Słownik

Poznaj podstawowe pojęcia związane ze sprawami bankowymi oraz szkodami majątkowymi i osobowymi

[glossary]