W przypadku spraw bankowych niezwykle istotne jest skompletowanie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji pod kątem występowania w umowie kredytowej niedozwolonych zapisów umownych. Dzięki przeprowadzeniu analizy możliwe jest nie tylko sformułowanie roszczeń przeciwko bankowi, ale również określenie czynności prawnych, które powinny zostać podjęte celem wyegzekwowania roszczeń.

Masz kredyt we frankach? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Analiza umowy kredytowej

Podstawą do podjęcia działań przeciwko bankowi jest analiza treści umowy kredytowej, przy czym jej weryfikacja powinna dotyczyć przede wszystkim tych zapisów, które powinny zostać uznane za niezgodne z prawem.

Jeśli takie występują, to nie powinny wiązać konsumenta jako strony tej umowy, jeśli nie zostały z nim indywidualnie ustalone. Konstrukcje umowne są różne, w zależności od banku udzielającego kredytu.

Aneks do umowy kredytowej

W przypadku umów kredytowych, które zawierane były na okres nawet kilkudziesięciu lat, mogły pojawić się kwestie wymagające dodatkowego uregulowania – podpisania aneksu. W takiej sytuacji do dokonania kompleksowej analizy niezbędne jest również zapoznanie się z treścią aneksów, które stanowią integralną część umowy i wiążą jej strony w takim samym zakresie.

Po publikacji orzeczenia TSUE, trafiają do nas niepokojące sygnały ze strony naszych obecnych i potencjalnych klientów, którzy informują, że niektóre banki, kontaktują się z nimi, proponując zawarcie niekorzystnych aneksów. Apelujemy, by nie podpisywać żadnych dokumentów bez konsultacji z prawnikiem. Zawarcie takiego aneksu może istotnie skomplikować drogę dochodzenia roszczeń lub nawet w całości ją wykluczyć – podkreśla Kacper Jankowski, Dyrektor Departamentu Spraw Bankowych VOTUM S.A.

Inne dokumenty

Do innych dokumentów, które powinny zostać poddane szczegółowej analizie wraz z umową kredytową należy między innymi regulamin. Po zakwalifikowaniu danej sprawy do prowadzenia konieczne jest pozyskanie dalszej dokumentacji pozwalającej sprecyzować rodzaj i wysokość dochodzonych roszczeń, należą do niej między innymi:

  • harmonogram spłat rat kredytu w obu walutach;
  • zaświadczenie o poniesionych kosztach ubezpieczenia niskiego wkładu własnego;
  • zaświadczenie o zmianie wysokości oprocentowania.

Dochodzenie roszczeń od banku nie jest łatwym postępowaniem dlatego też wymaga specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności. Oczywiście każdy kredytobiorca może sam spróbować złożyć reklamację do banku, ale najpewniej może się spodziewać decyzji odmownej. Dlatego na dzień dzisiejszy droga sądowa pozostaje jedyną możliwością skutecznej walki z bankiem o usunięcie z umowy kredytowej niedozwolonych zapisów. W takiej sytuacji warto postawić na doświadczonego pełnomocnika, który zapewni profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią materiału dostępnego na portalu BiznesTuba.