Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej.Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej.

Polski system prawny nie przewiduje wprost prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób, które stały się niepełnosprawne w wieku dorosłym. Przepisy zakładają, że o takie świadczenie może ubiegać się tylko osoba rezygnująca z pracy na rzecz opieki nad członkiem rodziny, którego niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 roku życia (względnie przed ukończeniem 25 roku życia o ile był on osobą uczącą się).

Rozpoznanie skargi przez Trybunał Konstytucyjny

Konsekwentne odmowy wypłaty świadczenia wydawane Gminne (Miejskie) Ośrodki Pomocy Społecznej doprowadziły do zbadania sprawy przez Trybunał Konstytucyjny. Wydany w 2014 r. wyrok Trybunału określił, że przewidziane w prawie kryterium wieku powstania niepełnosprawności jest niezgodne z polską Konstytucją. Jednocześnie nakazał też zmianę przepisu, co jednak do dzisiaj nie nastąpiło.

Praktyczna możliwość uzyskania świadczenia przez opiekuna dorosłego niepełnosprawnego

O ile zatem w prawie nie zaszła formalna zmiana, to organy wydające decyzję na skutek odwołania od odmowy GOPS-u (MOPS-u) coraz częściej przyznają świadczenie powołując się wprost na treść wyroku Trybunału.

Jeżeli otrzymałeś decyzję odmawiającą przyznania prawa do tego rodzaju świadczenia (a podstawą jest wiek powstania niepełnosprawności lub fakt, że jesteś małżonkiem osoby niepełnosprawnej) złóż odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z powołaniem się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21.10.2014r. (sygn. akt K 38/13). Szansa na wypłatę świadczenia jest naprawdę duża.

Czytaj więcej bezpośrednio na stronie Votum Odszkodowania S.A.

Czytaj również


Zwolnienie z podatku od nieruchomości a fotowoltaika

Konieczność płacenia podatków to dla zdecydowanej większości ludzi przykry i uciążliwy obowiązek. W przypadku przedsiębiorców

Ulga termomodernizacyjna – co warto wiedzieć?

Podejmując decyzję o zakupie instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła często boimy się wysokich kosztów inwestycji.

Instalacja fotowoltaiczna – czym kierować się przy wyborze instalatora?

Ostatnie kilka lat to czas dynamicznego rozwoju branży fotowoltaicznej. Świadczy o tym chociażby ilość firm,

O ile wzrosną ceny prądu?

Do końca roku pozostało kilka miesięcy jednak już teraz wiele osób już teraz zastanawia się