W czwartym kwartale ubiegłego roku liczba wyroków w sprawach frankowych wzrosła o blisko 50% w porównaniu do roku 2022 r. Ponadto liczba wyroków CHF wydanych w tym czasie wzrosła do 5,25 tys. Czy frankowicze wygrywają w sądach? Nieważność czy odfrankowienie? Wyroki CHF w IV kwartale – jak orzekają sądy?

Czy frankowicze wygrywają w sądach?

Dane liczbowe zebrane przez podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Votum jasno wskazują, że frankowicze nadal wygrywają w sądach. Ze wszystkich 5,25 tysięcy wyroków, aż 5,11 tys. było korzystnych dla kredytobiorców posiadających kredyt we franku. To ponad 97% wyroków wydanych w tym czasie. Banki wygrały zaledwie 2,3 % spraw.

Jednocześnie warto zauważyć, że większość wyroków dotyczyła stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. Było to 4,87 tys. spraw, co stanowi 95% wszystkich wyroków korzystnych dla frankowiczów.

Prawomocne wyroki CHF

W IV kwartale 2023 roku zapadło ponad 1000 prawomocnych wyroków, a w 99% spraw sąd stanął po stronie frankowiczów. Zaledwie 8 wyroków było korzystnych dla banków.


Kacper Jankowski

„Wyroki zapadłe w IV kwartale 2023 r. dają jednoznaczny obraz ugruntowanej linii orzeczniczej w sądach powszechnych, która dodatkowa wspierana jest przez nowe prokonsumenckie orzecznictwo TSUE. W tym wypadku mamy potwierdzenie, że wrześniowe wyroki SN dopuszczające możliwość zastosowania średniego kursu NBP nie przełożyły się na zapadające orzeczenia. Na uwagę zasługuje wzrost liczby zapadających wyroków, w szczególności w II instancji. W tym obszarze zakładamy, dalszy dynamiczny wzrost wyroków prawomocnych, a co za tym idzie ostatecznego rozliczenia się klienta z bankiem, po wyroku stwierdzającym nieważność umowy kredytowej. Być może odsetek wygranych spraw prawomocnie na poziomie 99 proc., a w naszym przypadku w niektórych miesiącach 100 proc. skuteczności, oraz spadająca dynamika zawieranych ugód sprawi, że banki zmienią swoją strategię procesową i przestaną składać apelacje, które okazują się niezasadne oraz kosztowne dla sektora bankowego”.

— Kacper Jankowski, Wiceprezes Votum SA

Więcej informacji na stronie www bankier.pl