już teraz!

Wybór strategii procesowej oraz podjęcie decyzji o tym, czy najbardziej korzystnym rozwiązaniem (z punktu widzenia kredytobiorcy) będzie odfrankowienie czy unieważnienie umowy powinno być poprzedzone analizą obecnej sytuacji ekonomicznej, kursu waluty, a także aktualnego orzecznictwa sądowego, które wciąż nie jest jednolite.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Co się stanie z kredytem frankowym jeśli zniknie LIBOR?

LIBOR to referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie, która ma

Czy ustawa rozwiąże problem kredytów frankowych?

Nasza kancelaria na bieżąco monitoruje prace legislacyjne w zakresie pomocy osobom posiadającym kredyty powiązane z

Czy bank może wypowiedzieć umowę kredytową?

Dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy kredytowej nie stanowi przesłanki do jej wypowiedzenia. W zapisach

O co frankowicze mogą walczyć z bankiem?

Zakres roszczeń przysługujących kredytobiorcy od banku jest zależny od rodzaju umowy kredytowej i jej zapisów.