Kancelaria odszkodowawczaKancelaria odszkodowawcza – firma działająca w imieniu poszkodowanych w różnego rodzaju wypadkach lub rodzin osób zmarłych lub znajdujących się w stanie wegetatywnym w wyniku wypadku. Dochodzi roszczeń i uzyskuje odszkodowania, zadośćuczynienia i renty od podmiotów zobowiązanych, działa także w przypadkach, kiedy ubezpieczyciel wypłacił osobie, która poniosła szkodę, zaniżone świadczenie lub bezpodstawnie odmówił przyznania odszkodowania.

Czytaj również


Kancelaria odszkodowawcza

Kancelaria odszkodowawcza – firma działająca w imieniu poszkodowanych w różnego rodzaju wypadkach lub rodzin osób